Gió Nghiêng

           

(Tặng em và hai con)

 

Gió qua khóm trúc đong đưa

Nón nghiêng theo nắng cho vừa đệ huynh

Bến đời vừa hiếu vừa t́nh

Thập toàn viên măn phù sinh kiếp người.

                          

Đường về khách sạn ngàn sao

Tu Viện Lộc Uyển - 09/19/2011

 

 

BẠch Xuân PhẺ

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 11/05/11