VESAK KIM QUANG - 2011

Sa môn Thích Minh Đạt

 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni;

Kính thưa quí quan khách, hội đoàn, đoàn thể và tổ chức GĐPT;

Kính thưa quí đồng hương và đồng bào  Phật tử;

 

Kính bạch chư tôn đức Tăng Già,

Sự câu hội của chúng ta hôm nay, ngoài việc bày tỏ ḷng thành kính lên Đấng Đạo Sư nhân ngày lễ Đản Sanh của Ngài, c̣n bày tỏ một sức mạnh tâm linh vô cùng quan trọng. Sự quan trọng đó là: Thứ nhất, bày tỏ sự quyết tâm vận chuyển bánh xe Chánh Pháp mà trước khi vào Niết Bàn, Đức Thế Tôn đă giao trọng trách đó cho Cộng Động Tăng Già. Thứ hai, thể hiện trọn vẹn sự ḥa hợp  trong Tăng Già, v́ Tăng Già có nghĩa là Ḥa Hợp. 

Kính thưa liệt quí vị thiện hữu tri thức,

Nếu Chúng Tăng là con thuyền chuyên chở Phật Pháp, th́ quí liệt vị là gịng nước giúp cho thuyền lưu chuyển. Chúng ta quyết tâm thế hệ này tiếp nối thế hệ khác kết nối nhau đưa con thuyền Chánh Pháp luân lưu để giúp đời bớt khổ. 

Kính thưa quí liệt vị,

Khởi đầu từ khóa họp thứ 54 của đại hội đồng liên hiệp quốc; trong chương tŕnh nghị sự mục 174, thảo luận về văn hóa, tôn giáo và ḥa b́nh thế giới, người ta đă đồng thuận rằng Đức Phật về nhân cách, lời giáo huấn và bản chất giáo lư của Ngài là Trí Tuệ và Ḥa B́nh; do vậy, đáng vinh danh Ngài lên hàng đầu trong việc phát huy văn hóa, đóng góp phẩm chất ḥa b́nh thế giới và làm thăng hoa cuộc sống nội tâm của nhân loại. Cuối cùng người ta đă chọn ngày sinh của Ngài làm ngày lễ hội lớn về văn hóa, tôn giáo, ḥa b́nh mang tầm cỡ quốc tế, với danh xưng là Lễ Hội Vesak. 

Vesak là tên của một tháng tại Ấn Độ, tương đương với tháng 5 tây lịch. Tại sao lấy tên của tháng Vesak để đặt lên cho một Lễ Hội lớn? Theo truyền thống của Phật Giáo Nam Truyền th́ tháng Vesak có 3 sự kiện quan trọng đă xảy ra trong cuộc đời Đức Phật, đó là Đản Sanh, Thành Đạo và Nhập Niết Bàn. Do đó Lễ Vesak c̣n được gọi là Lễ Tam Hợp. 

Khóa họp thứ 54 của Liên Hiệp Quốc tổ chức vào ngày15/12/1999 và bắt đầu từ năm 2000 Đại Lễ Vesak được long trọng tổ chức tại trụ sở liên hiệp quốc, thành phố Nữu Ước, Hoa Kỳ; sau đó lần lượt đến các quốc gia phật giáo, mà khởi đầu là Thái Lan. Tuy là quốc gia phật giáo, nhưng muốn được đại hội chấp thuận đơn xin tổ chức phải do Bộ Ngoai Giao của nước đó kư gởi trước khi xảy ra Đại Lễ một năm. 

Hôm nay không phải là quốc gia Hoa Kỳ xin tổ chức, mà là một số các Cộng Đồng Phật Giáo, đứng đầu là Cộng Đồng Tăng Già với sự yểm trợ đắc lực của nam nữ tín đồ.

Để đạt được kết quả mỹ măn về hai mặt h́nh thức và nội dung, trong tư cách đại diện Cộng Đồng Tăng Già Việt Nam phát biểu hôm nay, tôi kêu gọi quí Phật tử hăy ôn tập giáo lư của Đức Phật và thực tập các điều sau đây: 

Thứ nhất, giữ ḷng thật thanh tịnh, tưởng nhớ đến sự hy sinh t́m cầu chân lư để hiến tặng cho chúng sanh của Đức Phật. Thứ hai, trong cuộc sống hằng ngày, nỗ lực thực tập giáo lư của Ngài để chuyển hóa thân tâm ô trược trở thành thánh thiện. Thứ ba, đối với tha nhân, hoặc bằng hành động, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng ư nghĩ hăy trao truyền Giáo Lư Giác Ngộ của Đức Phật đến mọi người và mọi loài. Ngoài ra, c̣n phải thường xuyên thân cận Chúng Tăng để cùng vận chuyển bánh xe Chánh Pháp đến vô tận vị lai như bản nguyện của Đức Phật khi giáng trần. 

Kính chúc quí liệt vị một Mùa Vesak an b́nh. Trân trọng bái tạ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào liệt quí vị.

 

2001 VESAK – BUDDHA DAY

Sacramento Buddhist Centennial Festival

 

Namo Shakya Muni Buddha,

Dear Venerable Sanghas,

Ladies and Gentlemen,

We gather here today not only to pay our deepest respect to the Buddha, the Awaken One, and to commemorate his Birthday, but to also show our unity and spiritual strength.  First and foremost, our gathering is to show our determination to keep steering  the Dharma Wheel in the right direction, that before passing away, Buddha had dedicated that responsibility to the Sangha Members; and secondly is to convey the harmony among Sangha Members.  After all, the true meaning of Sangha is being harmonious.

If Sangha Members are the ship that carries the Teachings of Buddha, then all of the Buddhist lay persons are the current that helps the ship flow.  We are determined, from this generation to the next, to continue to be a driving force in helping spread the message of wisdom and compassion from the Buddha and to help ease the suffering of humanity.

Sangha Members,

Ladies and Gentlemen,

In the 54th Meeting of United Nations General Assembly, Section 174, discussing about Cultures, Religions and Universal Peace, The General Assembly unanimously agreed that the core of Buddha's teachings is Wisdom and Peace. The Buddha was also honored for promoting cultures and contributing to the quality of Universal Peace, and enhancing the spiritual life of mankind.  Finally, the General Assembly chose the Buddha's Birthday as the celebration of Culture, Religion, and Universal Peace with the name: Vesak Celebration.

Vesak is the name of a month in India, equivalent to the month of May.  Why do we pick Vesak as a name for such a big Celebration?  According to the Theravada Tradition, Vesak month has three most important events in Buddha's life:  His Birth, His Enlightenment, and his Passing away.

The 54th Meeting of the United Nations General Assembly was held on December 15th 1999, and beginning in 2000, the first Vesak was commemorated at the United Nations Headquarters in New York City, New York.  The first country that had the honor of hosting Vesak Celebration after the United Nations was Thailand.  Today, in 2011, Vesak Celebration in Sacramento is being hosted by the Community of Sangha Members in Sacramento Area, with the support of all the Lay members from various Buddhist Organizations.

Sangha Members,

Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Vietnamese Sangha Community in Northern California, it is my honor to speak with all of you today. In order to achieve satisfactory results in both formality and content, I urge all of you to review the Teachings of Buddha and practice the followings:

1. Keep your mind clean, keep in mind the sacrifice that Buddha made in order to attain Enlightenment and ultimately had found the Way for us.

2.  Practice the Teachings of Buddha diligently and daily to transform your body and your mind from defiled into purity and holy one.

3.  Spread the Enlighten words of wisdom of the Buddha through actions, words or thoughts to all living beings.  Keep regular and close contact with the Sangha Members to help steer the Dharma Wheel to eternity as wished by the Buddha when he was born.

Wishing all the Sangha members and everyone here today peace and happiness on this special occasion and always.

Thank You.

 

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12