Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức Tưởng Niệm Cố HT Thích Nhật Liên, cầu nguyện cho các nạn nhân trận Động Đất tại đảo quốc Haiti

 

SANTA ANA (VB) – Để tưởng niệm công đức lớn lao mà Cố Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Nhật Liên, Nguyên Chánh Thư Kư Viện Tăng Thống GHPGVNTN, vừa viên tịch vào ngày 8-1-2010, tại Chùa Long Thọ, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, đă cống hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đă cử hành trọng thể lễ tưởng niệm tại Chùa Bát Nhă, Văn Pḥng Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội, thành phố Santa Ana, California, hôm Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2010.

Quang lâm chứng minh và hành lễ gồm có Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Pḥng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK; HT Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT Thích Hạnh Đạo, Chứng Minh GHPGVNTNHK; HT Thích Nguyên Lai, Chứng Minh GHPGVNTNHK; HT Thích Chơn Thành, Chứng Minh GHPGVNTNHK; HT Thích Phước Thuận, Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm; HT Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch HĐĐH/ GHPGVNTNHK; HT Thích Tâm Vân; HT Thích Giác Sĩ; TT Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang; TT Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Kư Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; TT Thích Minh Dung, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTNHK; TT Thích Tâm Thành, và khoảng gần 50 chư tôn đức Tăng, Ni; Huynh trưởng Tâm Ḥa Lê Quang Dật và Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Miền Quảng Đức; đại diện các cơ quan truyền thông báo chí cũng có mặt.
Ḥa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, đă tuyên đọc tiểu sử của Cố Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Nhật Liên. Trong đó có đoạn nhắc đến công đức lớn lao mà Cố Đại Lăo Ḥa Thượng đă cống hiến cho sự phục hoạt của GHPGVNTN trong nước vào đầu thập nhiên 1990, khi Ngài thừa mệnh Cố Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Đôn Hậu, Chánh Thư Kư Viện Tăng Thống, Xử Lư Hội Đồng Lưỡng Viện, trao ấn tín Giáo Hội Thống Nhất cho Ḥa Thượng Thích Huyền Quang. Nhờ đó mà Ḥa Thượng Thích Huyền Quang đă tiếp tục con đường phụng sự chính thống của GHPGVNTN đối với dân tộc và đạo pháp.

Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Pḥng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN, thay mặt chư tôn đức tăng, ni để dâng lời tưởng niệm. Ḥa Thượng đă ôn lại những ngày được thọ nhận sự dạy dỗ của Cố Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Nhật Liên tại Phật Học Đường Nam Việt vào những năm của thập niên 1950. Lúc đó, Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Nhật Liên cùng với chư tôn Thiền Đức tại Miền Nam vận động phục hoạt sinh hoạt của Phật Giáo, mở các Phật Học Đường để đào tạo Tăng, Ni và hướng dẫn quần chúng tu học. Theo Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan, trong lớp học thứ 3 tại Phật Học Đường Nam Việt có 3 vị đă ra được hải ngoại, đó là Cố Ḥa Thượng Thích Thiện Thanh khai sơn chùa Phật Tổ Long Beach; Cố Ḥa Thượng Thích Đức Niệm khai sơn Phật Học Viện Quốc Tế, Nơrth Hills; và Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan.

Tiếp theo là phần nghi lễ tưởng niệm và cầu nguyện Giác Linh Cố Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Nhật Liên cao đăng Phật Quốc.

Đặc biệt, nhân dịp này, chư tôn giáo phẩm Tăng, Ni GHPGVNTNHK cũng đă hành lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng tại đảo quốc Haiti làm thiệt mạng trên 100,000 người và làm thiệt hại vô số vật chất nhà cửa. Tổng Vụ Từ Thiện Xă Hội của GHPGVNTNHK đă có văn thư kêu gọi đồng hương Phật tử góp tay cứu trợ. Trong lễ cầu nguyện tại Chùa Bát Nhă, Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, một lần nữa đă kêu gọi chư Tăng, Ni và đồng hương Phật tử phát tâm góp phần vào việc cứu trợ cho những nạn nhân bất hạnh tại Haiti. Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí cho biết tiền cứu trợ có thể gửi về một trong 2 địa chỉ sau:

1.  TU VIỆN AN LẠC:

901 S. SATICOY AVE.,

VENTURA, CA 93004.

Tel.:  (805) 659-9845  (805) 659-9845   hoặc  (805) 816-8799  (805) 816-8799 

 

2.  CHÙA BÁT NHĂ:

803 S. SULLIVAN ST.,

SANTA ANA, CA 92703.

Tel.:  (714) 571-0473  (714) 571-0473.

 

Kết thúc buổi lễ tưởng niệm Cố Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Nhật Liên và cầu nguyện nạn nhân động đất Haiti là lời cảm tạ của Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí. Ḥa Thượng nhắc nhở rằng tưởng niệm công hạnh lớn lao của Cố Ḥa Thượng, người Phật tử cần phải noi theo gương hành đạo của Ngài để góp phần phục hưng nền Phật Giáo Việt Nam trong cũng như ngoài nước.

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12