CHÙA THIÊN TRÚC

1083 S. 7th Street, San Jose, CA. 95112

Tel: 408-217-9602

E-mail: chuathientruc@gmail.com

 

 

 

 

 

THƯ MỜI THAM DỰ
LỄ AN VỊ PHẬT

 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

Kính thưa quư đồng hương Phật tử!

 

Chùa Thiên Trúc ra đời như một sắp đặt nhiệm mầu của Tam Bảo. Trước là nhờ hồng ân chư Phật, chư đại Bồ tát, Long thiên Bát bộ, Hộ pháp Thiện thần gia hộ; sau nữa là nhờ vào năng lực của chư Tăng và toàn thể tấm ḷng ủng hộ nhiệt t́nh của tất cả thiện tín nam nữ Phật tử xa gần mới có được căn nhà nho nhỏ để làm nơi tu tập cho chư Tăng và một số đạo hữu như bây giờ.

 

Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, chùa mạo muội tổ chức lễ An Vị Phật, đồng thời thiết lễ Cầu an, hiến cúng Thí thực Âm linh Cô hồn, Phóng sanh cứu mạng để cầu nguyện thiền môn nghiêm tịnh, Phật pháp xương minh, thế giới ḥa b́nh và chúng sanh an lạc. Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của tam vị Ḥa thượng:

 

Ḥa thượng Thích Tịnh Từ

Ḥa thượng Thích Tịnh Nghiêm

Ḥa thượng Thích Minh Đạt

 

Và chư tôn Thượng tọa, Đại đức tăng, ni đến từ khắp các tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ.

 

Vậy, chúng tôi trân trọng kính mời quư vị đồng hương và Đạo hữu Phật tử xa gần cùng gia đ́nh dành chút th́ giờ về chùa tham dự đông đủ để cùng nhau cầu nguyện cho ngôi Phạm vũ được hưng long, vạn loại hữu t́nh hàm triêm lợi lạc.             

 

Chương tŕnh Lễ bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng Thứ Bảy ngày 17 tháng 4 năm 2010

Tại Chùa Thiên Trúc:  1083 S 7th st - San Jose, CA 95112

 

Chương tŕnh lễ gồm có như sau:

· Thuyết pháp 

· Lễ An Vị Phật

· Lễ Trai Tăng cúng dường

· Lễ thỉnh tiến chư Hương linh  

· Phật tử thọ trai

· Văn nghệ cúng dường với nhiều giọng ca đặc biệt  

· Lễ tuyên sớ Cầu an, cúng Đại Thí thực Âm linh Cô hồn, Phóng sanh cứu mạng

 

Nguyện cầu cho tất cả quư đồng hương Phật tử và gia đ́nh được vạn sự an lành dưới ánh Từ quang của mười phương chư Phật.

 

Trân trọng kính mời!

 

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Phật lịch 2553 – San Jose, ngày 17 tháng

 3 năm 2010
Trú tŕ

 

                                               

Tỳ kheo Thích Thiện Long

 

 

 

___________________

 

* Ghi chú: Quư Phật tử vui ḷng đậu xe ở Park & Ride Lot: Đối diện 1057 S 7th Street – San Jose, CA 95112

(Đậu xe miễn phí, v́ chùa đă trả tiền trước cho họ) 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12