TU VIỆN AN LẠC

901 South Saticoy Avenue, Ventura, CA 93004, USA.

Tel.: (805) 659-9845; Email: missionanlac@yahoo.com

_________________________

 

BAN TỔ CHỨC

- ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN GHPGVNTNHK

- CUỘC HỌP ĐẶC BIỆT GHPGVNTN LIÊN CHÂU

- LỄ HIỆP KỴ CHƯ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ- NGÀY VỀ NGUỒN LẦN THỨ 3

 

THƯ CẢM TẠ

 

Kính gửi:

- Chư Tôn Trưởng Lăo, chư Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

- Qúy Đại Diện Đoàn Thể, Hội Đoàn, Tổ Chức người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ,

- Quư cơ quan truyền thông, truyền h́nh, báo chí, trang mạng điện tử Việt ngữ,

- Quư Anh Chị Em BHD Trung Ương và các Miền Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ,

- Chư đồng hương và Phật tử,

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, Ni,

Kính thưa chư quư liệt vị, 

Thừa hành ư chỉ của Tăng Đoàn, tiếp nối Phật sự của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, Tu Viện An Lạc tại thành phố Ventura, tiểu bang California, Hoa Kỳ đă đảm nhận việc tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư-Ngày Về Nguồn lần thứ 3 và Đại Hội Thường Niên lần thứ 1 nhiệm kỳ I của GHPGVNTNHK, đồng thời với Cuộc Họp Đặc Biệt của GHPGVNTN Liên Châu vào các ngày 18, 19, và 20 tháng 9 năm 2009, Phật lịch 2553. 

Nhờ Phật lực gia hộ, nhờ oai lực hộ tŕ của Long Thiên Hộ Pháp, nhờ đức lớn thanh tịnh ḥa hơp của Tăng Già mười phương, và nhờ sự hỗ trợ về mọi mặt của chư quư liệt vị, việc tổ chức Đại Hội Thường Niên GHPGVNTNHK, Cuộc Họp Đặc Biệt GHPGVNTN Liên Châu, và Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư-Ngày Về Nguồn lần thứ 3 đă thành tựu viên măn. 

Sự thành tựu này nói lên ư nghĩa trọng đại của nội lực thanh tịnh ḥa hợp Tăng Già và niềm tin kiên cố của cộng đồng Phật Giáo Việt Nam hải ngoại đối với vận mệnh của Đạo Pháp và sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp trước thời đại. Sự thành tựu c̣n là kết tinh thành quả cao quư của tâm lực, vật lực, trí lực và nguyện lực mà quư đồng hương Phật tử đă góp phần xứng đáng trong suốt những tháng ngày qua cho Chánh Pháp cửu trụ. 

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức Tăng, Ni từ Âu Châu, Úc Châu, Canada và Hoa Kỳ, đặc biệt Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Tâm Châu, Chứng Minh Đạo Sư GHPGVNTN Liên Châu, Đại lăo Ḥa thượng Dodamtahala Chandrasiri, Phó Tăng Trưởng Phật giáo Tích Lan, Đại lăo Ḥa thượng Ahaneama Dharmarama, Tăng Trưởng của Phật giáo Tích Lan tại Hoa Kỳ và Gia Nă Đại, đă không quản ngại tuổi cao sức yếu, đường sá xa xôi và Phật sự đa đoan quang lâm chứng minh. Chúng tôi cũng thành tâm tán thán công đức và cảm tạ Bà Christy Weir, Thị trưởng thành phố Ventura, California, Ông Bà Pandu Bandaranaike, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Đặc trách Tôn giáo vụ, Tích Lan, Ông Asoka Godawica, Tổng Lănh Sự Quán Tích Lan tại Hoa Kỳ, Bà Guru Audrey E. Kitagawa, Cố vấn Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc, đặc trách Tôn giáo, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, các đoàn thể tổ chức, các cơ quan truyền thông báo chí Việt ngữ như nhật báo Người Việt, Việt Herald, Viễn Đông, Việt Báo, Việt Weekly, Sài G̣n Nhỏ, các đài truyền h́nh VHN, Saigon TV, đặc biệt quư anh chị em Huynh Trưởng BHD Trung Ương và các Miền thuộc GĐPTVN tại Hoa Kỳ đă thân hành đến tham dự và hỗ trợ mọi mặt cho Ban Tổ Chức. 

Trong niềm cảm kích vô tận, xin thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con nhất tâm kính chúc chư tôn đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng tôi thành tâm kính chúc chư quư liệt vị thân tâm an lạc, sở cầu như nguyện.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Ventura, ngày 25 tháng 9 năm 2009

Trưởng Ban Tổ Chức

  Tỳ Kheo Thích Thông Hải

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12