GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

COUNCIL OF MANAGEMENT

CENTRAL OFFICE

803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 – U.S.A.

Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009

____________________________

 

Phật Lịch 2553                                                   HĐĐH/TCX/CT

 

THƯ CHÚC XUÂN

CANH DẦN - 2010

 

 

Kính gửi:

·  Chư tôn Giáo Phẩm Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

·  Chư vị lănh đạo Tinh Thần các Tôn Giáo bạn,

·  Quư vị lănh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, cơ quan truyền thanh, truyền h́nh, báo chí người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ,

·  Quư đồng hương và Phật tử,  

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa chư quư liệt vị, 

 

      Mùa xuân luôn là biểu tượng của sinh khí phát triển và thăng hoa của vũ trụ và vạn vật mà trong đó có cuộc sống con người.

 

      Một năm Kỷ Sửu 2009 nhiều tai ương và khủng hoảng sắp đi qua. Trước thềm năm mới Canh Dần 2010, thay mặt GHPGVNTNHK, chúng tôi xin thành tâm kính chúc:

 

· Chư tôn Giáo Phẩm Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni: pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành;

· Chư vị lănh đạo Tinh Thần các Tôn Giáo bạn: thân tâm khang kiện, đạo nghiệp viên măn;

· Quư vị lănh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, cơ quan truyền thanh, truyền h́nh, báo chí người Việt Quốc Gia: b́nh an, khỏe mạnh để tiếp tục sự nghiệp phục vụ làm thăng tiến cộng đồng, góp phần vận động tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam;

· Quư đồng hương và Phật tử: thân tâm an lạc, sở cầu như nguyện, vạn sự thắng phước.

 

Santa Ana, ngày 03 tháng 12 năm 2009

TM. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK

Chủ tịch,

 (ấn kư)

Sa Môn Thích Trí Chơn

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12