GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

       TỔNG VỤ TỪ THIỆN XĂ HỘI

 

Tu viện An Lạc – 901 S. Saticoy Ave., Ventura, CA 93004 – U.S.A.

Tel.: (805) 659-9845  |  (805) 816-8799  |  Email: missionanlac@yahoo.com

 

_______________________________________

Phật Lịch 2553                        Số 02/TVTTXH/TC/TVT

 

THÔNG CÁO

 

V/v cứu trợ nạn nhân động đất tại Haiti

 

Kính gửi:

- Chư Tôn Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quư Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT thành viên các Hội Đồng, các Tổng Vụ thuộc GHPGVNTNHK

- Quư vị thiện nam tín nữ Phật tử xa gần

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quư Cư sĩ, Huynh trưởng GĐPT, và đồng hương Phật tử,

 

Lắng nghe âm thanh kêu cầu của chúng sinh và con người theo hạnh nguyện của đức Bồ-tát Quán Thế Âm, để từ đó tùy theo khả năng và nhân duyên của ḿnh mà cứu độ, người con Phật chúng ta trong mấy ngày qua không thể nào không nghe thấy tai họa động đất khủng khiếp đă gieo xuống thành phố Port-au-Prince, thuộc thủ đô Haiti.

 

Vào ngày thứ Ba, 12 tháng 01 năm 2010, đất nước nghèo đói này đă trải qua một trận động đất 7,0 độ richter, trong suốt 12 giờ đồng hồ, phá hủy toàn bộ cơ sở và nhà cửa xây cất trong suốt chiều dài 10 dặm Anh. Tin tức từ các nguồn thông tin đáng tin cậy của quốc tế cho biết có trên 100 ngàn người tử vong, và con số nạn nhân mất tích vẫn c̣n đang được t́m kiếm. Sau cơn động đất (earthquake), c̣n có các hậu chấn (after-shock) kéo dài khiến cho những người may mắn sống sót phải trải qua nhiều giây phút kinh hoàng, hăi sợ. Trên nhiều dặm vuông của Haiti, tử thi nằm la liệt bên những đống gạch vụn và các nhà cửa đổ nát. Liên Hiệp Quốc ước lượng có trên 3 triệu người đang bị đói khát và lâm vào cảnh không nhà, không điện, không phương tiện vệ sinh và điều kiện thông tin liên lạc. Nỗi thống khổ của nạn nhân Haiti hiện nay có thể dùng h́nh ảnh trong kinh Phật để diễn tả là cả một đại dương nước mắt.

 

Trước nỗi mất mát, khổ đau tận cùng của nhân dân Haiti, người con Phật khắp nơi vận dụng từ bi quán, nhất tâm cầu nguyện cho người chết được siêu thăng, kẻ sống được cứu hộ kịp thời và đầy đủ để sớm ổn định đời sống. Việc cứu trợ cho đại họa này có thể nói là không biết bao nhiêu cho đủ. Do vậy, với sự ủy nhiệm của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, và trong tư cách là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ Thiện Xă Hội, chúng tôi kính xin sự hộ niệm và yểm trợ của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử xa gần để thực hiện việc cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân động đất Haiti.

 

Kính xin quư vị tùy tâm và tùy hoàn cảnh địa phương, tổ chức lễ cầu nguyện và vận động lạc quyên kịp thời. Tịnh tài cứu trợ của quư vị có thể gửi đi bằng phương tiện nào nhanh chóng và hữu hiệu nhất, hoặc tập trung vào hai địa chỉ chính thức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ như sau:

 

1. TU VIỆN AN LẠC

901 S. SATICOY AVE.,

VENTURA, CA 93004

Tel.: (805) 659-9845  hoặc (805) 816-8799

 

2. CHÙA BÁT NHĂ

803 S. SULLIVAN ST.

SANTA ANA, CA 92703

Tel.: (714) 571-0473

 

Phần Memo xin ghi rơ “Cứu trợ nạn nhân Động đất Haiti”.

 

Thành kính tri ân sự đồng tâm cầu nguyện và tích cực cứu trợ của quư vị.

 

Cầu nguyện chư Phật hộ niệm cho tất cả chúng ta thành tựu hạnh nguyện hoằng dương Chánh Pháp, cứu khổ sinh dân.

 

 

Kính thông cáo,

Ventura, ngày 15 tháng 01 năm 2010

Tổng Vụ Từ Thiện Xă Hội

Tổng Vụ Trưởng,

(ấn kư)

 

Tỳ Kheo Thích Thông Hải

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12