TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI

 

THÔNG BẠCH 

- Ư nghĩa “Ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư”

- Cung thỉnh quang lâm Ngày Về Nguồn lần thứ III

 

Kính gửi:  Chư tôn Trưởng Lăo, chư Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đang hành đạo tại hải ngoại 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,

Thấm thoát mà chín tháng đă trôi qua kể từ Ngày Về Nguồn lần thứ II, tổ chức tại Chùa Bát Nhă, thành phố Santa Ana, California. Chỉ c̣n ba tháng nữa Tăng Ni Việt Nam hải ngoại chúng ta lại được tương ngộ. Bận bịu với những phật sự tại bổn tự, cho đến phật sự với Tăng đoàn địa phương, với tông môn và giáo hội, mỗi thành viên Tăng Ni chúng ta cơ hồ không có  thời gian để điện đàm với đồng đạo đồng môn ở những trú xứ xa xôi cách trở, nói ǵ đích thân thăm viếng để trao đổi kinh nghiệm hoằng đạo và nối kết đạo t́nh. Thế nên, nghĩ đến ngày tương ngộ của chúng ta trong Ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ lần thứ III sắp tới, ḷng không khỏi hưng phấn, nôn nao, cảm động.

Nh́n lại hai lần tổ chức trước, có nhiều thành tựu đáng khích lệ với sự tham dự đông đảo của chư tôn thiền đức khắp nơi, đặc biệt là hàng Tăng Ni trẻ; và trên tất cả, những ngày sinh hoạt chung của nhiều thế hệ Tăng Ni trong Ngày Về Nguồn đều thể hiện tinh thần ḥa hợp cao quư của Tăng-già, giềng mối để duy tŕ và hưng long Chánh Pháp. Sinh hoạt nội bộ Tăng đoàn th́ như thế, nhưng cũng có vài dấu hiệu tiêu cực bên ngoài xảy ra nhằm chống phá, ngăn cản sinh hoạt của Tăng đoàn. Điều trớ trêu là những tiêu cực này, tự nguyên ủy, không phải xuất phát từ hàng ngoại đạo, ác đảng, mà lại từ một thiểu số đồng đạo của chúng ta, khiến cho tính cách phá hoại được ghi nhận như là “sư tử trùng thực sư tử nhục”, và bản chất của sự phá hoại cũng khó có thể ngăn cản người viết sử ghi lại trong lịch sử hành đạo của Phật giáo Việt Nam hải ngoại mấy chữ “phá ḥa hợp tăng”. Bởi v́ chứng nhân là hàng trăm Tăng Ni, dữ liệu là biên bản và hàng mấy chục bài viết, tường thuật cũng như phim ảnh, đă được công khai phổ biến trên liên mạng, và in thành văn bản suốt hơn hai năm qua, không có lư do nào để xảy ra sự việc gọi là ngộ nhận đối với sự vân tập của hội chúng tỳ-kheo trong Ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư. Có chăng sự ngộ nhận là từ những người chưa từng tham dự Ngày Về Nguồn, chưa từng theo dơi sinh hoạt và nghiên cứu tài liệu đă được phổ biến từ các ban tổ chức Ngày Về Nguồn, mà lại đọc phải các bài viết hoặc tuyên bố của các cá nhân hay tổ chức khác, cố ư xuyên tạc và phá hoại sinh hoạt ḥa hợp của Tăng đoàn.

V́ thế, tưởng cũng nên lược qua nguyên do tiến hành tổ chức Ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ hàng năm cho Tăng Ni Việt Nam hải ngoại để những ai chưa hiểu sẽ hiểu, và những ai hiểu sai sẽ hiểu đúng hơn.

Kính bạch chư tôn thiền đức,

Hàng năm, vào tháng Giêng dương lịch, tông môn Liễu Quán có tổ chức Lễ Kỵ Tổ lúc tại chùa này, lúc tại chùa khác, hầu hết được tổ chức ở Hoa Kỳ. Cho đến dịp Kỵ Tổ Liễu Quán được tổ chức tại Phật học viện Quốc Tế, thành phố North Hills, bang California, vào ngày 07 tháng 01 năm 2007, trong cuộc họp của chư tôn đức Tăng Ni đa quốc gia, đại tăng đă quyết định thành lập Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại để tiến hành tổ chức Ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư hàng năm thay v́ Kỵ Tổ Liễu Quán. Biên bản của cuộc họp này (07-01-2007) đă được ghi lại và phổ biến qua h́nh thức một thông báo (đề ngày 18-01-2007) kính gửi đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni Việt Nam hành đạo tại hải ngoại. Thông báo ấy có mấy điểm chính sau đây (xin lược trích từ các đề mục):

· Nhận định: “Những dị biệt giữa cá thể với cá thể, tổ chức với tổ chức, trong sinh hoạt Tăng Ni Việt Nam tại hải ngoại, trên thực tế cũng như trên mặt lư thuyết, khó ḷng tiến đến sự hiệp nhất, đồng bộ; nhưng đứng về mặt bản thể của Tăng, sự ḥa hợp cảm thông và chia sẻ nhau về lư tưởng xuất trần, sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh, sự nghiệp tiếp dẫn hậu lai, cùng các vấn đề của Tăng sự, là điều có thể chung ḷng chung sức thực hiện. Do nhận định chung như thế, toàn thể cử tọa đồng tâm quyết định thành lập một tổ chức, lấy Tăng thể làm nền tảng, lấy Tăng sự làm sinh hoạt chung, lấy đạo t́nh tăng lữ làm dây liên lạc nối kết.”

· Tôn chỉ và Mục đích: “Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại cần tiến đến một sinh hoạt Tăng đoàn mở rộng, ḥa hợp và nhịp nhàng, không phân biệt hệ phái, tông môn, giáo hội, hỗ trợ nhau thực hiện các sinh hoạt Tăng sự nhằm hoằng dương Phật đạo, phổ độ chúng sinh. Sự tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại nên đặt nền tảng nơi bản thể thanh tịnh ḥa hợp của Tăng đoàn, v́ Tăng đoàn là gốc rễ cho mọi sinh hoạt tổ chức cành-nhánh của Phật giáo khắp nơi và mọi thời đại.”

· Danh xưng và thành phần nhân sự: “Từ nền tảng của bản thể Tăng già, quyết định thành lập tổ chức lấy tên là "Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại" (viết tắt là TNVNHN), nhằm qui tụ và kết hợp sinh hoạt Tăng Ni Việt Nam liên châu, liên quốc gia; - Toàn thể Tăng Ni Việt Nam sinh hoạt và hành đạo tại hải ngoại, không phân biệt hệ phái, tông môn và giáo hội, đều có thể là thành viên của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại.”

· Dự án Tăng sự: “Tổ chức "Ngày Về Nguồn", mỗi năm một lần, là ngày hiệp kỵ chư Tổ, để Tăng Ni nhiều thế hệ thuộc các giáo hội, tông môn, pháp phái, có cơ hội ngồi lại với nhau trong thâm t́nh pháp lữ, cùng phúng kinh bái sám, trao đổi kinh nghiệm tu tập và hành đạo, tŕnh bày và chia sẻ những Tăng sự cần thiết; - "Ngày Về Nguồn" sẽ được luân phiên tổ chức tại các châu và quốc gia, với chương tŕnh chính thức ít nhất là 3 ngày cho việc gặp gỡ và trao đổi đạo t́nh và Tăng sự” (điều 5 trong 6 dự án Tăng sự).

 

Theo tinh thần của thông báo nói trên, tổ chức “Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại” thực ra không phải là một tổ chức hành chánh, mà chỉ là tên gọi tạm thời của một tập thể chư Tăng Ni trong Tăng Đoàn Việt Nam hải ngoại. Tạm thời thành lập tổ chức để phân nhiệm mà tiến hành các tăng sự chứ không hẳn là một tổ chức. Bởi v́, tiến đến một Tăng đoàn hải ngoại thanh tịnh ḥa hợp mới là ước nguyện chung của Tăng Ni Việt Nam hành đạo ngoài nước, chứ không phải để tạo thêm một tổ chức Phật giáo mới khi đă có quá nhiều tổ chức có sẵn. Trong danh nghĩa là Tăng đoàn hải ngoại, đứng trên những dị biệt về tông môn, pháp phái, giáo hội, tổ chức này không phải là tổ chức thông thường theo ước lệ của thế gian, v́ nó mang tính cách là sinh hoạt nội bộ của Tăng-già, đồng thời lại có khuynh hướng mở rộng đa quốc. V́ đa quốc, Tăng đoàn hải ngoại không thể xin phép và chịu hệ thuộc bởi một quốc gia nào; v́ đa giáo hội và tông môn, Tăng đoàn hải ngoại cũng không thể xin phép hay thưa tŕnh cá biệt giáo hội hay tông môn nào; v́ là sinh hoạt thuần túy nội bộ của Tăng-già, các h́nh thái tăng-sự của Tăng đoàn hải ngoại không để bị áp lực hoặc có xu hướng thiên về các tổ chức chính trị, thế quyền, đảng phái, phía này hoặc phía kia. Đây là điểm tế nhị nhưng rất minh bạch mà những ai không nắm vững sinh hoạt tập thể Tăng-đoàn sẽ không hiểu, dễ hiểu sai, hoặc cố ư hiểu sai. Hoàn cảnh và điều kiện của Tăng Ni hải ngoại không giống như ở trong nước trước và sau năm 1975. Ở trong nước, khi giáo hội chiếm đa số, nói giáo hội là nói đến Tăng đoàn. Ở hải ngoại th́ khác, có nhiều giáo hội và tông phái lớn, mà không giáo hội nào chiếm ưu số, nên không giáo hội nào đủ thẩm quyền đại diện Tăng đoàn, dù ở tầm mức quốc gia, châu lục hay liên châu. Đó là lư do cần phải có sự nối kết liên lạc Tăng Ni khắp nơi, tổ chức những sinh hoạt chung, vượt trên các dị biệt tông môn, giáo hội. Ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư nhắm vào nhu cầu trên; và hiển nhiên mục đích tối hậu của một Tăng đoàn ḥa hợp thanh tịnh là, trên th́ cùng hướng về giải thoát giác ngộ, dưới th́ hoằng truyền Chánh đạo để phổ độ quần sanh.

Sau thông báo ngày 18-01-2007 nói trên, mục đích và tâm nguyện của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại lại được trùng tuyên trong lần tổ chức thứ I tại Chùa Pháp Vân, Canada, ngày 21, 22 & 23 tháng 9, năm 2007, như sau: “Ngày Về Nguồn của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại mang hai mục đích rơ rệt: - Ngày hiệp kỵ chư lịch đại Tổ sư và liệt vị thánh tử đạo: Đây là dịp để Tăng Ni mọi giáo hội và hệ phái có thể vân tập đầy đủ, tổ chức lễ tưởng niệm chung nhằm khắc ghi và tán thán ân đức truyền bá, bảo vệ đạo pháp của tiền nhân. Tưởng niệm công hạnh của chư lịch đại Tổ sư là để nhắc nhở chính ḿnh noi gương theo dấu trong sứ mệnh hoằng truyền chánh pháp; - Tạo nhân duyên đoàn tụ cho Tăng Ni Việt Nam khắp nơi: Đă nhiều năm qua, do hoàn cảnh ly hương v́ lư do tị nạn, đoàn tụ, du học hoặc hoằng pháp, Tăng Ni Việt Nam đă chia nhau hành đạo khắp năm châu, chưa hề có cơ hội đoàn tụ đông đủ.

Những ngày đại lễ và các đại hội được tổ chức hàng năm tại các tu viện, tự viện, đều được tổ chức riêng biệt và giới hạn trong phạm vi trụ xứ, hệ phái hay giáo hội, chứ không mang tính cách chung của đại thể Tăng-đoàn. Ngày Về Nguồn đáp ứng được nhu cầu đoàn tụ rộng răi ấy.”

Dù với tôn chỉ và mục đích rơ ràng như thế, Ngày Về Nguồn lần thứ I và II đều bị quấy phá, xuyên tạc. Nguyên do chính yếu khởi lên sự phá hoại là từ đâu, động lực nào, ở đây không phí thời gian bàn tới. Bởi v́, nếu hướng đi sai lầm, mục đích không chân chính, th́ lần thứ I đă không qui tụ 96 Tăng Ni thuộc nhiều quốc gia; và lần thứ II cũng không thể qui tụ trên 200 Tăng Ni chính thức trong các sinh hoạt hội thảo, và trên 300 chư tôn thiền đức quang lâm Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư. Chánh báo của Tăng đoàn hải ngoại không đến nỗi bị lu mờ trước những quấy phá của ma quân vô h́nh hay hữu h́nh. Thế nên trong một buổi hội thảo của Ngày Về Nguồn lần thứ II, tinh thần và việc tổ chức Ngày Về Nguồn đă được đa số cử tọa hết sức tán thán, thỉnh cầu toàn thể Tăng Ni hải ngoại, trực tiếp hoặc gián tiếp, tham dự, hỗ trợ, giốc tâm lực để duy tŕ và phát huy trong những năm tới để trang nghiêm Tăng đoàn.

Dù bao khó khăn, chướng ngại xảy ra, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại cũng đă vượt qua, và Ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư hiển nhiên trở thành ngày sinh hoạt truyền thống của Tăng đoàn hải ngoại. Sự vượt qua các quấy phá của nội và ngoại chướng trong thời gian qua, không phải là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 2500 năm của Tăng đoàn nói chung. Ngay ở thời Phật, cũng đă từng có những sự cố như thế. Chúng ta thử lật lại Trường A Hàm, Phần II, kinh Đại Hội, sẽ thấy Tăng đoàn thuở xưa, dưới sự dẫn đạo trực tiếp của Đức Thế Tôn, đă dẹp tan ma quân như thế nào:

“Bấy giờ Ma vương thấy các đại chúng ở tại chỗ Thế Tôn bèn sinh tâm độc hại, suy nghĩ rằng: Ta hăy dẫn các quỷ binh đi đến phá hoại chúng kia, bao vây chúng lại, không để sót một ai. Rồi th́, Ma vương triệu tập bốn binh chủng, tay vỗ xe, tiếng rền như sấm dậy. Những ai trông thấy không khỏi kinh sợ. Ma vương phóng ra gió to mưa lớn, sấm chớp vang rền, hướng đến rừng Ca-duy, bao vây đại chúng.

Phật nói với các Tỳ-kheo ưa thích chúng hội này rằng:

“Các ngươi nên biết, hôm nay, Ma chúng mang ác tâm đến đây.” Nhân đó đọc bài kệ rằng:

Các ngươi hăy kính thuận,

Đứng vững trong Phật pháp;

Hăy diệt Ma chúng này,

Như voi dày đống hoa:

Chuyên niệm, không buông lung,

Đầy đủ nơi tịnh giới;

Tâm định, tự tư duy,

Khéo hộ tŕ ư chí…”

 

Theo lời Phật dạy, chư tôn thiền đức tham dự Ngày Về Nguồn đă đối trị “ma chúng” không phải bằng các hành vi hay ngôn ngữ đối ngoại, mà chính là quay về với tự tính Tăng-già, trong th́ trang nghiêm giới thể, tấn tu định-huệ; ngoài th́ tương kính tương thuận, tiếp xử với nhau bằng sáu pháp ḥa kính, và hội họp - giải tán trong tinh thần bảy pháp bất thối. Nhờ vậy, Ngày Về Nguồn của Tăng Ni Việt Nam hải ngoại đă hiển lộ được bản thể thanh tịnh ḥa hợp của Tăng-già. Thành tựu này chính là do ở nội lực, là chánh báo của Tăng đoàn, không thế lực nào có thể phá hủy.

Với niềm tin tưởng sâu xa nơi nội lực của Tăng đoàn hải ngoại, chúng tôi thành tâm tán thán công hạnh tinh tấn và kham nhẫn của chư tôn thiền đức Tăng Ni đă dẫm lên mọi chông gai chướng ngại “như voi dày đống hoa”, quang lâm tham dự Ngày Về Nguồn lần thứ I và II; đặc biệt tán dương HT. Thích Nguyên Trí, Trưởng ban Tổ Chức Ngày Về Nguồn II, cùng chư Tăng Ni và phật tử Chùa Bát Nhă, đă tận lực chăm lo chu đáo việc tổ chức, từ tâm lực, nhân lực cho đến tịnh tài, dẫn đến thành tựu huy hoàng và đạo vị cho Ngày Về Nguồn năm 2008 vừa qua. Chư tôn đức đă cùng vân tập, hội họp cùng chúng tôi hai năm qua, đă tường tri các tăng sự được yết-ma tác thành, xin tiếp tục đúng thời câu hội. Chúng tôi cũng thành kính đảnh lễ, cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni v́ quá xa xôi hoặc v́ chưa đủ thuận duyên để tham dự sinh hoạt hàng năm của Tăng đoàn hải ngoại, xin sắp xếp thời gian quang lâm Ngày Về Nguồn lần thứ III, sẽ được tổ chức vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 9, năm 2009, tại Tu viện An Lạc, thành phố Ventura, tiểu bang California, Hoa Kỳ, do Thượng tọa Thích Thông Hải được Tăng sai làm Trưởng Ban Tổ Chức. Sự quang lâm của chư tôn thiền đức biểu hiện tâm nguyện và ư lực chung của Tăng Ni hành đạo tại hải ngoại trong sứ mệnh truyền tŕ thọ mạng của Phật Pháp để cứu độ chúng sanh.

Ngưỡng lạy chư Phật gia hộ cho mọi phật sự của Tăng đoàn đều được thông suốt, lướt thắng những chướng duyên, tùy nơi trụ xứ và đạo tràng mà được thành tựu các sở nguyện.

Kính mong sẽ được tương kiến tương ngộ cùng chư tôn thiền đức vào Ngày Về Nguồn lần thứ III sắp tới.

Nam mô Tinh Tấn Dơng Mănh Phật

Nay Thông Bạch,

Chùa Khánh Anh Paris, ngày 01 tháng 6 năm 2009

Trưởng Ban Điều Hợp TNVNHN

(Ấn kư)

Ḥa Thượng Thích Minh Tâm

 

_____________________

  

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE) Tél : 01 46 55 84 44. Fax : 01 47 35 59 08. E-mail : khanhanh@free.fr

 

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12