GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

Vietnamese American United Buddhist Congregation

VĂN PH̉NG HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

704 E. “E” street, Ontario, Ca 91764.USA .

Tel  & Fax: 909 - 986 - 2433

_______________________

 

Đạo Từ Vu Lan

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni quí Cư sĩ, Phật tử. 

Lễ Vu lan bắt nguồn từ sự tích Tôn giả Mục Kiền Liên cứu độ thân mẫu khỏi địa ngục. Từ tích này, mỗi năm Phật giáo các nước đều tổ chức lễ Vu Lan Bồn (Ullambana), vừa mang ư nghĩa cứu độ (giải đảo huyền), lẫn ư niệm báo hiếu phụ mẫu. Nhờ sự trang nghiêm, hiệp lực và thanh tịnh của Tăng đoàn sau ba tháng An cư Kiết hạ mà có thể cứu độ cho kẻ c̣n, người mất.

Bản thể ḥa hợp của Tăng già là biển lớn thanh tịnh, dung nhập tất cả những sông suối, nguồn lạch; có thể hóa giải những dị biệt, phân ly trong mọi sinh hoạt, mọi tổ chức Phật giáo. Mùa An cư năm nay, thật đông đảo chư Tăng Ni từ khắp Hoa Kỳ về câu hội trong một trú xứ do Tăng đoàn tổ chức. Đây là Phật sự lớn lao nhưng rất âm thầm. Đây là nội lực chuyển lưu nhưng không gây nên tiếng động. Và đây chính là biểu hiện của biển lớn thanh tịnh ấy.

Trong bối cảnh hiện nay của Phật giáo, sinh hoạt của Tăng đoàn xảy ra khá nhiều nhiêu khê, phức tạp. Chúng ta băn khoăn, lo âu và cố gắng đi t́m những câu hỏi và trả lời. Nhưng trước hết câu hỏi quan trọng là chúng ta có đủ kiên nhẫn để vượt qua, có đủ hùng tâm để những thị phi không làm vẩn đục ḷng ḿnh, có đủ minh triết để làm nơi nương tựa cho nhân quần. Những hoạn nạn trong vài năm qua của Phật giáo đă giúp chúng ta  nỗ lực hơn trong sự tự độ và độ cho người.

Chúng ta đang sống trong một đất nước mà diện tích quá rộng.  Chư Tăng Ni phải trải dài để cung ứng nhu cầu của Phật tử. Mọi liên đới của chúng ta  mang tính hiệp lực hơn là quyền lực. Quyền lực tối cao của Giáo hội là sự ḥa hợp, nương tựa, trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng ta đến với Giáo hội là đến với đoàn thể Tăng Già, nơi đó tương kính, tương thuận luôn là khuôn phép trong sự làm đạo. Chúng ta có những phật sự chung trong  năm như Phật đản, An Cư, Hiệp kỵ chư Lịch Đại Tổ Sư. Đây là cơ hội may mắn để chư Tăng, Ni và giới Cư Sĩ Phật tử gặp nhau cùng làm việc chung trong tầm vóc mang tính toàn quốc, toàn cầu. 

Phật giáo và Văn hóa dân tộc luôn gắn liền với nhau. Duy tŕ tiếng Việt là một trong những Phật sự quan trọng mà chúng ta cần quan tâm. Các cơ sở địa phương nên tạo điều kiện để các lớp Việt ngữ được phát triển. Trong lúc dạy tiếng Việt, chương tŕnh Phật pháp cho thiếu nhi cần được áp dụng. Cộng đồng Phật giáo chúng ta có mặt gần 35 năm và đến thế hệ thứ ba. Ngôn ngữ là một trong những vấn đề hiện nay. Tiếng Mỹ là ngôn ngữ chính cho người sinh và lớn lên ở đây. Giáo hội nên nghiên cứu phương pháp nào để những Phật tử không nói được tiếng Việt có thể đến với Đạo và thực tập Giáo pháp.

Cuộc sống hằng ngày của người Phật tử bị rất nhiều áp lực, đặc biệt là trước sự suy thoái kinh tế hiện nay. Các chùa viện, cơ sở Phật giáo nên hướng tới sự tu tập để người Phật tử thực tập sống b́nh an giữa những hoạn nạn. Trong hoàn cảnh và thời điểm nào cũng đều có những cái không may của nó. Đạo Phật là thuốc, thuốc ǵ được cho để người có chút  an lành trong cuộc sống, nếu chẳng may mất việc, mất nhà như hiện nay. Các vị Tăng Ni và Cư sĩ thuần đạo là những nơi nương tựa tinh thần lớn lao trước những khủng hoảng tâm lư của quần chúng Phật tử.

Hăy là người biết đi trước khi d́u người khác cùng đi. Hăy cũng cố nội lực của Tăng già và Cư sĩ như trăm tay cùng đưa lên, trước khi làm ǵ đó để đóng góp cho Phật giáo quê nhà. Chúng ta biết lượng sức ḿnh như con lạc đà biết sức chở khi băng qua sa mạc. Chúng ta vững tin vào nghiệp lực chung của một đạo giáo. Sự kiên nhẫn và sáng suốt giúp chúng ta tránh được nhiều oan khiên không cần thiết.

Mùa Vu Lan Thắng Hội, Hội Đồng Giáo Phẩm ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ quí Ngài, quí Cư Sĩ Phật tử phước trí nhị nghiêm. Xin vững tay chèo, để Phật pháp, Giáo hội và mỗi thành viên của chúng ta tay trong tay, cùng bước đi trong hùng lực và mẫn trí.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh 

California, Phật lịch 2553, ngày 14 tháng 8 năm 2009

T.M. Hội Đồng Giáo Phẩm

Tỳ Kheo Thích Thắng Hoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12