SINH HOẠT AN CƯ

 

 

từ ngày 14 đến 24 tháng 06 năm 2010

Tại Phật Học Viện Quốc Tế

(thành phố North Hills, California, Hoa Kỳ)

 

 

CHƯƠNG TR̀NH SINH HOẠT

 

Đối với quư Tăng Ni Việt Nam đang hành hoạt tại hải ngoại, do hoàn cảnh xă hội, kinh tế và địa lư, do quốc độ mỗi nơi và mỗi thời sai khác nên lịch tŕnh tu hành hằng ngày và việc tổ chức An Cư Kiết Hạ mỗi năm không đơn giản như ở trong nước trước năm 1975 và ngay cả hiện thời.  Mặc dù các chùa, tự viện, cơ sở Phật giáo không trực thuộc chung trong một giáo hội nhưng việc tổ chức An Cư vẫn được nhiều thành phần Tăng Ni khác nhau tham dự mà đa số là giới trẻ.  Giáo Hội đứng ra tổ chức cũng không phân biệt Tăng Ni thuộc thành phần nào.  Đây là một ưu điểm trong việc tổ chức An Cư suốt nhiều năm qua tại Hoa Kỳ.

Việc Tăng Ni hằng năm đóng cửa chùa ba tháng để tham dự An Cư Kiết Hạ là một điều lư tưởng và khó khăn không thể nào có thể thực hiện được. Phần lớn mỗi Thầy trụ tŕ một chùa và các công tác Phật sự lo cho Phật tử của chùa đều tập trung vào một vị Tăng hoặc Ni mà thôi.  Nếu là chùa ‘Hội” th́ có thể tạm được v́ trước khi có vị Thầy được mời đến trụ tŕ, Ban Quản Trị thường trực tiếp lo các công việc hằng ngày như nhang đèn, hương đăng, tiếp khách, lo quan hôn, tang tế cho Phật tử hội viên nếu có.  Tuy nhiên qua thời gian, họ đă quen với việc Tăng Ni hướng dẫn rồi, giờ đây trở lại việc người cư sĩ thay vai tṛ vị tu sĩ, ít ai chịu chấp nhận như vậy.  Đó là lư do vị  trụ tŕ đó khó có thể yên ḷng rời chùa mà an cư một cách thanh tịnh trong ba tháng như giới luật đă ấn định. 

Mùa An Cư là thời gian tu tập quan trọng nhất trong năm của hàng Tỳ kheo mà ư nghĩa tu học trong môi trường hoà hợp, thanh tịnh được nổi bật và trang nghiêm nhất.  Đây cũng là thời gian thuận tiện cho giới cư sĩ tại gia có dịp gần gũi, thân cận chư Tăng Ni để học tập giáo lư, đồng thời là dịp  tạo phước báo nhân thiên qua việc phát tâm hộ tŕ Tăng Ni trong suốt mùa An Cư Kiết Hạ. Mỗi mùa An Cư là một tuổi đạo trong cuộc đời của một vị Tỳ kheo.  Đây là một Phật sự vô cùng quan trọng và cần thiết của Tăng Ni, trang nghiêm cho chính bản thân Tăng già, thể hiện ḷng từ bi đối với muôn loài chúng sanh và làm nền tảng tâm linh, hướng dẫn cho sự tu học của hàng Phật tử tại gia.

Chương tŕnh tu tập hằng ngày của các trường hạ không hoàn toàn giống nhau về thời gian nhưng tựu chung cũng không ngoài việc sám hối, thiền quán, kinh hành, tụng kinh sáng chiều, nghe giảng giáo lư, kinh điển và chấp tác những công việc thường nhật trong đạo tràng An Cư.  Đây là mạch sống cho Tăng già trên con đường truyền bá chánh pháp và  phục vụ chúng sanh.

 

 

 

THUYẾT TR̀NH THẢO LUẬN PHẬT PHÁP CHO CHƯ TĂNG NI

 

Thứ Ba, 15/6, 2010:

08:30am  So Sánh sự khác biệt và tương đồng giữa giới Thinh Văn và Bồ Tát. HT. Thích Thái Siêu.

07:30pm Nh́n về tương lai Phật Giáo Việt Nam trên quê hương thứ 2. TT. Thích Thông Hải.      

     

- Thứ Tư, 16/6, 2010:

08:30am. Yết ma yếu chỉ.  HT. Thích Thái Siêu.  

07:30pm Nắng Lăng Nghiêm tháng 06.  Thích Nữ Giới Hương.

 

- Thứ Năm, 17/6, 2010:

08:30am Nghiên cứu lời Phật dạy qua kinh điển Đại thừa. Đ Đ. Thích Quảng Định. 

07:30pm  Nghiên cứu lời Phật dạy qua kinh điển Đại thừa  (tiếp theo)  ĐĐ. Thích Quảng Định.

 

- Thứ Sáu, 18/6, 2010:

08:30am Nội Điển và Hoằng pháp. TT. Thích Phước Tịnh.

07:30pm Phân tích hiện t́nh Phật giáo Việt Nam ngày nay tại Hải ngoại. TT. Nhật Trí, TT. Nhật Huệ.

 

- Thứ Bảy, 19/6, 2010:

08:30am. Ư nghĩa những bài thi kệ của các  vị Thiền Sư. TT. Thích Đồng Trí. 07:30pm. Tăng Ni trước ngưỡng cửa Học đường Hoa Kỳ. TT. Thích Minh Hạnh.

- Chủ Nhật , 20/6, 2010:

Sáng:  Lễ Tưởng niệm  Bồ Tát Thích Quảng Đức và Đại tường Đức Tăng Thống HT. Thích Huyền Quang. 

7:30pm Thích nghi  hài ḥa trong vấn đề Hoằng Pháp. Thích Nữ Nguyên Hương

 

- Thứ Hai, 21/6, 2010:

08:30am Đạo áp dụng trong đời sống. Sa Di Thích Quảng Hỷ

07:30pm. Sự Chuyển hóa Phật giáo Việt Nam nơi Hải Ngoại. TT. Thích Tuệ Uy

 

- Thứ Ba, 22/6, 2010:

08:30am. Phát triển Phật giáo Việt Nam Hải ngoại trên nền tảng Ḥa hợp Tăng.  TT. Nhật Huệ, TT. Nhật Trí. 

07:30pm Tổng kết những vấn đề Hội thảo trong sinh hoat An Cư. TT. Thích Nguyên Siêu.

 

- Thứ Tư, 23/6, 2010:

8:30am  Họp Tăng thỉnh cử Tự tứ nhơn. Chư Tôn Đức.

07:30pm. Tiền Hội nghị Đại hội thường niên Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ. Thành viên Giáo Hội.

 

- Thứ Tư, 23/6, 2010:

05:30am  Lễ Tự tứ.

08:30am Họp Đại hội thường niên Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ (suốt ngày).        

 

 

 

LUÂN PHIÊN THUYẾT GIẢNG CHO PHẬT TỬ MỖI ĐÊM

(lúc 7giờ 30 pm)

 

- Thứ Ba, 15/6, 2010. Những ǵ c̣n lại. HT. Thích Phước Tịnh

- Thứ Tư, 16/6, 2010. Tinh yếu Kinh Pháp Hoa. Thích Nữ Viên Quang

- Thứ Năm, 17/6, 2010. Vườn tâm gieo hạt giống lành. ĐĐ. Thích Chúc Hiền

- Thứ Sáu, 18/6, 2010. Bồ tát giới tại gia.  HT. Thích Thái Siêu

- Thứ Bảy, 19/6, 2010.  Lễ Truyền Bồ Tát giới.  Chư tôn Đức Tăng

- Chủ Nhật, 20/6, 2010. Ứng dụng Phật Pháp vào đời sống. TT. Thích Đồng Trí

- Thứ Hai, 21/6, 2010. Tâm cảnh trang nghiêm. ĐĐ. Thích Thiện Lợi.

- Thứ Ba, 22/6, 2010.  Những đóa hoa sen trong biển đời sanh tử. TT. Thích Nguyên Siêu.

- Thứ Tư, 23/6, 2010. Tổng kết  chương tŕnh Tu học. HT. Thích Phước Tịnh   

 

Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đang từng bước phát triển vững mạnh, tô điểm và hội nhập vào nền văn hóa đa dạng của quốc gia này và chắc chấn đă và đang tạo một chỗ đứng xứng đáng trong ḷng người dân bản xứ.  Sự phát triển này cũng là một ảnh hưởng quan trọng trong việc yểm trợ và xây dựng chùa chiền tại Việt Nam.

Xin chấp tay nguyện cầu cho 10 ngày An Cư Phật Lịch 2554 tại Phật Học Viện Quốc Tế được thành tựu thập phần viên măn. 

 

Huỳnh Tấn Lê

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12