Phật Ngọc Ḥa B́nh
và Xúc Địa Ấn
(Bhumisparsa Mudra)
 

Cư Sĩ Nguyên ThầnNhững ngày tháng đầu năm 2009, hầu như toàn thể những người Phật tử không phân biệt môn phái - quốc độ - màu da chủng tộc đều phát khởi hoan hỷ tâm khi nghe tin Phật Ngọc Ḥa B́nh điêu khắc theo mẫu tượng đức Như Lai tôn thờ tại Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ đă hoàn tất tại Thái Lan. Ông Ian Green chủ tịch Đại Tháp Từ Bi ở Bendirgro sẽ đưa Phật Ngọc Ḥa B́nh đi ṿng quanh thế giới.

Việt Nam là quốc gia được cung nghinh Phật Ngọc Ḥa B́nh đầu tiên...

Hằng ngày trong các thời niệm Phật sám hối, tôi thường quán tưởng lễ lạy ảnh tôn tượng Phật Ngọc Ḥa B́nh do chùa Hoằng Pháp phổ biến, v́ tôi đă cố ư tôn trí trong thứ tự Tam Thế Phật trên bàn thờ: Khung h́nh Đức Phật A Di Đà + Đức Phật Ngọc Ḥa B́nh + Đức Di Lặc...

Tôi đă cảm nhận được vài vấn đề.

Thân Phật sắc ngọc xanh biếc óng ánh... tôi liên tưởng đến bài kệ:

“Phật thân thanh tịnh tơ lưu ly
Phật diện do như măn nguyệt huy...”


Tôi cố t́nh suy diễn: đây rồi Báo thân tứ đại của Đức Thế Tôn lại tái xuất cơi ta bà.

Cánh tay phải tôn tượng thủ Ấn Xúc Địa - Tôi lại liên tưởng một sự kiện xảy ra... theo như sử liệu Phật Giáo ghi trong Đại Tạng, Đức Như Lai đă sử dụng Xúc Địa Ấn làm rung rinh Tam giới để hàng phục Thiên ma, ngoại ma khi Ngài vừa đắc đạo... Từ đó tôi phát khởi niềm tin rằng: Tôn tượng Phật Ngọc Ḥa B́nh - tay phải thủ Xúc Địa Ấn được luân chuyển đến xứ sở - quốc độ nào: Thiên ma - ngoại ma - nội ma tất sẽ lùi bước. Tôi nghĩ rằng phải chăng Phật Ngọc Ḥa B́nh... sẽ là mật mă mở khóa cánh cửa Ḥa b́nh cho nhân loại?...

Tôi xin ghi mấy vần thơ cảm niệm:

Xúc Địa Ấn làm rung rinh Tam Giới
Hàng Thiên ma đến khuấy rối Như Lai
Ba ngàn năm sau tôn tượng của Ngài
Ấn Xúc Địa lại hiển bày thân Phật Ngọc
Hỡi Thiên ma cùng các loài Quỷ-vật
Hăy lấy “T́nh thương” xây cất lâu đài
Đừng dùng xương và máu của muôn loài
Ắt khó thể Đức Như Lai dung thứ
Dù hiện tại, tương lai hay quá khứ
“Ấn Hàng Ma” măi bất khả tư ngh́
Nguyện cầu Phật tổ chứng tri
Long thiên hộ pháp pḥ tŕ chúng con
Hàng ma khuyến nhiễu bên trong
Trừ loài quỷ mị mưu toan bên ngoài
Cho ngôi Tam Bảo đời đời
Là nguồn an lạc vạn loài chúng sanh.


Đầu tháng 2-2010, Xuân Canh Dần, Tu Viện Pháp Vương ở San Diego - California, do Thượng tọa Nguyên Siêu làm Viện chủ, Thượng tọa Tâm Tường trú tŕ được đại phúc duyên cung đón Phật Ngọc Ḥa B́nh.

- Đệ tử kính lạy Đức Thế Tôn từ bi gia hộ ...

- Đệ tử kính lạy Long Thiên Hộ pháp lân mẫn pḥ tŕ.

- Đệ tử kính xin toàn thể Tăng Ni - Tín đồ Phật Giáo Việt Nam hải ngoại chung ḷng - chung sức hộ tŕ cho đại lễ cung đón Phật Ngọc Ḥa B́nh thành công viên măn.

Đệ tử kính ghi câu thần chú: “Xúc Ấn Địa”tức “Hàng Ma Phục Quỷ Ấn” trích từ “Mật Tông Đại Chánh Tân Tu - phẩm Mật Hiệu Bất Động Kim Cang Thừa” trong Đại Tạng Kinh Hán Văn - (chú giải của Ḥa thượng Quảng Hiển - viện chủ Đại Ṭng Lâm Bà Rịa)

Thần chú này Đấng Từ Phụ đă sử dụng để hàng phục Thiên-ma, quỷ vật khi Ngài mới thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề:

“ÁN ÁT KHẤT SÔ TỲ DĂ HỒNG”

Các thủ ấn: Ngồi Kiết già hoặc Bán già, bàn tay trái để ngửa trước rún, bàn tay phải để úp trên vế chân phải, năm ngón tay chấm đất...

Đệ tử kính xin quư liệt vị tùy nghi hành tŕ, để đại lễ cung đón Phật Ngọc Ḥa B́nh tăng thêm phần lợi lạc cho nhân loại chúng sinh trong đó có Phật tử chúng ta.
Nam Mô A Di Đà Phật.

San Diego, tháng 6-2009

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12