GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

COUNCIL OF MANAGEMENT

CENTRAL OFFICE

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Kính gửi: Chư tôn Giáo Phẩm Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và cư sĩ thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, cùng môn đồ pháp quyến Đại lăo Ḥa thượng tân viên tịch

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Được tin Đại Lăo Ḥa Thượng thượng TRÍ hạ HIỀN, Đệ Nhất Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Trưởng Trung Tâm Phật Giáo Khuông Việt – Chùa Pháp Quang, đă an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 4 giờ 20 phút chiều ngày Chủ Nhật, ngày 08 tháng 08 năm 2010 (nhằm ngày 28 tháng 06 năm Canh Dần) tại Grand Prairie, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 74 tuổi đời và 54 hạ lạp. 

 

 

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Đại Lăo Ḥa Thượng cao đăng Phật Quốc, hồi nhập Ta Bà giáo hóa chúng sinh. Xin thành kính phân ưu cùng Đại lăo Ḥa thượng Thượng Thủ và chư tôn giáo phẩm thành viên GHPGVN Trên Thế Giới, cũng như môn đồ pháp quyến của Cố Đại lăo Ḥa thượng tân viên tịch.

 

Kính mong chư tôn đức Giáo Phẩm Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni hành đạo tại hải ngoại, tùy hoàn cảnh sở tại thiết lễ cầu nguyện và truy niệm công đức Đại Lăo Ḥa Thượng tân viên tịch đă một đời cống hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc.

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thành kính phân ưu,

Santa Ana, ngày 10 tháng 8 năm 2010,

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK

Chủ tịch

(ấn kư)

Sa Môn Thích Trí Chơn

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12