MÙA AN CƯ CỦA CÁC GIÁO HỘI  PGVNTN Ở HẢI NGOẠI THÀNH TỰU VIÊN MĂN

 

Albert Tran

 

Khi Đức Phật c̣n tại thế, Tăng đoàn dưới sự hướng dẫn của Ngài, sau nhiều tháng mùa nắng đi HOÁ DUYÊN khắp nơi, đến 3 tháng mùa mưa ( mùa hạ )ở Ấn Độ, Tăng đoàn quy tụ lại một trụ xứ để THÚC LIỄM THÂN TÂM , TRAO DỒI GIỚI - ĐỊNH - TUỆ gọi là  AN CƯ  KIẾT HẠ. Trong lời tác bạch An cư, ĐĐ Thích Phổ Huân, Trụ Tŕ chùa Pháp Bảo Sydney cũng đă trích lời Phật dạy như sau: “… Này các con, ngày nào mà các con c̣n cùng nhau nhắc nhở sách tấn, c̣n hội họp thảo luận Phật pháp, th́ ngày đó Phật pháp c̣n măi ở thế gian”. Cũng như Kinh Di Giáo dạy rằng: “Khi Như Lai không c̣n ở thế gian nữa, th́ hăy lấy Giới luật làm Thầy”. Đó là những lời dạy bảo của Đức Thế Tôn hầu ǵn giữ chánh pháp được cửu trụ ở Ta Bà. 

Vào thời Đức Phật, với đệ tử toàn là thánh tăng nhưng một năm phải an cư một lần, bây giờ thời mạt pháp hầu hết là phàm tăng mà phải phụng sự chúng sanh với nhiều ma chướng, cho nên việc quan trọng nhất là phải thường xuyên tổ chức an cư trong hằng năm, hoặc có thể hằng tháng, hằng ngày, để duy tŕ được giới luật, nạp lại năng lượng đă bị sử dụng tiêu hao.

Bởi vậy, an cư là điều luật và tám ngọn gió là thước đo, là tuổi đạo của người xuất gia, cho nên an cư không chỉ là trách nhiệm, bổn phận mà c̣n là nhu cầu thiết yếu là con đường để thăng hoa đời sống tâm linh, vun bồi trí tuệ, thực hiện lư tưởng cao đẹp, có thể hiểu an cư là thời gian dừng nghỉ, để bổ sung cho ḿnh những tiêu hao trong quá tŕnh phụng sự chúng sanh, nhằm đưa vào tâm thức, những nguồn năng lượng mới, của yêu thương và hiểu biết, giúp đời sống của ta và tha nhân giảm dần những đau khổ và tăng thêm những an lạc, từ đó thiết lập được những môi trường an ổn, hài hoà với tất cả và thuận với thiên nhiên.

Ư thức được như vậy, nên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu ở Hải Ngoại, tuy thời gian phải tuỳ thuận theo hoàn cảnh của hải ngoại, chỉ có 10 ngày, nhưng cũng thực hành theo đúng chánh pháp, thể hiện sự thanh tịnh và hoà hợp của Tăng già, trước những đánh phá của ma quân, cũng đă tổ chức nhiều Đạo tràng An cư. Tại Mỹ ( Hoa Kỳ ) GHPGVNTN Hoa Kỳ có 2 Đạo Tràng An Cư: 1 tại Phật Học Viện Quốc Tế, California  với gần 200 Chư Tôn Đức Tăng Ni, 2 tại Chùa Việt Nam Houston với hàng trăm Chư Tôn Đức Tăng Ni. Ở Canada mặc dầu 2 miền Đông, Tây xa cách lại ít chùa, nhưng tại Tu Viện Phổ Đà Sơn cũng quy tụ gần 50 Chư Tôn Đức Tăng Ni. Đặc biệt GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, Đạo tràng An Cư Chùa Pháp Bảo tại Sydney đă quy tụ được gần 80 Chư Tôn Đức Tăng Ni và rất nhiều Phật tử về ṭng hạ, ủng hộ đạo tràng cũng như cả ngàn vị đă theo dơi trên Paltalks qua các room Phật Pháp. Riêng GHPGVNTN Châu Âu sẽ kết hợp với  Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 21  từ 6 tháng 8 năm 2009 đến 16 tháng 8 năm 2009, được tổ chức tại thành phố Carlsbourg, Bỉ Quốc, với dự trù 500 vị tham dự.

Nội dung chương tŕnh tu học cho Tăng Ni Phật Tử, các trường hạ đă chú trọng vào Giới luật, Sám hối và thảo luận Phật Pháp, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong quá tŕnh tu học và hành đạo. Ngoài các buổi đi sâu vào việc hành tŕ giới luật để bảo vệ cho tự thân và Phật Pháp, cùng các buổi Sám hối cũng đă giúp cho đại chúng trút bỏ được các năo phiền, lạy Phật thế cho tất cả, để gọi là một phần nào báo đáp tứ ân và giảm đi bớt các nghiệp lực mà chúng sanh đă gieo tạo, từ đó cũng thẩm thấu được những niềm an lạc.

Đặc biệt trong các thời thảo luận, trước những đánh phá quyết liệt vào Phật Giáo và Chư Tôn Đức của các thế lực vô minh, các Đạo Hữu trong đạo tràng và trên các room Paltalk đă đặc câu hỏi: Tại sao Đạo Phật và Chư Tôn Đức luôn bị đánh phá, nhất là Hoà Thượng Viện Chủ Tổ đ́nh Pháp Hoa tại Nam Úc ? Th́ được quư Ngài cho biết rằng: do v́ Phật Giáo như ánh sáng mặt trời, là tôn giáo rất cần cho thời hiện đại, có giáo lư quá siêu việt đă được khoa học mỗi ngày mỗi chứng minh, vận dụng để phục vụ lợi ích, mang an lạc đến cho nhân loại và sự phát triển vững vàng của Đạo Phật sang các nước Âu, Mỹ, cho nên các thế lực xấu và ma quân sợ mất ảnh hưởng và quyến thuộc, v́ vậy phải t́m bằng mọi cách để lấy thúng che ánh sáng của mặt trời, nhưng chắc rằng sẽ không bao giờ che măi được. Trong một TCBC mới đây Ông Vơ Văn Ái đă viết: “…Hôm nay sở dĩ viết ra là cốt vạch trần “Chiến dịch Goebbels” đang hoành hành trong Cộng đồng Người Việt hải ngoại, để đồng hương nắm rơ mà cảnh giác. Họ thực hiện theo Ông trùm Tuyên truyền Phát xít Đức Quốc Xă Goebbels từng nói : “Phải lập đi nói lại hoài một lời nói láo, th́ lời nói láo mới trở thành sự thật” (Mann müss eine Lüge nur oft genug wiederholen, und sie wird zur Wahrheit). Câu nói tương đồng với lời viết của Hitler trong sách Mein Kampf (Tôi chiến đấu): “Lời nói láo lập lại mười lần vẫn là lời nói láo, nhưng lập lại mười ngh́n lần sẽ thành sự thật” Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chân lư vẫn luôn sáng ngời, Phật Giáo vẫn trường tồn phát triển.” Chư Tôn Đức sau khi hiểu rơ được những âm mưu “phá ngầm Phật Giáo” gây chia rẽ, tạo mâu thuẫn, hầu xâu xé lẫn nhau, cho “ngư ông đắc lợi” của các thế lực không tốt, điển h́nh là việc ra mắt sách “BĐMT” của Ông Liên Thành, nhắm vào lên án Phật Giáo, là một minh chứng cho các vị  thức giả và đồng hương thấy, biết rơ được thế lực nào, đang đánh phá Phật Giáo ! Cho nên quư Ngài t́m cách quy tụ lại với nhau, thực hiện đúng tinh thần Phật dạy: Tăng già là thanh tịnh và hoà hợp, từ trong nước cho đến ở hải ngoại, v́ vậy phải bị đánh phá, mạ lị, chụp mũ để ḥng gây hoang mang đến với những người nhẹ dạ, yếu niềm tin và không có chánh kiến. Nhưng những Phật tử chân chính, giờ đây cũng đă trưởng thành, nên rất vững niềm tin.

C̣n về Hoà Thượng Thích Như Huệ là Hội Chủ GHPGVNTNHN UĐL – TTL, một Giáo hội đă tổ chức hội họp bốn châu lục lại, để h́nh thành Giáo Hội Liên châu, thành ra một Giáo Hội Phật Giáo Niệt Nam Thống Nhất vững mạnh trên toàn thế giới, mà Tổ đ́nh Pháp Hoa là Văn pḥng của Hội chủ, do Ngài khai sơn, chủ pháp nhân, đứng tên xin phép và dầy công xây dựng, cũng như vận động đệ tử khắp nơi đóng góp, hay phải nhiều vất vả, khổ công thắt lưng bụt bụng, để trang trải nợ nần trong nhiều năm liền, nên Ngài có toàn quyền định đoạt việc điều hành và người kế thừa, hơn nữa “ Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông” là nơi thường tập hộp những thân hào nhân sĩ, thiện tri thức, v́ dân tộc và quê hương lại với nhau, để cùng hỗ trợ cho đồng hương và đất nước. V́ thế các người có mưu đồ, kết hợp với các thế lực xấu, phải nhắm vào cơ quan đầu năo để đánh phá, gây chia rẽ, e dè giữa các Hội đoàn đối với chùa, hầu tự do khuynh loát Cộng Đồng là điều đương nhiên, điều nầy đă làm lợi cho CS!. Nhưng rồi trước sự an tịnh của Hoà Thượng và Đại chúng, Chùa Pháp Hoa vẫn vững vàng chống chỏi với phong ba băo táp và được sự chở che của long thiên, hộ pháp, của luật pháp, cũng như sự thương tưởng, thông hiểu của đồng hương Phật tử, nên vẫn duy tŕ sinh hoạt tu học có chiều hướng phát triển. Duy chỉ có Chùa Pháp Âm là do đất đai chưa ổn định và một vài vị bị tác động, đă lợi dụng chiêu bài chống cộng và danh nghĩa ủng hộ Hoà Thượng Thích Quảng Độ, để lường gạt một số người kư tên vào giành chùa, hầu giao cho Hoà Thượng Quảng Độ, nhưng khi phái đoàn của Văn pḥng II Viện Hoá Đạo đi sang Úc Châu rồi đến Nam Úc vào ngày 20-6-2009 vừa qua, để phát hành tập“ Thơ Tù” của HT Quảng Độ và công tác Phật sự, th́ những người nầy không đến dự và cũng không giao chùa, để chùa bây giờ biến thành nơi tụ hộp để bàn chuyện thị phi, vắng tiếng kệ lời kinh, chư vong linh trí tự, phải lang thang vất vưởng, các Phật Tử thuần thành thường sinh hoạt phải đành yên lặng tu nhà ! Từ đây cho thấy rằng, các thế lực vô minh chỉ xưng tôn nhằm lợi dụng uy tín và danh nghĩa của Hoà Thượng Thích Quảng Độ, để mà mưu đồ danh lợi và hoạt đầu chánh trị mà thôi! Nhưng không thể nào đánh lừa, chi phối sự thanh tịnh, hoà hợp của Tăng đoàn và niềm tin chân chính của Phật tử được.

Qua kế hoạch bao vây kinh tế các chùa của các thế lực vô minh, nó không ảnh hưởng ǵ đến nếp sống đơn giản, ít muốn, biết đủ của Chư Tôn Đức, nhưng cũng muốn cho Phật tử vững niềm tin mà gieo tạo phước điền, quư Ngài cũng đă nhắc lại những lời của cổ nhân “ hăy thành tâm và cúng chùa đừng sợ ác tăng”, v́ Phật và phước báu cảm ứng tự tâm. Ai đă phát tâm cúng dường, mà bây giờ bị kẻ xấu tác động, để phải bỏ chùa hay muốn quản lư chùa để thành lập “ban trị sư”, th́ hăy b́nh tâm chờ đợi ánh sáng của luật pháp soi chiếu trong một ngày gần đây, chứ đừng chạy ḷng ṿng ở ngoài, xách động giành chùa, làm những điều vô luân, trái đạo và phạm vào luật pháp, mà phải mang khổ luỵ vào thân.

Trong luật nhân quả đă dạy rơ ràng, “ ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ai tội nấy mang, những ǵ ḿnh có hôm nay là do kiếp trước ḿnh đă gieo tạo, và sẽ gặt hái những ǵ ḿnh gieo tạo hôm nay” “ ai tạo niềm tin cho mọi người đến với Tam bảo sẽ có nhiều phước báu, bèn nếu ai gây nên sự hoang mang để mọi người bất kính phải xa lánh Tam bảo th́ tội lỗi cũng vô biên…” hơn nữa, nếu là người Phật tử chân chính đă thọ giới luật, th́ có thể “nhận xấu nhường tốt” luôn “soi sáng lại ḿnh là chính, không được nói lỗi của tứ chúng, v́ thấy và nói lỗi người, lỗi ḿnh ngay bên ấy” mà chư Tổ đă dạy. Cho nên Chư Tôn Đức yên lặng, cầu nguyện và cũng không muốn trả lời với những người c̣n non dạ, quá vô minh là như vậy.

Tuy nhiên chư Tôn Đức cũng rất cảm ơn những vị tự xưng là Phật tử, có thể là hành Bồ tát nghịch hạnh, bấy lâu nay v́ bất măn, đă bị người xấu lợi dụng để chụp mũ, vu khống, mạ lị Tăng, Ni, nhờ vậy mà quư Ngài cũng qua đây kiểm điểm lại ḿnh, rút ra được những bài học, mà hoàn thiện tự thân, chỉ mong những vị nầy giữ vững được tâm niệm tốt, chứ đừng v́ vô minh sai sử mà đánh mất đi đạo làm người, phản Thầy, lừa bạn, phỉ báng Tam bảo, tạo chia rẽ, để phải bị đoạ vào địa ngục không có ngày ra. Cửa chùa luôn mở rộng, có nơi tiếp khách thập phương, ai muốn đến đảnh lễ Phật, hoặc t́m hiểu tu học, th́ chùa sẵn sàng Welcome và đương nhiên có Trụ Tŕ, người trách nhiệm quản lư, tổ chức tu học hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng cho tứ chúng. Cho nên những ai muốn đóng góp xây dựng điều ǵ, cần phải thể hiện nếp sống văn minh của người Úc, thực hiện đúng phép lịch sự là gởi thư hoặc trực tiếp hay điện thoại xin phép trước, Chư Tôn Đức xét nếu thấy cần thiết, sẽ chiết bớt việc tu học và nghiên cứu Phật Pháp để sắp xếp thời gian gặp gỡ và trao đổi, chứ không có nhiều thời gian đâu, để phải đọc những điều phi lư, thiếu văn hoá và gặp những người chuyên chưởi bới và nói chuyện người khác, nơi đầu đường, xó chợ ! Nhân đây cũng có một số vị đồng hương Phật tử c̣n sáng suốt đă nhận định được rằng, những đánh phá lâu nay vào Phật Giáo, đặc biệt vào Chùa Pháp Hoa Nam Úc, là nhằm lạc dẫn dư luận, để mọi người khỏi phải chú tâm, phanh phui vào việc phạm pháp và những khuất lấp của BCH CNĐNVTD NU về việc xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng để bị Council niêm phong  từ năm 2007 đến nay, (đă được mục Quan điểm của Tuần báo Adelaide nêu ra trước đây). Rất mong đồng hương Phật Tử hăy b́nh tâm mà có nhận định, phát biểu và hành động cẩn trọng, ai muốn hoạt động chính trị, th́ cứ lo đ̣i lại TTSHCNĐ NVTD NU để mà sinh hoạt, theo đúng chức năng, và sở thích, c̣n Chùa là nơi tôn nghiêm, xin hăy để cho được thanh tịnh và chỉ dành riêng cho việc sinh hoạt tu học, hành tŕ mà thôi.

Đạo Phật là đạo của bao dung và buông xả, nhưng cũng rất Từ Bi và đầy Trí Tuệ. Chùa có Hộ Pháp, Ông Thiện sẵn sàng phù hộ cho những người có đạo tâm và Ông Ác sẽ trừng trị, tẩn xuất những ai phá hoại Phật Pháp. Đạo Phật là chân lư là lẽ sống của muôn loài, cho nên chúng sanh đến với Đạo Phật cũng bằng niềm tin chánh kiến, sự hiểu biết, cảm phục và tự nguyện, chứ không bị ép buộc, mặc khải hay mua chuộc, dụ dỗ, cho nên Đạo Phật vẫn sáng ngời và luôn mang lại An lạc, lợi ích cho nhân loại, cũng như toàn thể chúng sanh. Khi nào giới luật được tôn trọng và chúng sanh c̣n đau khổ là đạo Phật vẫn c̣n hiện diện để cứu khổ muôn loài. 

Do vậy các Đạo tràng an cư ở các châu lục, năm nay số lượng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử tham dự rất đông, với nhiều khí thế, vượt kỷ lục so hơn mọi năm, nhưng rồi cũng có ngày hoàn măn, và những lợi ích, niềm an lạc của những ngày tu tập, măi măi là những dấu ấn khó quên, sẽ mang về lại địa phương và gia đ́nh để chan hoà cùng những người thân, hầu chia sẻ phúc lạc cho nhau. Đấy mới chính là thực sự tu tập, góp phần thiết thực vào việc bảo vệ và hoằng dương chánh pháp.

Măn hạ mỗi người trở về lại trụ xứ, nhưng những niềm an lạc vẫn măi được mang theo và hẹn gặp lại vào mùa tu học, cũng như mùa an cư năm đến, nhất là Chư Tôn Đức luôn nhắc nhở nhau cố gắng đi dự cuộc họp mặt trong ngày “ Lễ Hiệp Kỵ Chư Vị Tổ Sư” lần thứ 3  sẽ được tổ chức vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 9, năm 2009, tại Tu viện An Lạc, thành phố Ventura, tiểu bang California, Hoa Kỳ, và mọi người hăy tranh thủ Chiêm bái PHẬT NGỌC mỗi khi đến tại địa phương của ḿnh, riêng tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc sẽ mở một bữa tiệc gây quỹ vào ngày 27-09-2009 tại Croation Function Centre, 68 Second Street, Brompton. SA 5007, vậy rất mong đồng hương ủng hộ, để việc tổ chức cung đón và triển lăm Phật Ngọc từ ngày 03-10 đến ngày 18-10-2009, được long trọng và nhiều mầu nhiệm.

Các Chùa khác thuộc Giáo Hội gồm: Chùa Vạn An Sydney sẽ triển lăm Phật Ngọc từ ngày 07 đến ngày 16-8-2009, Tại TV Minh Quang Sydney, từ ngày 22-8 đến 20-09-2009, Tại Tu Viện Quảng Đức ở Melbourne, từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 12 năm 2009, trong thời gian triển lăm nầy sẽ có những buổi thuyết pháp, những buổi tu học, sinh hoạt Phật Pháp, văn nghệ, triển lăm sinh hoạt văn hoá của Phật tử nhiều sắc tộc. Vậy thông báo và rất mong đồng hương Phật tử chúng ta không bỏ lỡ dịp may hiếm có nầy, mà vân tập về chùa công quả, cúng dường, chiêm bái để gieo tạo phước điền.

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12