KIẾN PHÁP TRÀNG Ư XỨ XỨ 

 

CẢM NIỆM:

  • Lễ Vía Phật A Di Đà

  • Lễ Chung Thất cố ĐLHT Thích Thuyền Ấn

  • Lễ Đặt Viên Đá Khởi Công Xây Cất Chánh Điện Chùa Bát Nhă, thành phố Santa Ana, California, ngày 25.12.2010

Kính thưa liệt quư vị,

Trước hết, chúng tôi thành kính chào đón và cảm tạ sự quang lâm quư báu của toàn thể quư liệt vị trong buổi lễ trọng đại hôm nay. Đại lễ gồm 3 mục đích chính: Lễ Vía Phật A Di Đà, Lễ Chung Thất Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Thuyền Ấn, và Lễ Đặt Viên Đá Khởi Công Xây Dựng Chùa Bát Nhă.

Chúng tôi xin mạn phép tŕnh bày nguyên do của 3 buổi lễ này:

·  Kinh Phật ghi rằng Thái tử Kiều Thi Ca xuất gia làm Tỳ kheo Pháp Tạng, đối trước Phật Thế Tự Tại, phát 48 đại nguyện kiến lập cảnh giới Tịnh độ thù thắng. Do đại nguyện và công đức tu hành nhiều đời kiếp, Tỳ kheo Pháp Tạng thành Phật hiệu là A Di Đà, giáo chủ Tây phương Cực lạc quốc độ. Trong sinh hoạt truyền thống của Phật giáo Việt Nam, ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm được chọn làm ngày lễ vía kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Suốt những năm dài xuất gia hành đạo, chúng tôi luôn lấy hạnh nguyện của Phật A Di Đà làm tiêu chí để tu tập và hoằng pháp. Cũng v́ thế, chúng tôi chọn dịp lễ vía Phật A Di Đà để nương ân đức cao cả của Ngài mà thành tựu việc kiến tạo chùa Bát Nhă, như là một biểu tượng của tịnh độ nhân gian.

·  Hôm nay, cũng là ngày lễ chung thất cố Đại lăo Ḥa thượng Thích Thuyền Ấn. Khi c̣n tại tiền, Ngài có lưu trú tại chùa Bát Nhă thời gian khá lâu. Qua những lần sinh hoạt, đàm đạo về việc giáo hội và việc chung của Phật giáo, Ngài luôn khích lệ chúng tôi cố gắng mở rộng khuôn viên chùa Bát Nhă, một mặt làm trung tâm hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và từ thiện, mặt khác có thể làm trụ sở liên lạc thuận lợi cho giáo hội. Tưởng niệm bậc trưởng thượng luôn lân mẫn, thương yêu kẻ hậu học, chúng tôi xin lấy ngày lễ chung thất của cố Đại lăo Ḥa thượng để tổ chức lễ đặt viên đá khởi công xây dựng Chùa Bát Nhă; qua đó, chúng tôi muốn bày tỏ niềm tri ân đối với Ngài, đồng thời cũng muốn minh thị rằng chúng tôi nguyện sẽ thực hiện những lời huấn thị của Ngài.

Cuối cùng và cũng là trọng tâm của đại lễ hôm nay, chính là Lễ Đặt Viên Đá Khởi Công Xây Dựng Chùa Bát Nhă.

·  Người xưa thường nói, “vạn sự khởi đầu nan.” Chùa Bát Nhă không phải đến ngày hôm nay mới khởi công, khởi sự, mà chính là đă cất bước chân đầu tiên kể từ khi chúng tôi đặt chân trên đất Hoa Kỳ này 30 năm trước. Làm sứ giả Như Lai, chúng tôi sống nơi đâu,  ở thời gian nào, cũng chỉ có mỗi một tâm nguyện là hoằng pháp lợi sinh. Với tâm nguyện ấy, chúng tôi đă khởi công xây dựng ngôi chùa trong tâm tưởng của ḿnh ngay từ lúc chính thức gia nhập hàng ngũ của những kẻ xuất trần. Rồi từ nơi chánh báo của mỗi người, chúng tôi xây dựng các ngôi già lam, pháp vũ ở khắp nơi không ngoài mục đích đem Chánh Pháp đến cho mọi người. Ngôi chùa Bát Nhă đă từng là một căn nhà thuê ở đường West, thành phố Garden Grove 20 năm trước; và đă là ngôi chùa chính thức trên mảnh đất này hơn mười năm qua. Chúng tôi đặt nặng tác dụng của sự lợi lạc thiết thực hơn là h́nh thức bề ngoài; do vậy, dù đă có mặt tại quận Cam này từ lâu, Chùa Bát Nhă vẫn luôn là ngôi chùa nhỏ hẹp, khiêm tốn, nhưng rất gần gũi thân thương đối với Phật tử và đồng hương địa phương. Nay với nhu cầu của bổn tự: Tăng chúng đông hơn, Phật sự nhiều hơn, quần chúng Phật tử tập trung đông đảo hơn, và lại là nơi được chọn làm Văn Pḥng Thường Trực của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, chúng tôi cũng xin tùy thuận nhân duyên mà mở rộng khuôn viên Chùa Bát Nhă. Như vậy, nói theo ư nghĩa thực tế và thông thường th́ nơi đây, ngày hôm nay, chúng tôi thực sự đặt viên đá đầu tiên, để tưởng nhớ ân Phật, tưởng niệm chư giác linh Thầy-Tổ, và khởi công xây dựng ngôi chánh điện Chùa Bát Nhă cho xứng hợp với tầm vóc Phật giáo trong cộng đồng, đáp ứng niềm kỳ vọng của chư tôn đức và Phật tử đă luôn yểm trợ tinh thần và phát tâm tu học, cúng dường.

Khởi đầu với sự quang lâm và tham dự đông đảo của chư tôn đức Tăng Ni, quan khách và Phật tử như ngày hôm nay, chúng tôi thiết nghĩ sẽ không việc khó nào mà Chùa Bát Nhă không thể vượt qua. Với niềm tin như thế, chúng tôi một lần nữa thành kính tri ân toàn thể liệt quư vị, và xin trân trọng cử hành đại lễ hôm nay. 

Nam mô Bát Nhă Hội Thượng Phật Bồ Tát

Kính bái

Sa môn Thích Nguyên Trí

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12