KHÓA TU DƯỠNG 3

DÀNH CHO TĂNG NI TẠI FREMONT

Nguyên Ngọc Thái-Kế-An

 

        T sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, số người Việt đă rời quê hương hiện đang sống trên khắp năm châu thế giới ngày càng đông và c̣n có triển vọng đông hơn nữa. Để đáp ứng cho vấn đề tâm linh, Phật giáo Việt Nam đă và đang phát triển, xây dựng, củng cố trên mọi phương diện, không chỉ lo cho người Việt mà c̣n cả người ngọai quốc đang trong phong trào t́m về giáo lư của Đức Phật, một giáo lư hướng con người đến với chân thiện mỹ, về với an lạc thanh b́nh giữa lúc cả thế giới đang quay cuồng trong sự tranh giành cướp đoạt, và thiên tai băo lụt đang gây biết bao thảm trạng đau thương.

    Trong mục đích đó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu nói chung và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nói riêng đă liên tục mở các lớp tu học cho Phật tử, đồng thời cũng mở các lớp “tu dưỡng” để trao dồi thêm khả năng thuyết giảng cho thành phần Tăng Ni trẻ. Theo thông báo và lời mời của Ban Tổ Chức, chúng tôi có mặt tại Niệm Phật Đường Fremont, California để viếng thăm và tham dự một số sinh họat trong “Khóa tu dưỡng 3” do Ḥa Thượng Thích Thái Siêu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục GHPGVNTNHK tổ chức từ ngày 19/7 đến 23/7/2011.

      Thành phần trong ban giáo thọ, chúng tôi thấy có sự hiện của : Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí, Ḥa Thượng Thích Thái Siêu, Ḥa Thượng Thích Phước Thuận, Thượng Tọa Thích Nhật Huệ, Thượng Tọa Thích Đồng Trí, Thượng Tọa Thích Huệ Tâm, Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh…

      Chương tŕnh khóa tu dưỡng 3 gồm có phần Thuyết Pháp của Chư Tôn Đức; và 12 đề tài dành cho quư Tăng Ni học viên, được chia toán thuyết giảng trong hội trường, có sự hiện diện của ban giáo thọ điều hành và làm giám khảo (chấm điểm) cùng Phật tử tham dự. Sau mỗi đề tài thuyết giảng là phần đặt câu hỏi và giải đáp thắc mắc… Các đề tài tổng quát gồm có  1) Phật Đản  2) Vu Lan  3) Thành Đạo  4) Xuân Di Lặc  5) Vía Đức Phật A Di Đà  6) Vía Quán Thế Âm Bồ Tát  7) Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát  8) Pháp môn tu tập  9) Lịch sử Phật Giáo Việt Nam  10) Bồ Tát Thích Quảng Đức  11) Vai tṛ nghi lễ trong việc truyền đạo  12) Bát Quan Trai Giới.

      Từ 12 đề tài trên đă chi tiết ra thành 32 chủ đề nhỏ và các toán bắt thăm lần lượt thuyết giảng. Để bài thuyết giảng đạt được kết quả tốt, mỗi toán đều phải tự đem khả năng hiểu biết cộng thêm phần nghiên cứu kinh sách kể cả trên internet. Chúng tôi thấy quư Tăng Ni học viên đă làm việc rất hăng say, có toán đă thức qua đêm, nhưng sáng nào cũng có mặt đầy đủ trong giờ “công phu sáng”. Thật là đáng kính phục tinh thần học hỏi và theo đúng thanh quy của khóa học.

      Về phần thuyết pháp của Ban Giáo Thọ, có ba bài được toàn thể hội trường cho là cần thiết nhứt v́ đă mang đến cho Tăng Ni và Phật tử nhiều hiểu biết, đó là bài thuyết pháp của Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí, Ḥa Thượng Thích Phước Thuận và Thương Tọa Thích Đồng Trí. Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí đă tŕnh bày về sự h́nh thành của Phật Giáo Việt Nam qua các triều đại trong lịch sử và kéo dài cho đến hiện tại. Phần này giúp cho quư Tăng Ni trẻ nắm chắc được t́nh h́nh chung của Phật giáo Việt Nam.

Phần của Ḥa Thượng Thích Phước Thuận, Ḥa Thượng tŕnh bày cặn kẻ về các vấn đề nghi lễ từ việc “cầu an, cầu siêu, chẩn tế cô hồn và cả ư nghĩa thuyết linh, qui linh…Riêng phần Thượng Tọa Thích Đồng Trí nói lên được ư nghĩa “Thượng cầu Phật Đạo – Hạ hóa chúng sanh” qua những câu chuyện có thực trong lịch sử Phật Giáo c̣n lưu truyền.

      Khóa “tu dưỡng 3” này phải nói thật là thành công. Thành công từ việc tổ chức đến nội dung, đặc biệt là thái độ học tập của Tăng Ni học viên lúc nào cũng tỏ thiện chí, giúp đỡ nhau trong việc t́m ṭi tài liệu để thuyết giảng. Đặc biệt hơn phải nói đến việc giảng dạy của Chư Tôn Thiền Đức với t́nh thương vô bờ bến đă trao truyền tất cả những ǵ quư Ngài có được từ Giới Đức, Tâm Đức, Huệ Đức cho hàng hậu học, là quư Tăng Ni trẻ đến tham dự khóa tu dưỡng lần thứ 3 này. Chúng tôi cũng vô cùng tán thán và xin được nói lên tinh thần hổ trợ tối đa của qúy Phật tử đă lo mọi việc cho khóa tu dưỡng thật chu toàn, nhứt là khâu trai soạn, nghi lễ, trang trí, đưa rước …để Chư Tăng và cả Phật tử từ xa đến có nơi ăn, chỗ ở thật là chu đáo. Một điều khác không thể quên, là nụ cười h́nh như lúc nào cũng hiện diên trên khuôn mặt mọi người, làm cho cả Niệm Phật Đường trở nên an lành hạnh phúc. Đây đúng là một thắng duyên cho quư Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử Niệm Phật Đường Fremont vậy.

      Cuối khóa, Phật tử tại Niệm Phật Đường Fremont cũng đă chí thành kính như pháp cúng dường Tam Bảo và hiện tiền Chư Tăng, lễ trai tăng với sự hiện diện của 132 Tăng Ni đến từ nhiều nơi và đông đảo Phật tử.

      Trong lời tác bạch, tất cả Phật tử có mặt đă nói lên lời thành kính “Ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng Ni hoan hỷ nạp thọ để cho toàn thể Phật tử và pháp giới chúng sanh được ân triêm công đức. Nguyện Phật lực mười phương thùy từ gia hộ Quư Chư Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Ước mong ngọn đèn Chánh pháp Phật Giáo Hải Ngọai trường miên sáng tỏ, giúp vạn loài chuyển bạt chướng duyên…”

      Trên chuyến bay trở về Oregon, tôi thấy ḿnh thật phơi phới. H́nh ảnh khóa tu dưỡng ân sâu vào trong tôi và với niềm tin tưởng ở lớp Tăng Ni trẻ sẽ dần dần đáp ứng được t́nh h́nh phát triển của Phật Giáo hải ngọai.

 

 

 

 

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12