DIỄN VAN BẾ MẠC NGÀY VỀ NGUỒN - LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ LẦN THỨ III, NGÀY 20.9.2009 TẠI TU VIỆN AN LẠC, THÀNH PHỐ VENTURA, CALIFORNIA

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch chư tôn trưởng lăo, chư Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni, 

Hội chúng tỳ kheo vân tập tại Tu viện An Lạc, thành phố Ventura, tiểu bang California trong những ngày vừa qua, như lời Phật dạy, đă nghiêm cẩn áp dụng Bảy Pháp Bất Thối, khiến cho trên-dưới thuận hợp ḥa kính, khiến cho y báo của trú xứ nhàn tịnh này thêm phần trang nghiêm tươi mát. 

Chúng ta đă có những ngày tương ngộ ngắn ngủi nhưng thật sâu đậm t́nh pháp lữ. Từ bậc trưởng lăo đến hàng tân tỳ-kheo, từ bậc Ni trưởng đến hàng tân tỳ-kheo ni, tất cả đều chung ḥa và tỏa sáng năng lượng thanh tịnh, tương kính. Những thao thức, ưu tư về tiền đồ Đạo Pháp đă được trao đổi sâu xa. Những chướng duyên, nhọc nhằn và cô liêu của mỗi chúng ta trên các dặm đường hoằng pháp đă được cảm thông, chia sẻ. Những cách biệt về giới phẩm, hạ lạp, tông môn, trú xứ, đă được ḥa nhập trong thâm t́nh thầy-tṛ, huynh-đệ, tỉ muội, để rồi, như những nhánh sông cùng qui về nơi biển lớn. Đây là thành tựu của Tăng đoàn. Đây là thành tựu của hội chúng tỳ-kheo ḥa hợp.  

Giờ này đứng trước đại chúng nơi đạo tràng trang nghiêm, chúng tôi có thể cảm nhận được thật sâu sắc trong tận cùng bản thể, thế nào là “đức chúng như hải.” Và chính từ cảm nhận ấy, chúng tôi biết rằng trong Tăng đoàn thanh tịnh ḥa hợp, chúng ta chưa hề chia xa, cách biệt, dù rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ chia tay. 

Mỗi cá nhân chúng ta, sau giây phút này, sẽ hóa thân ứng hiện khắp các phương xứ để thực hiện hoài băo và tâm nguyện của hàng sứ giả Như Lai; nhưng kỳ thực, chúng ta vẫn luôn thường trụ nơi biển lớn vô tận. 

Xin kính cẩn đảnh lễ hiện tiền thanh tịnh Tăng và xin long trọng cử hành Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ III năm nay. 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

Sa môn Thích Minh Tâm

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12