DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN LẦN I, NHIỆM KỲ I  GHPGVNTNHK, NGÀY 17 & 18.9.09 tại TV AN LẠC, VENTURA, CALIFORNIA

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Kính bạch chư tôn Trưởng lăo, chư Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quư quan khách, quư đại diện cơ quan truyền thông báo chí,

Kính thưa quư đồng hương và chư Phật tử,

Từ khi đức Thế Tôn nhập diệt nơi rừng Song Lâm cho đến nay, hàng đệ tử xuất gia và tại gia đều lấy giáo lư và giới luật mà Phật đă dạy để tự ḿnh tu tập và hành đạo. Cho nên, dù đấng Đạo Sư có mặt hay không, người con Phật cũng đă có kim chỉ nam, có phương tiện diệu dụng để tự cứu ḿnh và cứu độ tha nhân. Đạo Phật với tinh thần tự giác, giác tha và ḥa b́nh, v́ vậy đă không ngừng phát triển sâu rộng trên khắp thế giới.

Cốt lơi của Đạo Phật là làm sao chuyển hóa con người và xă hội theo chiều hướng thăng hoa, giác ngộ và giải thoát, chứ không phải là làm sao để củng cố thế lực cho đạo giáo của ḿnh. Sức mạnh của Đạo Phật không nằm trong những h́nh danh sắc tướng vô thường bề ngoài, mà nằm sâu trong bản thể thanh tịnh ḥa hợp của cộng đồng Tăng Già và sự gia công thực hành nghiêm túc lời Phật dạy nơi Thất Chúng đệ tử Phật.

Trong tinh thần đó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ có mặt trong một giai đoạn nhiễu nhương của thời cuộc nói chung và Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại nói riêng là nhằm mục đích thắp sáng mục tiêu cao cả của Đạo Phật, tiếp nối sứ mệnh thiêng liêng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, như Lời Mở Đầu của Hiến Chương GHPGVNTN đă nói: "Công bố lư tưởng ḥa b́nh của Giáo Lư Đức Phật." Lư tưởng ḥa b́nh là con đường thực hiện sự giác ngộ và giải thoát cho tự thân và cho tha nhân để tạo dựng sự b́nh an tịnh lạc chân thật từ nội tâm sâu lắng ra đến nhân quần xă hội, đó cũng chính là con đường hành đạo của Bồ Tát, là con đường Tịnh Phật Quốc Độ, là con đường chấm dứt tham, sân, si, chấm dứt hận thù, để kiến tạo đối thoại, cảm thông, hiểu biết, tỉnh giác và chung sống ḥa b́nh.

Hai năm trôi qua, bao nhiêu những giao động, thị phi, bất an và đổ vỡ từ bên trong ra đến bên ngoài tổ chức GHPGVNTN cũng đă lần hồi lắng xuống. Tịnh tâm suy nghiệm về những ǵ đă xảy ra trong cuộc khủng hoảng này, người trí không thể không nhận ra rằng lập trường và tâm nguyện của đại khối Tăng, Ni và cư sĩ Phật tử trong các GHPGVNTN tại Âu Châu, Úc Châu-Tân Tây Lan, Hoa Kỳ và Canada vẫn không hề thay đổi. Đặc biệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ một năm qua đă nỗ lực hết sức ḿnh trong ư hướng ổn định sinh hoạt Phật sự của Tăng đoàn và củng cố tín tâm của quần chúng Phật tử.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa liệt quư vị,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ có mặt là để tiếp nối sự truyền thừa bản nguyện hoằng dương chánh pháp của đức Phật và lịch đại tổ sư mà GHPGVNTN truyền thống đă dày công gầy dựng trên bốn thập niên qua từ trong nước ra đến hải ngoại. Chính v́ vậy, Giáo Hội chúng ta đă, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả đó, bao gồm:

1. Lấy sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp làm đầu. Dù trong hoàn cảnh nào, trú xứ nào, thời điểm nào cũng không bao giờ xao lăng việc đem Chánh Pháp của đức Phật lưu bố trong dân gian. Công cuộc hoằng pháp luôn luôn đi đôi với lư tưởng tự giác và giác tha, tự ḿnh nghiêm cẩn thực nghiệm Giới, Định, Tuệ để làm hành trang, làm vốn liếng ban bố Chánh pháp cho người khác, góp phần kiến tạo đời sống an lạc, hạnh phúc, và ḥa b́nh cho nhân loại.

2. Nỗ lực không ngừng dung hóa nếp sống văn minh, tiến bộ và khoa học trong tư duy, kiến văn và hành xử của đời sống Đạo để bắt kịp bước đi của thời đại hầu có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu và phương thức hoằng pháp đến mọi thành phần xă hội, đặc biệt là đối với giới trẻ. Xin chú tâm nhiều hơn nữa vào việc đào tạo Tăng Ni trẻ để thừa tiếp sự nghiệp giáo hóa độ sinh của Thầy Tổ và tiếp cận, hướng dẫn giới trẻ để giúp họ làm quen, hiểu biết và áp dụng lời Phật dạy vào đời sống hằng ngày hầu trở thành những công dân tốt, những Phật tử gương mẫu.

3. Dù sống xa quê cha đất tổ, chúng ta cũng không bao giờ quên ḿnh là người Việt Nam, là con cháu Lạc Hồng, để từ đó cố gắng đúng mức góp phần vào việc vận động tự do, dân chủ cho toàn dân, phục hồi quyền sinh hoạt b́nh thường cho GHPGVNTN trong nước và đấu tranh để bảo toàn lănh hải, lănh thố mà cha ông chúng ta đă nhiều đời tạo dựng. 

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa liệt quư vị,

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, chúng tôi thành tâm cung nghinh và chào đón chư tôn Trưởng Lăo, chư Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quư cư sĩ Phật tử đă không ngại đường sá xa xôi, Phật tự bề bộn về đây tham dự Đại Hội Thường Niên lần thứ nhất, nhiệm kỳ I. Chúng tôi tha thiết mong mỏi quư ngài và chư liệt vị hăy vận dụng tâm lực, nguyện lực, trí lực cùng nhau góp ư, thảo luận trong tinh thần thanh tịnh ḥa hợp để vạch ra các kế hoạch cụ thể khả thi cho Giáo Hội chúng ta có thể thực hiện thành tựu tâm nguyện cốt thiết "tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự."

Trong niềm tin và kỳ vọng đó, xin thay mặt Ban Tổ Chức chúng tôi long trọng tuyên bố Khai Mạc Đại Hội Thường Niên lần thứ nhất nhiệm kỳ một của GHPGVNTNHK.

Kính chúc chư Tôn Đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành; đồng kính chúc quư cư sĩ Phật tử thân tâm thường lạc, bồ đề tâm kiên cố.

Trân trọng cám ơn và kính chào liệt quư vị.

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,

Tỳ Kheo Thích Trí Chơn

 

                                                            

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12