ĐẠO TỪ CỦA H̉A THƯỢNG CHỨNG MINH

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ I

TẠI THÀNH PHỐ OXNARD, NAM CALIFORNIA

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư tôn Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni; chư tôn Giáo Thọ và Ban Tổ Chức,

Kính thưa quư học viên và toàn thể quư Phật tử hiện diện hôm nay,

 

Trước hết chúng tôi xin thành tâm tri niệm công đức của chư tôn giáo phẩm của hai giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada, đă v́ ḷng thương đối với hàng Phật tử, v́ trách nhiệm hoằng pháp của Sứ giả Như Lai, phối hợp hài ḥa tốt đẹp để tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ I năm nay.

 

Chúng tôi cũng hết sức cảm kích và tán thán tinh thần cầu học tiến tu của quư học viên Phật tử, đă cố gắng thu xếp việc nhà, việc sở, từ những nơi xa xôi tụ về đây, tham dự khóa tu 3 ngày của lần tổ chức đầu tiên này.

 

Kính thưa quư liệt vị,

-          Chắc chắn quư vị sẽ đồng ư với chúng tôi rằng, sự khởi đầu của bất kỳ chương tŕnh nào cũng có những trở ngại, khó khăn, nhất là một khóa tu tổ chức cho hàng trăm người, chỉ được thông báo thời gian và địa điểm trong ṿng 3 tháng. Nhưng, như quư vị chứng kiến, Ban Tổ Chức đă thu xếp nhanh chóng để có được một đạo tràng trang nghiêm, tốt đẹp như hôm nay; và quư vị học viên cũng đă vượt qua những trở ngại về không gian, thời gian, để có mặt tại đây thật đông đảo. Đây đáng gọi là thành tựu thứ nhất của Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ.

-          Đạo tràng tu học thật trang nghiêm đă có; Ban Giáo Thọ với những vị Tăng Ni uyên thâm Phật học, cũng đă có; Ban Tổ Chức với những vị Tăng Ni và Phật tử chăm lo chu đáo cho trọn khóa tu học cũng đă có. Vậy, điều cần làm của quư vị học viên là phải trân trọng từng giờ phút của các khóa lễ, các buổi giảng, các cuộc hội thảo: hăy lắng tâm học hỏi, chí thành tụng niệm, thành thật trao đổi và xây dựng với nhau, sao cho khóa tu học này trở thành một đạo tràng tiêu biểu của Tuệ học Phật giáo tại Bắc Mỹ này. Có như vậy quư vị mới gặt hái được những thiện-quả và tư lương quư giá cho con đường tu tập của ḿnh, đồng thời là dấu hiệu thành tựu trong bước thứ hai của Khóa Tu Học.

-          Bước thứ ba không kém quan trọng, đó là làm sao duy tŕ được tinh thần cầu học tiến tu của quư vị, không để sút giảm, thối thất. Nơi đâu và khi nào, chúng tôi tổ chức được Khóa Tu Học, quư vị hăy cố gắng thu xếp để tham dự, nỗ lực tu học từng bước tiến tới, không mỏi mệt. Không những bản thân ḿnh tinh tấn tu học, c̣n phải giới thiệu, khích lệ, tạo duyên lành cho gia đ́nh thân thuộc và bạn đạo khác cùng tham gia. Được như vậy th́ trong sự tinh tấn của quư vị cũng đồng thời thực hành được hạnh lợi tha như lời Phật dạy. Đây là thành tựu thứ ba mà chúng tôi tin rằng quư vị có thể thực hiện để có những khóa tu học kế tiếp, đông đảo hơn, qui mô hơn, và lợi lạc rộng răi hơn.

 

Kính thưa quư liệt vị,

Trong Sáu ba-la-mật của Bồ-tát, Bố-thí đứng hàng đầu; trong hạnh Bố-thí, Pháp thí là tối thượng. Đem Chánh Pháp vi diệu trang trải cho muôn loài khiến cho tất cả dần dần thoát ly khổ năo, hướng về an vui giải thoát, đó là công đức mà tất cả chư vị, từ Ban Giáo Thọ, Ban Tổ Chức, chí đến quư vị học viên, đang thực hiện ngay nơi Khóa Tu Học này. Xin thành kính tri ân, và kính chào tất cả quư liệt vị.

 

Nam mô Tinh Tấn Dơng Mănh Phật

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12