CON ĐƯỜNG H̉A B̀NH

 

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC

 

Đại Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc Ḥa B́nh Thế Giới

tại Tu Viện Chân Không, Hawaii, Hoa Kỳ

Ngày 27 & 28 tháng 11, 2010 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 Kính bạch chư tôn Trưởng Lăo, Chư Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

Kính thưa chư vị quan khách,

Kính thưa quư vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí,

Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử, 

Thật là phước báo cho chúng con để được cung nghinh bảo tượng Phật Ngọc Ḥa B́nh Thế Giới và chư tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm Tu Viện Chân Không trong giờ phút trang nghiêm của đại lễ hôm nay. Chúng tôi cũng rất hoan hỷ và vinh dự được đón tiếp chư vị quan khách chính quyền, đại diện các tôn giáo bạn, các đoàn thể, tổ chức, cơ quan truyền thông báo chí và chư Phật tử.

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa liệt quư vị,

Thế giới mà chúng ta đang sống vốn chứa đầy những bất an, từ các thiên tai như động đất, sóng thần, núi lửa, hạn hán, lũ lụt, đến những nhân họa như khủng bố, chiến tranh, đói khát, nghèo khổ, bệnh tật. Sống trong nhà lửa bất an như vậy th́ ước vọng ḥa b́nh càng trở thành quư giá và khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Điều trớ trêu là con người luôn luôn khát vọng ḥa b́nh, nhưng con người cũng chính là kẻ gây ra bất an và khổ năo cho ḿnh và đồng loại.

Thưa quư liệt vị,

Trên các diễn đàn quốc gia và thế giới, chúng ta đă và đang nghe con người thường xuyên cổ vơ ḥa b́nh, chống lại chiến tranh, kêu gọi xóa bỏ hận thù. Nhưng, chúng ta cũng thường trực chứng kiến những bất măn, nghi kỵ, thù địch, gây hấn, bạo động, tàn sát lẫn nhau giữa cá nhân với cá nhân, giữa tập thể với tập thể, giữa cộng đồng với cộng đồng, giữa chủng tộc với chủng tộc, giữa quốc gia với quốc gia, v.v… Con người c̣n v́ quyền lợi của ḿnh mà không ngần ngại tàn phá môi trường b́nh an của thế giới bằng những cuộc khai thác tài nguyên vô tổ chức, thải khí độc vào không gian vô tội vạ.

Làm sao để có được cuộc sống ḥa b́nh đích thực?

Đó là vấn nạn lớn nhất mà con người luôn luôn đi t́m câu giải đáp. Đó cũng chính là động lực mănh liệt thôi thúc Thái Tử Tất Đạt Đa vào Tuyết Sơn để tầm đạo, mà kết quả là Ngài đă thành tựu sự giác ngộ và giải thoát toàn vẹn, để trở thành một vị Phật, cách nay trên hai mươi lăm thế kỷ. H́nh ảnh tôn quư của đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni đă được tạc thành tượng để con người có thể chiêm ngưỡng phước tướng trang nghiêm của Ngài, mà trong số đó tôn tượng Phật Ngọc là bảo tượng vô giá cho di sản của nhân loại.

Nhưng, trên tất cả và sâu bên trong tất cả những h́nh ảnh trang nghiêm của bảo tượng Phật Ngọc chính là năng lực trí tuệ giác ngộ và đức từ bi bao dung cứu khổ của đức Phật. Chính trí tuệ siêu việt và ḷng tư bi vô lượng đă làm đức Phật trở thành biểu tượng ḥa b́nh cho thế giới mà Tổ Chức Liên Hiệp Quốc đă chính thức tuyên dương cách nay hơn một thập niên.

Nhờ trí tuệ giác ngộ để chuyển hóa hoàn toàn nguồn gốc của vô minh, và các phiền năo tham lam, thù hận và si mê. Nhờ ḷng từ bi trải rộng t́nh thương đến muôn loại chúng sinh để cứu khổ. Trí tuệ để diệt gốc rễ của bất an bên trong. Từ bi để xây dựng ḥa b́nh bên ngoài. Đó chính là con đường ḥa b́nh đích thực mà nhân loại vốn cần thiết. Trong ḷng không c̣n tham lam, thù hận và si mê th́ sẽ không suy nghĩ, không hành động bất an cho ḿnh và người. Trong ḷng chứa đầy t́nh thương và bao dung độ lượng th́ sẽ luôn luôn hành động v́ lợi ích b́nh an cho người khác.

Đó chính là những ǵ mà người Phật tử chúng ta tư duy, quán tưởng và thực hành khi chiêm bái tôn tượng Phật Ngọc Ḥa B́nh. Làm được như vậy, chúng ta mới có được cuộc sống ḥa b́nh thực sự cho tự thân và cho thế giới, mà cũng chính là góp phần lớn lao kiến tạo ư nghĩa mang lại ḥa b́nh cho tôn tượng Phật Ngọc và cho những buổi lễ cung nghinh tôn tượng Phật Ngọc Ḥa B́nh.

Trong niềm hoan hỷ của lễ cung nghinh tôn tượng Phật Ngọc Ḥa B́nh  hôm nay, chúng tôi thành tâm tán thán và cảm niệm công đức của ông bà Ian Green đối với việc tôn tạo bảo tượng Phật Ngọc. Chúng tôi xin nhất tâm hồi hướng công đức về cho ông bà Ian Green sinh sinh xứ xứ đều được an lạc.

Chúng tôi cũng nhân đây xin thành tâm tán thán công đức vô lượng của tất cả các thiện nguyện viên, các Phật tử của Tu Viện Chân Không đă hy sinh tâm lực, trí lực, và vật lực để giúp tổ chức buổi lễ hôm nay được thành tựu.

Chúng con một lần nữa, thành kinh tri ân chư tôn Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đă từ bi quang lâm chứng minh và hành lễ.

Chúng tôi xin cảm tạ quư quan khách, quư cơ quan truyền thông, quư Phật tử đă đến tham dự lễ cung nghinh Phật Ngọc Ḥa B́nh hôm nay.

Nhất tâm cầu nguyện đức Phật hộ niệm cho thế giới ḥa b́nh, chúng sinh an lạc, và muôn loài đều trọn thành Phật Đạo. 

Nam Mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật tác đại chứng minh.

 Tỳ Kheo Thích Thông Hải,

Trưởng Ban Tổ Chức,

Viện Chủ Tu Viện Chân Không

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12