CH̀A KHÓA HỌC PHẬT

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ I (tại thành phố Oxnard, California

từ ngày 27 đến 31 tháng 10 năm 2011)

của TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư Ḥa thượng chứng minh,

Kính bạch chư tôn Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni Giáo thọ cùng chư tôn đức trong Ban Tổ Chức, chư tôn đức quang lâm hỗ trợ và khích lệ Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ I tại thành phố Oxnard, California năm nay,

Kính thưa quư thiện nam tín nữ ủng hộ đạo tràng, cùng toàn thể quư học viên tham dự,

 

Ai trong chúng ta cũng từng nghe bốn câu kệ nói lên yếu chỉ của Tổ sư Thiền như sau:

 

“Giáo ngoại biệt truyền

Bất lập văn tự

Trực chỉ nhân tâm

Kiến tánh thành Phật.”

 

(Truyền riêng ngoài giáo

Không lập văn tự

Chỉ thẳng tâm người

Thấy tánh thành Phật).

 

Nếu dựa vào bốn câu trên, những người học Thiền thời nay dễ bị sai lạc, cho rằng không cần ngôn ngữ văn tự, không cần đọc và học kinh sách.

Thực ra, yếu chỉ của khẩu quyết này chỉ áp dụng trong một số trường hợp và căn cơ đặc biệt, khi mà nhân duyên ngộ đạo đă đến mức chín muồi, khi mà bối cảnh học Phật của người đương thời rơi vào t́nh trạng chú trọng h́nh thức lễ nghi, chấp chặt vào ngôn ngữ văn tự, không đặt sinh mệnh của ḿnh vào mục tiêu tối hậu là giải thoát giác ngộ. C̣n trong tất cả mọi trường hợp của người con Phật th́, việc khai mở trí tuệ giác ngộ đều phải kinh qua con đường thực nghiệm Giới, Định và Tuệ.

Một cách cụ thể, chúng ta phải bắt đầu cuộc hành tŕnh tiến đến mục tiêu sau cùng bằng những bước chân vững chăi của Tuệ học qua Văn, Tư và Tu. Lắng nghe thuyết giảng, đọc và nghiên cứu kinh sách là Văn; tư duy, chiêm nghiệm, quán xét, chọn lọc những điều đă nghe và đọc là Tư; thực tập, ứng dụng và chia sẻ những điều đă học đến với mọi người là Tu. Đây là ch́a khóa tu học của người con Phật trong tất cả mọi hoàn cảnh, mọi quốc gia và thời đại.

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ do chư tôn đức Tăng Ni tại Hoa Kỳ và Canada phối hợp tổ chức không ngoài mục đích trao đến quư học viên phật-tử chiếc ch́a khóa ấy. Có được ch́a khóa trên tay, quư vị có thể vững tin nơi kiến giải và tư duy của ḿnh; kiểm soát và điều hướng lời nói, hành động, cũng như đời sống thường nhật của ḿnh theo chánh đạo; và tinh tấn thực hiện chánh niệm, chánh định để đạt được an lạc, hạnh phúc chân thật trong hiện tại và tương lai.

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn thiền đức chứng minh và hỗ trợ cho Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần đầu tiên; và xin hết ḷng tán dương tinh thần cầu học của tất cả học viên có mặt hôm nay.

Sự có mặt của chư tôn đức và quí học viên nơi đây biểu lộ sự đồng tâm của tất cả chúng ta đối với hướng đi cao cả của người con Phật, đó là: “Duy Tuệ Thị Nghiệp.”

Xin cảm ơn tất cả chư liệt vị.

Nam mô Khải giáo A Nan Đà Tôn giả.

Trưởng Ban Tổ Chức

Ḥa thượng Thích Thông Hải

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12