GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

COUNCIL OF MANAGEMENT

VĂN PH̉NG THƯỜNG TRỰC – STANDING OFFICE

803 S. Sullivan Street, Santa Ana, CA 92704

Tel: (714) 571-0473 Fax (714) 568-1009

 

 

CẢM TẠ

của BAN TANG LỄ

Cố Đại Lăo Ḥa Thượng thượng THUYỀN hạ ẤN

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Cố Đại Lăo Ḥa Thượng thượng Thuyền, hạ Ấn, nguyên Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lăo Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN, Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ viên tịch lúc 0 giờ 15 phút sáng chủ nhật ngày 31.10.2010, thọ thế 83 tuổi, hạ lạp 63 năm.

Ban Tổ Chức Tang Lễ thành kính tri ân quư vị Lănh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo bạn, chư Tôn Ḥa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, Các Chùa, Tự Viện, quư vị Lănh đạo các đoàn thể và hội đoàn, các cơ quan truyền thông, quư Phật Tử và Đồng hương:

*.- Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa kỳ.

*.- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Đại lăo Ḥa thượng Thượng thủ Thích Tâm Châu  và phái Đoàn.

*.- Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, HT Pháp Chủ Thích Giác Nhiên, HT Thích Minh Tuyên và phái đoàn Tổ Đ́nh Minh Đăng Quang, HT Thích Minh Hồi và Như Lai Thiền Tự, HT Thích Gíac Sỹ và Tịnh Xá Giác Lư, Phái Đoàn Tịnh Xá Ngọc Minh, Tịnh Xá Ngọc Ḥa và Phật Bảo Tự.

*.- Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, HT Thích Viên Thành và phái đoàn.

*.- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, HT Chủ Tịch Thích Minh Tâm.

*.- HT Cố vấn Thích Thắng Hoan và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  Hải Ngoại Tại Canada.

*.- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân  Tây Lan

*.- Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, HT Sakya Trí Tuệ và phái đoàn.

*.- Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Âu Châu.

*.- HT Thích Chơn Thành, Tăng Chúng và phái đoàn Chùa Liên Hoa Thành Phố Garden Grove, California.

*.- HT Thích Hạnh Đạo, Tăng Chúng và phái đoàn Chùa Phổ Đà thành phố Santa Ana, California.

*.- HT Thích Nguyên Lai, HT Thích Từ Diệu,  HT Thích Nhật Quang, HT Thích Huệ Minh.

*.- HT Thích Phước Thuận và Chùa Trí Phước thành phố Westminster, California.

*.- HT Thích Minh Thông và Chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Pomona, California.

*.- HT Thích Giác Lượng và Tăng Chúng Đoàn Du Tăng Thế Giới.

*.- HT Thích Tín Nghĩa và Tổ Đ́nh Từ Đàm Hải Ngoại thành phố Dallas, Texas.

*.- HT Thích Nguyên An và phái đoàn Chùa Cổ Lâm thành phố Seattle, Washington.

*.- HT Thích Nguyên Trí và Tăng Chúng, Đạo Tràng Chùa Bát Nhă thành phố Santa Ana, California.

*.- HT Thích Nguyên Hạnh và Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam thành phố Sugar Land, Texas.

*.- HT Thích Chơn Trí và phái đ̣an Chùa Pháp Vân thành phố Pomona, California

*.- HT Thích Quảng Thanh và phái đoàn Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang thành phố Santa Ana, California.

*.- HT Thích Thái Siêu, Tăng Chúng và Phật Tử Niệm Phật Đường Fremont, California.

*.- HT Thích Nguyên Siêu và phái đoàn Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương San Diego,   California.

*.- HT Thích Thông Hải và phái đoàn Tu Viện An Lạc Ventura, California, Tu Viện Chân Không Honolulu, Hawaii.

*.- HT Thích Minh Nguyện và Chùa Trúc Lâm Yên Tử, thành phố Santa Aan, California

*.- HT Thích Vân Đàm và Chùa Pháp Vương, Washington D.C.

*.- HT Thích Minh Mẫn, Tăng Chúng và phái đoàn Chùa Huệ Quang thành phố Santa Ana, California.

*.- HT Thích Minh Thiện và Ngọc Sơn Tịnh Xá thành phố Portland, Oregon.

*.- TT Thích Bổn Đạt và Tu Viện Phổ Đà Sơn thành phố Ottava, Canada.

*.- TT Thích Trường Sanh và chùa Giác Nhiên tại Tân Tây Lan, Úc Châu.

*.- TT Thích Trường Phước và Chùa Quan Âm thành phố Montreal, Canada.

*.- TT Thích Thiện Long, Tăng Chúng và phái đoàn Chùa Phật Tổ thành phố Long Beach, California

*.- TT Thích Minh Dung, Tăng Chúng và Đạo Tràng Chùa Quang Thiện thành phố Ontario, California.

*.- TT Thích Nhật Trí và Tăng chúng chùa Pháp Vũ, Orlando, FL.

*.- TT Thích Như Minh và Tăng Chúng, Đạo Tràng Chùa Việt Nam thành phố Los Angeles, California.

*.- TT Thích Nhật Huệ và Đạo Tràng Chùa Duyên Giác, Tu Viện Năng Nhơn thành phố San Jose, California.

*.- TT Thích Đồng Trí và Đạo Tràng Tu Viện Viên Chiếu thành phố Sacramento, California.

*.- TT Thích Trí Năng và Chùa Đại Bi Quan Âm thành phố San Bernadino, California.

*.- TT Thích Tuệ Uy và Tu Viện Hộ Pháp, Trang Nhà Tu Viện Hộ Pháp,  thành phố Rosemead, California

*.- TT Thích Thánh Minh, Tăng Ni và  Phật tử Ban Tổ Chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhă thành phố Santa Ana, California.

*.- TT Thích Định Quang và Chùa Kim Quang thành phố Sacramento, California.

*.- Phật Học Viện Bồ Đề Đạt Ma thành phố Denver, Colorado.

*.- TT Thích Minh Chí, Tăng chúng và Phái Đoàn Phật Học Viện Quốc Tế thành phố North Hills, California.

* - Đại Đức Thích Nguyên Tạng, Tu Viện Quảng Đức và Trang Nhà Quảng Đức, Victoria, Úc Đại Lợi.

*.- Đại Đức Thích Tịnh Trí, Chùa Tịnh Luật thành phố Houston, Texas.

*.- Đại Đức Thích Tín Măn và Đạo Tràng Chùa Vạn Hạnh, thành phố San Diego, California.

*.- Đại Đức Thích Phước Hiền chùa Phước Thiện thành phố Sacramento, California.

*.- Đại Đức Thích Phước Niệm và Đạo Tràng Chùa Vạn Phước thành phố San Diego, California.

*.- Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng Chùa Phật Tuệ thành phố Riverside, California.

*.- Đại Đức Thích Nhuận Thư và Đạo Tràng Tịnh Thất Từ Nghiêm, thành phố Santa Ana, California

*.- Sư Bà Thích Nữ Như Ḥa, Ni Chúng và phái đoàn Chùa Dược Sư thành phố Garden Grove, California.

*.- Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Lạc, Ni Chúng và phái đoàn Chùa Diệu Quang thành phố Santa Ana, Chùa Diệu Quang thành phố Sacramento, California.

*.- Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện và Ni Bộ Bắc Tông Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ :  các Chùa Xá Lợi, Chùa Giác Tâm, Chùa Pháp Như và Chùa Phật Quang California.

*.- Chùa An Lạc thành phố San Jose, California

*.- Ni Chúng và phái đoàn Thiền Viện Sùng Nghiêm thành phố Garden Grove, California,

*.- Đoàn Cựu Tăng Sinh Phật Học Đường Tu Viện Hải Đức Nha Trang, Việt Nam.

*.- Đại Đức Thích Pháp Chơn và Chùa Liễu Quán thành phố San Jose, California.

*.- Quư Tôn Đức trong Ban Nghi Lễ :  TT  Thích Nhật Huệ, TT Định Quang, ĐĐ Thích Phước Niệm, ĐĐ Thích Phước Hiền,  ĐĐ Thích Phước Định, ĐĐ Thích Pháp Tánh, ĐĐ Thích Tín Măn, ĐĐ Thích Chánh Định, ĐĐ Thích  Liễu Nguyên, ĐĐ Thích Hải Quang.

*.- Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh và Phái Đoàn Thiền Tịnh Đạo Tràng thành phố Garden Grove, California.

*.- Sư Cô Thích Nữ Phước Quang và Đạo Tràng Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo thành phố Santa Ana, California.

*.- Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ và Chùa Khánh Hỷ thành phố Garden Grove, California.

*.- Sư Cô Thích Nữ Diệu Phước và Chùa Viên Minh thành phố Garden Grove, California.

*.- Sư Cô Thích Nữ Chân Đạo và Chùa Thiền Quang thành phố Westminster, California

* - Tịnh Thất Trí Nghiêm, thành phố Garden Grove, California

* - Tịnh Thất Từ Hạnh, thành phố Wesminster, California

* - Chùa Bồ Đề Thành Phố Santa Ana, California  

*.- Trung Tâm Phật Giáo Vạn Hạnh.

*.- Thiền Viện Chân Nguyên, California.

*.- Thiền Viện Đại Đăng, thành phố San Diego, California.

*.- Sư Cô Thích Nữ Huệ Chiếu và Chùa Thường Quang, Việt Nam.

*.- Đạo Hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê và phái đoàn Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ.

*.- Đạo Hữu Nguyên Lượng Nguyễn Phước Trí và Phái Đoàn Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County.

*.- Huynh Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tử Tín và Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Hoa Kỳ và Bốn Miền.

*.- Huynh Trưởng Tâm Ḥa Lê Quang Dật và Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại.

*.- Huynh Trưởng Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng và Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

*.- Quư đạo hữu Trí Không Trần Quang Thuận,  Quảng Thành Bùi Ngọc Đường, Tâm Huy Huỳnh Kim Quang,  Tâm Quang Vĩnh Hảo, Lệ Đức Đặng Văn Chương, 

Tâm Quang Vơ Cân,

*.- Gia Đ́nh Phật Tử và Đoàn Thanh Niên Phật Tử Bát Nhă thành phố Santa Ana, California.

*.- Quư Phật Tử Chùa Vạn Hạnh thành phố Albuquerque, New Mexico.

*.- Quư Phật Tử thuộc Vùng San Diego, Orange County, Los Angeles và  North Hills, California

*.- Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.

*.- Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Cộng.

*.- Đài Truyền H́nh VHN, VNBC, SET, Nhật Báo Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông, Việt Herald, Việt Weekly và Đại diện các Website 

*.- Họ  Đặng và Họ Nguyễn.

Đă điện thoại, gởi điện thư, phân ưu, phúng điếu, thăm viếng, cầu nguyện và tiễn đưa Kim Quan của Cố Đại lăo Ḥa thượng hiệu thượng Thuyền, hạ Ấn đến Lễ Trà Tỳ tại Nhà Quàng Peek Family Funeral Homes thành phố Westminster, California.  Trong Lúc Ban Tổ Chức và Môn đồ Pháp quyến bận rộn, những điều sơ xuất không làm sao tránh khỏi, ngưỡng mong Chư tôn Thiền đức, quư Chùa và Tự viện, quư Cơ quan Đoàn thể, quư cớ quan Truyền thống Báo chí, Truyền thanh, Truyền h́nh và quư Đồng hương Phật tử niệm t́nh dung thứ.  Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quư ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, cầu chúc quư vị và bảo quyến vô lượng an lạc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ngày 12 Tháng 11 năm 2010

Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ:

HT Thích Trí Chơn

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12