THOÁNG NH̀N NGỌN LỬA RỪNG

LIỀN BỪNG LÊN THÁNH ĐẠO

 Tịnh Minh soạn dịch theo Pháp Thoại Pháp Cú 

 

Thuở nọ có một Sa-môn lănh thọ yếu chỉ thiền quán từ Đức Thế Tôn rồi lui về rừng sâu tu tập. Mặc dù sư chuyên tâm cần mẫn, nỗ lực tiến tu, phấn đấu hàng phục mọi trở ngại, nhưng sư vẫn chưa đạt đạo quả. Do đó, sư tự nhủ:

- Ta sẽ về thỉnh Đức Thế Tôn cho ta một chủ đề thiền quán khác, hay hơn, cụ thể hơn, hợp với khả năng và nhu cầu của ta hơn.

Tạm biệt núi rừng, sư trở về Trúc Lâm để bày tỏ công phu tu tập của ḿnh chưa được thành tựu và xin Ngài một công án khác. Trên đường về, sư bắt gặp một cảnh cháy rừng khủng khiếp: những ngọn lửa phừng phừng cứ mỗi lúc một lên cao, rồi trải dài, lan rộng như một biển lửa. Thầy vội chạy lên ngồi trên một đỉnh đồi trọc để tránh nạn. Thấy cây cối thảo mộc cứ dần dần bị thiêu hủy bởi muôn ngàn ngọn lửa hung tàn, sư nhận ra yếu chỉ và nhập định quán tưởng:

- Như đám cháy cứ mỗi lúc một lan dần và thiêu sạch mọi chướng ngại lớn nhỏ. Ta cũng vậy, phải dũng mănh đi tới, bởi v́ hồng nào hồng chẳng có gai, thành công nào lại không dài gian lao. Ta phải quyết chí vươn lên, đoạn diệt mọi nghịch duyên vướng mắc bằng ngọn lửa trí tuệ và thánh đạo.

Đang thiền định trong tịnh xá, Đức Thế Tôn nh́n thấy ḍng tư tưởng hưng phấn, quyết liệt của vị Sa-môn tinh cần, Ngài cất lời tán thán:

- Đúng thay!? Đúng thay!? Sa-môn. Như ngn la thiêu hủy mọi chướng ngại lớn nhỏ. Cũng vậy, cần có ngọn lửa trí tuệ để thiêu sạch mọi ràng buộc vi tế hay thô lậu trong mỗi chúng sanh.

Ngài phóng quang rực rỡ, phân thân đến ngồi trước mặt vị Sa-môn trí tuệ và kiên định kia, ngỏ lời tán thán và đọc kệ:

Tỳ-kheo sợ phóng dật,

Thích nỗ lực tinh cần,

Như ngọn lửa lan dần,

Thiêu sạch mọi kiết sử.

(PC. 31)

Ngài vừa dứt lời th́ vị Sa-môn liền chứng quả A-la-hán, đầy đủ phước trí trang nghiêm, sung măn thần thông diệu lực. Sư xả thiền, lên đường trở về Trúc Lâm hầu thăm Đức Thế Tôn.

 

 

 

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/05/11