TÁNH PHẬT B̀NH ĐẲNG

DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT ĐẢN PL 2555 CỦA CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM – NAM CALIFORNIA

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Đại Lăo Ḥa Thượng Thượng Thủ

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa Quư Quan Khách, Quư Đồng hương và Đồng bào phật tử.

 

Hôm nay ngày thiêng liêng-chúng ta cử hành Lễ Hội Phật- Đản tại pḥng khánh tiết Arena, thật huy hoàng do Cộng Đồng Phật Giáo Việt-nam Miền Nam California hợp tác với  chư tôn đức Tăng Ni các Châu tổ chức. Thay mặt Ban Tổ Chức, xin cung kính đảnh lễ và cảm ơn sự quang lâm Đại lăo Ḥa thượng Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, cùng hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni trong đó, đặc biệt có chư vị đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ các châu lục và quốc gia, đă về tham dự. Đồng thời, chúng tôi cũng xin kính chào quư vị lănh đạo tôn giáo bạn, quư Quan Khách, quư đồng hương và đồng bào Phật Tử đă hoan hỷ đến chung vui trong ngày Lễ Hội Phật Đản Liên Châu năm nay.  

Kính thưa Quư liệt vị,

Đức Phật ra đời 2635 năm trước, nhằm mục đích giáo dục chúng sinh đạt đến sự hiểu biết toàn diện và chỉ rơ các phương pháp thực tiễn giúp nhân loại, chúng sinh áp dụng vào cuộc sống để được an vui hạnh phúc, thăng hoa tinh thần và đạt đến giác ngộ, giải thoát. Sau 45 năm tận tụy thuyết pháp độ sanh, Ngài đă để lại một di sản tinh thần thật phong phú gồm ba tạng kinh điển (Three Pitaka), v́ thế, người đời sau đă tôn xưng Ngài là nhà Đại Giáo Dục.

Ở một phương diện khác, nhân loại cũng vinh danh Ngài như một nhà Đại Cách Mạng, qua tuyên ngôn bất hủ “không có giai cấp trong gịng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn,” nhằm kêu gọi xóa bỏ giai cấp, thực hiện sự b́nh đẳng xă hội. Đi xa hơn, giáo pháp của Ngài phủ nhận cả uy quyền của thần linh, lấy con người và nỗ lực phát triển trí tuệ làm nền tảng cho sự giải thoát giác ngộ, qua một tuyên ngôn tuyệt vời khác: “Ta là Phật đă thành, các con là Phật sẽ thành.” Đây là lư thuyết về Phật tánh, về tánh b́nh đẳng của tất cả chúng sanh. Từ lư thuyết trên, Phật giáo đă thể hiện tinh thần Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền ngay từ thuở Tăng đoàn nguyên thủy được thành lập. Điểm vô cùng đặc biệt mà không nền giáo lư, triết thuyết, hay học thuyết xă hội nào có thể thực hiện được, đó là, trong việc truyền bá giáo pháp của Đức Phật sâu rộng và lưu truyền khắp nhân gian suốt hơn 2500 năm, Phật giáo đă không nhân danh Ngài và giáo pháp của Ngài để làm đổ một giọt máu của bất cứ ai. V́ thế, vào đầu thiên kỷ thứ 3 này, Liên Hiệp Quốc cũng đă vinh danh Phật giáo là con đường Ḥa B́nh.

 

Kính thưa quư liệt vị,

Phật giáo Việt Nam cận đại, qua Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức kết tinh ư nguyện của đại đa số các hệ phái, tông môn, giáo hội cũng như của đại khối Phật tử, đă cất những bước đi cao đẹp trên con đường Giải Thoát Giác Ngộ tâm linh, đồng thời mưu cầu phúc lạc cho toàn dân bằng Ḥa B́nh, Tự Do và Dân Chủ như thế.

Nhân Lễ Hội Phật Đản Liên Châu hôm nay, nh́n về đất mẹ thân yêu, chúng ta muốn kêu gọi các nhà lănh đạo Việt Nam phải mở ra con đường ḥa b́nh, dân chủ, tôn trọng các quyền tự do căn bản, để toàn dân có cơ hội đóng góp vào công cuộc bảo vệ đất nước, mang lại an lạc hạnh phúc và phú cường thực sự cho quê hương sau nhiều năm chiến tranh, thống khổ.

Cũng nhân ngày Lễ Hội Phật Đản này, trước hết xin thành kính thâm tạ ân sâu Đức Phật, đồng thời tri ân các bậc tiền bối hữu công dựng nước giữ nước, các chiến sĩ hữu danh vô danh đă hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho các nước trên toàn hành tinh này mau chấm dứt chiến tranh, khắc phục mọi thiên tai và nhân họa, cùng chung sức bảo vệ môi sinh, sớm vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, để thế giới được ḥa b́nh, chúng sinh được an lạc. Trong tinh thần ấy, thay mặt ban tổ chức xin cung kính khai mạc Lễ Hội Phật Đản Liên Châu.

Thành thật cảm ơn Liệt Qúy vị.

Sa-môn Thích Chơn Thành

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 06/07/11