HƯƠNG VỊ GIẢI THOÁT của TĂNG ĐOÀN

 Sa môn Thích Thắng Hoan

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

        Kính bạch chư tôn Thiền Đức,

        Kinh thưa quư quan khách và đồng hương Phật tử,

        Từ khi đức Thích Tôn thiết lập Tăng Đoàn Xuất Gia đến nay, đă trên hai mươi lăm thế kỷ, cộng đồng Tăng Già dù ở trong thời đại hay quốc độ nào cũng đều lấy bản thể thanh tịnh và ḥa hợp làm nội lực duy tŕ và phát triển hầu thực hiện sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp, chuyển mê khai ngộ và giải khổ quần sinh.

        Tăng đoàn có thanh tịnh th́ mới làm tấm gương sáng soi đường cho thất chúng đệ tử Phật tiếp tục sự nghiệp tự giác, giác tha. Tăng đoàn có ḥa hợp th́ mới có sức mạnh bền vững và siêu việt để thực hiện các Phật sự trọng đại truyền bá Phật Pháp và cứu khổ nhân sinh. Đánh mất yếu tính thanh tịnh và ḥa hợp, Tăng đoàn trở thành một cộng đồng bị tha hóa, biến chất và phân ly là cơ duyên bất thiện đưa tới những đấu tranh nội bộ, hao ṃn nội lực và không c̣n vị thế Chúng Trung Tôn.

        Trong Kinh Di Giáo, đức Thế Tôn đă ân cần khuyến tấn rằng, “Các thầy Tỷ kheo, hăy thường nhất tâm, nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát. Toàn thể vũ trụ, dầu pháp biến động hay pháp bất động, đều là trạng thái bất an và tan ră.”

        Quả thật vậy, chúng ta đang sống trong thời đại đầy biến động và khủng hoảng, từ lănh vực kinh tế đến lănh vực đạo đức tâm linh. Đời sống nhân loại ngày càng bất an v́ thiên tai và nhân họa. Trong quan điểm của Đạo Phật, đó là hệ nghiệp tất yếu của những ǵ do chính con người tự tạo ra trong đời này hay trong đời quá khứ. Phương thức duy nhất để giải thoát khỏi những khổ đau và triền phược cho ḿnh và đồng loại trong đời sống bất an đó, chính là con đường chuyển hóa nghiệp lực, mà trọng điểm then chốt là sự chuyển hóa nội tâm của từng cá nhân. Giải pháp hữu hiệu nhất cho công cuộc chuyển hóa tâm thức không ǵ sánh bằng thực nghiệm tinh tấn Giáo Pháp Giác Ngộ mà đức Phật đă khai mở.

        Trong bối cảnh thời đại và xă hội đó, vai tṛ của những Sứ Giải Như Lai thật vô cùng quan trọng và cần thiết. Đúng vậy, Tăng đoàn phải là lực lượng và sức mạnh đi đầu trong sứ mệnh giải khổ cho cộng đồng xă hội. Từng thành viên của Tăng đoàn phải là những chiến sĩ dũng cảm đi tiên phong trong cuộc chiến đấu-tranh quyết liệt với vô minh, cuồng vọng, cuồng tín, bất an, khủng hoảng, đói khát lầm than, và vô vàn thống khổ khác. Muốn làm được như vậy, Tăng đoàn, trước hết phải là cộng đồng thanh tịnh và ḥa hợp, để từ đó hoạch định những Phật sự cần thiết đáp ứng nhu cầu của xă hội và thời đại. Song song với sứ mệnh đó là việc nỗ lực không ngừng đối với công cuộc đào tạo Tăng Ni tài đức để nối tiếp trọng trách hoằng dương Đạo Pháp, thừa đương Phật sự cho thế hệ Thầy Tổ. Đây chính là nội dung và mục tiêu của Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn mà mỗi năm cộng đồng Tăng Già Việt Nam Hải Ngoại đều tổ chức trong suốt năm năm qua.  

        Trong ư nghĩa đó, hôm nay, trong ngày khai hội Ngày Về Nguồn Lần Thứ 5 và Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, với sự quang lâm và câu hội đông đủ của chư Tôn Thiền Đức từ khắp năm châu bốn biển về đạo tràng Chùa Thiện Minh, Pháp Quốc này, tôi cảm nhận được hương vị thanh tịnh, ḥa hợp mà cộng đồng Tăng Già Việt Nam hải ngoại mang đến.

        Trong niềm hỷ lạc vô biên ấy, tôi xin nhất tâm đảnh lễ Đại Tăng và cầu nguyện bản thể thanh tịnh, ḥa hợp của Tăng Già Việt Nam hải ngoại luôn luôn tỏa sáng.

        Trân trọng cám ơn và kính chào chư tôn Thiền Đức cùng liệt quư vị.

 

Sa Môn Thích Thắng Hoan

 

(Đạo từ của Trưởng lăo Tỳ-kheo đại diện Tăng đoàn trong Lễ Khai Mạc Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 5 tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp quốc – từ ngày 09 đến 11.9.2011)

 

 

 

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/05/11