THÂN GIÁO:

CÓ THỂ LÀ MỘT GIẢI PHÁP CHO TẤT CẢ

Tâm Thường Định 

 

Đạo Phật đă tồn tại và phát triển 2600 năm kể từ khi Đức Phật giác ngộ lúc 35 tuổi. Giáo lư của ngài được đặt trên nền tảng Từ bi và Trí tuệ qua sự chứng nghiệm của Ngài. Thân giáo là bài pháp vô giá và công dụng nhất mà Ngài đă sống và truyền đạt. Thân giáo là lối hành xử trong đời sống hằng ngày. Sự tiến hóa và ḥa b́nh của nhân loại một phần lớn là do giáo lư giác ngộ rốt ráo của Ngài. Ngày nay, Đạo Phật vẫn là những giải pháp cho nhân loại.  Sau đây là bảy phương cách như là giải pháp cho Đạo Phật và cho quê hương Việt Nam hôm nay và ngày mai. 

1. Thiết lập một mindset (tâm tư duy) thánh thiện.  Đầu tiên chúng ta cần có một tư tưởng, một tầm nh́n đúng theo tinh thần Chánh Kiến của nhà Phật.  Thánh thiện là những suy nghĩ, lời nói và hành hoạt lợi người lợi ḿnh ngay trong hiện tại và cho cả tương lai.  Thầy Thích Minh Đạt, viện chủ Chùa Quang Nghiêm thường dạy:  "Một bác sỹ, một nha sỹ mắc lỗi lầm có thế giết chết một người, nhưng một nhà giáo dục mắc lỗi lầm có thể giết chết cả nhiều thế hệ.” Mà chúng ta, những Phật tử, đều là những nhà giáo dục v́ không sớm th́ muộn chúng ta là thầy là cô, là chồng là vợ, là ông là bà v.v... Tuy nhiên, theo những nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, tất cả những nhà lănh đạo giỏi cần có một mindset thánh thiện. Nhưng mindset không thôi vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải có một skillset (hành trạng). Mà thêm skillset vẫn chưa đủ chúng ta cần phải có một toolset (công cụ). Ví dụ: Một người Huynh trưởng tốt trong GĐPT cần có một mindset "trên cầu học đạo, dưới d́u dắt đàn em", xong phải có những hành trạng, kỹ năng chuyên môn, nhưng cũng cần có công cụ, "đồ nghề" để sinh hoạt.

2. Thấu rơ nguyên lư Nhân duyên quả:  Có thể nói, tất cả những ǵ chúng ta có hôm nay là do nhân duyên nghiệp của quá khứ và kết quả của tương lai đều tùy thuộc vào những hành động, lời nói, và suy nghĩ của chúng ta ngay hiện tại.  Hiểu rơ nguyên lư này giúp ta thiết kế (design) vận mạng và tương lai của chính ḿnh. You're in control of your destiny (Bạn đang kiểm soát vận mệnh chính ḿnh), nói một cách khác là you're your own creator (bạn là người sáng tạo của cuộc sống riêng ḿnh). Như Phật dạy: nhân nào quả ấy.

3. Làm tốt bối cảnh địa phương quanh ḿnh trước:  Thánh Mahatma Gandhi có nói: "Chúng ta là những thay đổi mà ḿnh hằng mong muốn."  Tất cả những thay đổi đều bắt nguồn từ cá nhân rồi đến gia đ́nh sau đó lan rộng đến cộng đồng và xă hội. Ví dụ: Ở đâu cũng vậy, đều có rác hết.  Nếu chúng ta ư thức được, th́ sẽ tự động dọn dẹp ngay cho được đẹp mắt và bớt hại đến môi sinh. Nói gần hơn, trong nước ta, nhu cầu về tâm linh ngày càng nhiều mà thiếu nhân sự để giúp đỡ đồng bào, nhất là ở những vùng sâu vùng xa. Phật giáo chưa đáp ứng được tại quê nhà (tạm thời chỉ có Tin Lành và Hồi Giáo đang hành hoạt), mà cũng có một số ít Tăng Ni đi hóa duyên ở nước khác trong khi Ngũ Minh Pháp và nhất là Thanh Minh của ḿnh chưa có. Hoằng dương chánh pháp trên xứ người chỉ có thể hiện hữu nếu Tăng Ni thành thạo ngôn ngữ nước đó. Hay nói một cách khác là chúng ta phải có đầy đủ ba yếu tố:  Bi-Trí-Dũng (Compassion-Wisdom-Courage) hay theo các thương danh nói là kiến thức, thái độ, và kỹ năng chuyên môn (Knowledge - Attitude - Skill.)

4. Đồng Lợi - Lợi người lợi ḿnh: (Mutual Respect/Benefit).  Tất cả các việc làm đều đặt trên nền tảng từ bi, trí tuệ, dũng mănh và kiên tŕ để lợi người lợi ḿnh. Nếu chúng ta ư thức được sự thành công của kẻ khác chính là của ḿnh. Sự đau khổ hay thất bại của kẻ khác là của ta. Th́ ḿnh đă tạo được sự cảm thông, đùm bọc và tương thân tương ái lẫn nhau. Đi xa hơn, chúng ta nên ư thức rằng: Lợi ích và quyền lợi của ḿnh là lợi ích và quyền lợi của ta, của tổ chức ta, của giáo hội ta, của đất nước ta. Hay nói một cách khác, nếu tất cả cán bộ các cấp hay nhân sự của các tổ chức đặt quyền lợi chung trên quyền lợi cá nhân th́ nơi đó đều được phát triển tốt một cách nhanh chóng.

5. Có mặt cho nhau - (Presencing as in the Theory U).  Ca dao Việt Nam có câu. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành ḥn núi cao" hay là "một cách én không làm một xuân." Chúng ta cần phải có mặt và tư1ơi tẩm những hạt giống tốt cho nhau.  Hay nói theo Glasl, Lemson và Scharmer trong Lư thuyết U th́ ḿnh: 1) Liên kết cụ thể ư thức của trưởng nhóm / lănh đạo với kết quả công việc của họ. 2. Kế hoạch có hệ thống qua sự quan sát, hiểu biết và đồng thuận ra quyết định của cá nhân và của chung. 3. Đổi mới là không thể thiếu. 4. Hoạch định chính sách (như việc xây dựng các nguyên tắc thiết kế có ư thức cho tổ chức) được kết nối và thích hợp với tầm nh́n đă đồng thuận.  5. Liên hệ để phát triển cá nhân và tổ chức. Nói tóm lại, làm việc và nuôi dưỡng cho nhau là sự cần thiết để thăng hoa. Hay nói theo Michael Fullan trong Sáu Bí quyết Thay đổi th́: 1) thương yêu đùm bọc nhân viên/cấp dưới của ḿnh; 2) kết nối đồng nghiệp với mục đích; 3) xây dựng tiềm năng là ưu thế; 4) học hỏi là công việc; 5) quy tắc chung phải minh bạch và 6) học hỏi từ hệ thống chính ḿnh. Nói chung, chúng ta cần phải làm trọn trọng trách và chức năng của chính ḿnh trong gia đ́nh và trong mọi tổ chức.

6. Sức mạnh của đoàn kết (Collaboration with other organizations for sustainable change).  Cộng tác với các tổ chức, hội đoàn có tầm nh́n xa và có giá trị cốt lơi thánh thiện để thay đổi cuộc sống của quần sinh. Các cuộc cách mạng lớn đều cần một sự đoàn kết.  Sự thay đổi trong đạo Phật cũng vậy, cần sự tương thân tương tợ lẫn nhau.  Sức mạnh của tổ chức và networking là cần thiết để tạo ra các thay đổi cho bây giờ và mai sau.

7. Hành giả - Be a Buddhist Practitioner.  Trong cuộc đời của Đức Phật, bài pháp quư giá và hữu dụng nhất là thân giáo mà chính Ngài đă sống và truyền đạt.  Thân giáo hay cách hành xử trong đời sống hằng ngày của Đức Phật là kim chỉ nam trong cuộc sống của chúng ta.  C̣n kinh luật luận chỉ là phương tiện. Nói rộng ra kinh điển là những ǵ Đức Phật muốn dạy cho chúng sinh, mà mục đích tối hậu là ǵ chúng ta đều đă biết. Vậy xin hăy là một hành giả xứng đáng. Như Thầy Thích Đạo Quảng, một vị Tăng tài và trẻ tại hải ngoại có dạy phật tử: “Mỗi người chúng ta có ba cuộc sống: cuộc sống cá nhân (private life), cuộc sống công cộng (public life), và cuộc sống tâm linh (spiritual life). Khi chúng ta có cuộc sống tâm linh, chúng ta có tất cả cả ba cuộc sống vừa kể. Vậy, chúng ta hăy cùng thực hành sự giáo dưỡng của Đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni bằng thân giáo, khấu giáo và ư giáo của Ngài.”

 

Kết luận, với sự phát triển kỹ thuật và kinh tế ngày càng nhanh so với phát triển tâm linh, mỗi người con Phật, dù là xuất gia hay tại gia, trai hay gái, già hay trẻ, trong tổ chức GĐPT hay không, đều phải học và thực hành cách chuyển hóa, sa chữa những vụng về, những tập khí không tốt để chúng ta từng bước hướng thiện.  Ngoài ra, chúng ta cần phải nhiệt thành, làm trọn trách nhiệm và chức năng của ḿnh trong mọi hoàn cảnh được cho phép. Nếu là nhà lănh đạo uyên bác th́ cần phải có Ngũ Minh Pháp trong nhà Phật hoặc bốn loại thông minh ở đời: Mental Intelligence - Physical Intelligence - Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence. Thông minh về tâm thần, Thông minh về vật lư, Thông minh về cảm xúc/trí tuệ, và Thông minh về tâm linh.

Nói chung, chúng ta phải "tu thân". Mà trước khi "tu thân" th́ chúng ta phải "thành ư và chánh tâm", (là thực hành từ bi và trí tuệ) để rồi "tu thân, tề gia, trị quốc, b́nh thiên hạ" vậy. 

Sau cùng, xin mượn lời khuyên của Thầy Thích Minh Đạt đă cho người viết như là lời cuối cho bài tham luận này.

Muốn tr thành mt lănh đạo tốt, nên cn có ba yếu tố sau:

1.    Thành tht vi chính ḿnh – không v́ tư lợi

2.    Thành tht vi mọi người – nói sao làm vậy – lời nói đi đôi với việc làm

3.    Tha thiết, thành thật trong mọi công việc mà ḿnh đề xuất ra.

 

Tâm Thường Định

 

Tham Khảo:

·         Covey, C. (2004). The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness. New York: Free Press

·         Senge, P., et. al. (2005). Presence: Exploring Profound Change in People Organizations, and Society. New York: Currency Doubleday.

·         Senge, P. et al. (2010), The Necessary Revolution: Working together to create a sustainable world, New York: Broadway Books.

·         Thích, Đạt M. (2011). Góp Nhặt Lá Rơi. Stockton, CA. Hương Quê.

·         Thích, Hạnh N. (2007). The Art of Power. New York: HarperOne.

 

 

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 09/08/11