MỘT CON TÀU

(The Ship)

 Bạch Xuân Phẻ

 

Một con tàu sau những tháng ngày rong ruổi trên đại dương, nó đă đem theo bên ḿnh hàng tấn con hà bám chặt vào thân tàu, và con tàu đứng trước nguy cơ bị đắm. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề trên nhưng đơn giản nhất là  neo con tàu vào vùng nước ngọt một thời gian, các con hà sẽ chết và rơi ra  khỏi thân tàu.

Con người cũng vậy, cũng có những gánh nặng là những lỗi lầm, oán trách từ quá khứ tưởng như không thể chịu đựng được nữa, và đă đến lúc cần rũ bỏ tất cả những thứ ấy để t́m một cơ hội, một cơ may khác.

Hăy tha thứ cho bản thân ḿnh, bạn không cần hoàn hảo ngay ngày mai, quá khứ không thể là hiện tại. Hăy cho bản thân bạn thời gian để rũ bỏ tất cả và bước tiếp, chúng ta cần học tập từ chính lỗi lầm của bản thân ḿnh nhưng cũng cần phải biết yêu thương bản thân ḿnh.

"Một trong những cách đến với hạnh phúc là biết loại bỏ kư ức xấu và biết hướng đến tương lai tốt đẹp hơn"…

 

 

Time after time, the ship travels the immense ocean.  The algae and barnacles clung to its bottom, and the ship is at risk of sinking. There are many ways to solve this problem, but the simplest way is having the ship anchor in fresh water for some time, the algae will die and barnacles fall out of the hull.

Humans, too, are making mistakes.  Don’t blame the unbearable past; learn from it.  It is time to get rid of the anguished past to find a new window of opportunity, a better chance.

 

Forgive yourself: you do not need to be perfect tomorrow, and the past can  not be the present. Give yourself time to shake it off and move on. We should learn from past mistakes; embrace them and love yourself for a better future.

 

"One way to cultivate happiness is to erase all the bad memories and learn to look forward to a bright future.”

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/10/10