Đức Quán Âm với Ngày Hạnh

của ngành Nữ GĐPTVN

 

 

Tâm Minh - Vương Thúy Nga

 

Lời đầu: Mùa Hạnh của ngành Nữ GĐPT đến với những ngày Vía của đức Quán Thế Âm trong năm: 19/2 AL, 19/6 và 19/9. Ngày 19/9 Kỷ Sửu sắp đến là ngày Hạnh của ngành Nữ năm nay (2009) ; có điều đặc biệt là không khí những ngày này ở trong nước cũng như hải ngoại đang xôn xao náo động v́ sự an nguy của Tăng Ni sinh Làng Mai ở Tu viện Bát Nhă. Các vị tu sĩ trẻ này đang chịu đựng nh́ều áp lực từ mọi phía (của con nguời _công an, cảnh sát, du đăng,... và của cả thiên nhiên_mưa gió băo bùng...); chúng ta lo lắng cho sức khỏe của các vị trong khi các vị lại rất yên tĩnh, vững chăi, thực hành chánh niệm dù hoàn cảnh bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Chúng ta thực sự đă có được những tấm gương sáng cho hạnh nhẫn nhục.  Xin cảm ơn chư vị Tăng Ni sinh trẻ của Làng Mai đă thực hành Phật Pháp bằng chính bản thân ḿnh cho ACE chíng tôi noi theo. Các vị đă sống Đạo ngay trên mảnh đất mà bạo lực đă bất chấp luật pháp, và đă chiến thắng anh dũng, v́ đă chế ngự được tâm dao động, đă điều phục tâm, giữ ḷng thanh tịnh không thù oán dù bị chưởi mắng, đánh đập tàn nhẫn… Pháp nạn này của chư vị làm chúng tôi chạnh nhớ đến Pháp nạn của những ngày tháng kinh hoàng của năm 1963_ cách đây 46 năm _ ngày đó chắc hẳn quí vị chưa có mặt trên đời này, Anh Chị Em GĐPT nói riêng, Phật giáo đồ nói chung, cũng chịu một cơn băo lũ  tàn bạo. Đoàn sinh và Huynh trưởng của GĐPT _ cũng vào độ tuổi của chư vị hôm nay_ cũng ngồi niệm Phật bất động trước dùi cui, báng súng và cả chó berger với lựu đạn cay nữa!

Xin nguyện cầu cho tâm từ bi lan tỏa, cho thế giới ḥa b́nh, chúng sanh an lạc trong đó có dân Việt Nam chúng ta.

Xin mời quí vị đọc “Đức Quán Thế Âm với ngày Hạnh của ngành Nữ GĐPTVN” để thấy rơ tại sao nói chư Tăng Ni Làng Mai đă chiến thắng anh dũng và là tấm gương sáng cho chúng ta học tập. (Lời Phật dạy “Tự thắng ḿnh là chiến công oanh liệt nhất”. )

 

 

Thưa Anh Chị Em Lam viên thân mến,

Mỗi ngành của GĐPT đều có ngày truyền thống của ḿnh: Ngành Nam (Thiếu Nam và Nam Huynh trưởng) th́ có ngày Dũng, là ngày vía Xuất gia - nhằm mồng 8 tháng 2 âm lịch, ngành Oanh Vũ th́ có ngày Hiếu - nhằm ngày Vu Lan Rằm tháng Bảy, ngành Nữ (Thiếu Nữ và Nữ Huynh trưởng) th́ có ngày Hạnh. Trong ngày đó, các ngành có những sinh hoạt đặc biệt như trại họp bạn, những khóa tu học, hội thảo, triển lăm, đi thăm các bệnh viện, nhà dưỡng lăo, cô nhi viện, v.v... Ngoài ra c̣n để báo cáo, tổng kết sinh hoạt của Đoàn, những thành quả của Ngành sau một năm, nói lên sức sống của đơn vị ḿnh.

Trong ngày đó, các em được thi đua về Phật pháp, hoạt động thanh niên; được biết, được làm quen với những điển h́nh xuất sắc của các đơn vị bạn... Riêng về ngành Nữ c̣n có triển lăm nữ công gia chánh. Đó là chưa kể những sáng kiến của riêng từng đoàn, từng tỉnh, v.v… có thể đưa ra nhiều h́nh thức tổ chức ngày Hạnh sao cho các em vừa được gần nhau, gần các chị Trưởng của ḿnh, để có cơ hội hàn huyên tâm sự…

Đúng ra ngày Hạnh của ngành Nữ ngày xưa được tiến hành qua ba giai đoạn: 19/2 là tổng kết sơ khởi ở Đoàn, 19/6 là báo cáo lên Đơn vị, tổ chức trong đơn vị gia đ́nh, và 19/9 mới là ngày tổng kết toàn tỉnh với các đơn vị bạn. Ở Đoàn th́ do Ban Huynh trưởng ngành Nữ tổ chức, ở tỉnh th́ do BHD tổ chức… Bởi v́ ở trong nước, số lượng GĐPT rất đông, mỗi tỉnh không thôi đă có gần cả trăm đơn vị rồi, c̣n ở hải ngoại th́ ít hơn và thời gian đi lại khó khăn hơn nên thường chỉ được tổ chức ở các Miền, và có thể vài năm mới tổ chức một lần, chỉ có ở đơn vị mới tổ chức ngày Hạnh hằng năm thôi. V́ vậy, chỉ có một ngày chứ không phải ba ngày như ngày xưa mà các em thường chọn 19/6 nhằm mùa hè, các em ngành Thiếu được nghỉ hè.

Ngày Hạnh cũng như những ngày truyền thống trong GĐPT là dịp để các em ôn lại những việc đă làm, tự soi rọi lại ḿnh, tiếp xúc với bạn bè ở các đơn vị khác, được thấy nghe những con người cụ thể, những điều hay đẹp, mới mẻ… của đơn vị bạn, để tự ḿnh cố gắng tiến bộ trong tu học và tu tập. Riêng ngành Nữ, các em được các Chị trưởng nói về đức Quán Thế Âm, về ư nghĩa những hạnh nguyện cao cả rộng lớn của Ngài để các em thường chiêm ngưỡng, thực hành hạnh lắng nghe, ḷng từ bi, trí tuệ, v.v... của Ngài nói riêng, của chư Phật và Bồ-tát nói chung, cũng như sự thống nhất tư tưởng Phật giáo mà các em đă được các anh chị trao truyền. Chúng ta hăy cùng với ngành Nữ ôn lại một chút.

 

Thưa Anh Chị Em Lam viên thân mến,

H́nh tướng có nam có nữ c̣n trí tuệ th́ không có phân biệt nam nữ, cho nên về khả năng giác ngộ th́ nam nữ giống nhau.

Đức Quán Thế Âm Bồ-tát chứng được tánh nghe nhiệm mầu nên tiếng của Ngài là tiếng nói nhiệm mầu, tiếng nói thanh tịnh, tiếng nói ứng hợp thời cơ, tiếng như âm thanh hải triều; cứu giúp chúng sanh được mọi sự an lành, thoát mọi nỗi khổ sợ hăi, v.v... nhưng Ngài vẫn không rời tự tánh thanh tịnh nhưtrong kinh Pháp Hoa đă nói:

“Diệu âm Quán Thế Âm

Phạm âm hải triều âm

Thắng bỉ thế gian âm”.

(tiếng mầu nhiệm Quán Thế Âm

tiếng Phạm, tiếng hải triều

tối thắng hơn tất cả âm thanh của thế gian).

Tại sao nói: “Đức Quán Thế Âm chứng được tánh nghe nhiệm mầu”? Ấy là tại v́ Ngài tu phép nhĩ căn viên thông.

“Chứng” là chỉ rơ được cái nhĩ căn hiện tiền, vẫn viên dung vô ngại, cùng khắp, hơn hẳn các căn khác - đây là lời đức Phật xác chứng trong kinh Lăng Nghiêm.

Trong đoạn “Viên thông về nhĩ căn”, đức Quán Thế Âm đă tŕnh bày chỗ tu chứng của Ngài. Đó là do nghe, nghĩ và tu mà Ngài đă vào Tam-ma-đề (Samàdhi = đại định): Nghe là nghe Phật pháp, hiểu rơ đạo lư của Phật, do đó phát được Văn tuệ (trí tuệ do nghe). Nghĩ là suy nghĩ những điều đă học được, nhận rơ đạo lư ấy nơi tâm cảnh hiện tiền, do đó phát ra Tư tuệ (trí tuệ do tư duy). Sau khi nhận rơ đạo lư nơi tâm cảnh hiện tiền, Ngài luôn luôn đem cái đạo lư ấy mà huân tập tâm tính, nương theo đạo lư ấy mà tu tập, diệt trừ các mê lầm, do đó phát ra Tu tuệ (trí tuệ do tu tập). GĐPT chúng ta nói chung, ngành Nữ nói riêng, đă áp dụng Văn-Tư-Tu trong việc giáo dục đàn em và chính ḿnh, thể hiện qua các bài học Phật pháp với ba phần rơ rệt: Em nghe, Em suy nghiệm, Em tu tập.

Thưa Anh Chị Em Áo Lam thân mến,

Noi theo gương Ngài ở mức độ cao hơn, hàng Huynh truởng chúng ta c̣n học tập đức Quán Thế Âm ở việc Ngài “quán cái tánh nghe không thêm bớt, không thay đổi, không sinh diệt, cùng khắp mười phương không ngăn ngại.” Ngài quán các tướng động, tĩnh hiện ra trong tánh nghe là như huyễn như hóa, không có tự tánh nên không c̣n phân biệt “Ta” và “Người”.

Chúng ta đă diễn đạt ra đơn giản hơn, đó là “đức Quán Thế Âm Bồ-tát đă vượt qua biển lớn của lỗ tai (nhĩ căn)” và chúng ta cũng đă đặt câu hỏi để ḿnh tự trả lời: Tại sao tai cũng là biển lớn phải vượt qua? Tại v́ những lời qua tiếng lại, những lời khen tiếng chê v.v... cũng làm tâm dao động. Những lời khen chê, tự nó không xấu nhưng do ta chấp vào lời khen để sinh tâm ngă mạn, hay chấp vào lời chê để sinh tâm thù oán th́ đó là sai. Quán sát âm thanh đơn thuần là âm thanh th́ hiểu được Đạo. Khi ta điềm nhiên trước những lời chê bai, chửi mắng, nhục mạ, v.v… là ta đă độ được tâm ḿnh, độ được tâm người kia.

Nhớ chuyện xưa, đức Phật im lặng lắng nghe người Bà-lamôn kia mắng chửi Ngài đến nỗi người ấy phải kinh ngạc hỏi:

“Tại sao tôi nhục mạ Ngài cả buổi mà Ngài không giận dữ hay chưởi mắng lại?” Đức Phật hỏi: “Khi ông đem cho ai cái ǵ mà họ không nhận th́ ông làm sao?” Người Bà-la-môn đáp: “Th́ tôi đem về”. Đức Phật nói: “Cũng thế, những lời nhục mạ lúc năy của ông cho, Như Lai không nhận, vậy ông hăy đem về đi”!☺☺!! Thật vậy, khen hay chê đều không thể biến ta thành ra người khác. Ta hăy cố gắng giữ ǵn chánh niệm, tỉnh lặng để nghe tất cả âm thanh với tâm không phân biệt; nghe khen không ngă mạn, nghe chê không chán nản, oán thù. Được như thế th́ tất cả mọi âm thanh đều là pháp, những lời chê là thử thách sự kiên định của tâm, là phương pháp rèn luyện tâm, điều phục tâm dao động. Được như thế là ta đă phần nào noi theo gương đức Quán Thế Âm - vượt qua biển lớn của tai rồi.

Thưa Anh Chị Em,

Trong mùa vía Quán Thế Âm này, chúng ta hăy cùng với ngành Nữ tiến thêm một bước nữa, nguyện học theo hạnh Ngài “tự nghe cái nghe”, hay “xoay cái nghe vào bên trong” (Phản văn văn tự tánh hay phản quan tự kỷ). Đức Quán Thế Âm dạy rằng, xoay cái nghe vào bên trong tức là thoát ly thanh trần.

Điều này được soi sáng bằng câu trả lời của ngài Tuệ Trung Thượng Sỹ với đệ tử khi người này hỏi “mục đích tu thiền là ǵ?”:

“Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc”, có nghĩa là: Người tu phải soi rọi lại chính ḿnh, đó là bổn phận; không phải từ bên ngoài mà được Đạo. Để giúp thêm tài liệu cho Anh Chị Em chúng ta vững tin rằng đây chính là tinh thần thống nhất được truyền từ trên xuống dưới của hệ thống kinh điển qua lịch đại tổ sư. Xin nhắc lại vài giai thoại Thiền, trước hết là câu chuyện “niêm Hoa vi tiếu” trên đỉnh Linh Thứu: Trong Pháp hội, đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên và đưa mắt nh́n mọi người, đến Ca-diếp, Tôn giả mỉm cười, đức Phật liền nói:

“Ta có chánh pháp nhăn tạng Niết-bàn diệu tâm, nay đem trao cho Ca-diếp”. Như vậy, tôn giả Ca-diếp được đức Thế Tôn truyền y bát làm vị tổ thứ nhất. Sau đó, khi đức Phật đă nhập Niết-bàn rồi, tôn giả A-nan hỏi Ngài Ca-diếp: “Thế Tôn truyền y bát cho sư huynh, có truyền thêm ǵ nữa không?” Ca-diếp không trả lời mà cất tiếng gọi: “A-nan!”

A-nan đáp: “Dạ!”

Ca-diếp nói tiếp: “Cây phướng trước Chùa ngă.”

Ngay đó, tôn giả A-nan ngộ.

Chúng ta nghe vậy th́ ngơ ngác, v́ Tôn giả A-nan đă nhận biết cái chân thật của ḿnh, c̣n chúng ta đang lăng xăng quá nên chưa nhận ra cái ǵ giả và cái ǵ thật nơi ḿnh cả!

Tương tự như vậy, khi Thần Quang thưa với tổ Đạt-ma rằng:

“Bạch hoà thượng, tâm con không an, xin hoà thượng dạy con pháp an tâm.”

Tổ đáp: “Hăy đem tâm ra ta an cho!”

Thần Quang sửng sốt, xoay lại t́m cái tâm của ḿnh mà không thấy tâm đâu hết! Ông bèn thưa lại với Tổ: “Bạch hoà thượng, con t́m tâm con không ra.” Tổ bảo: “Ta đă an tâm cho ngươi rồi đó!”

Ngay khi ấy, Thần Quang đại ngộ, được tổ Bồ-đề-đạt-ma thu nhận làm đệ tử và đổi tên là Huệ Khả.

Thưa Anh Chị Em,

Như vậy chúng ta thấy rơ rằng từ “Chánh pháp nhăn Tạng” của đức Thế Tôn trên đỉnh Linh Thứu đến pháp tu “nhĩ căn viên thông” của đức Quán Thế Âm, qua cái “pháp an tâm” của tổ Bồ-đề-đạt-ma, quả thật không khác lời tuyên bố của tổ Bồ-đề Đạt-ma về tinh thần Thiền tông, cốt tủy của Đạo giải thoát, khi Ngài đến Trung Hoa. Đó là:

Bất lập văn tự,

Giáo ngoại biệt truyền,

Trực chỉ nhân tâm

Kiến tánh thành Phật.

(Không có văn từ chữ nghĩa,

Truyền riêng ở ngoài giáo lư,

Chỉ thẳng tâm người,

Thấy tánh thành Phật).

Chúng ta tuy chưa đạt đến tŕnh độ nghe một câu là trực ngộ nhưng chúng ta đă có phương pháp Văn-Tư-Tu, đă biết gốc ngọn của Đạo ḿnh, đă biết được Đạo không phải là lư thuyết suông mà phải tu sau khi “Văn-Tư” rồi.

V́ vậy, để kỷ niệm ngày vía Quán Thế Âm, cũng là ngày Hạnh của ngành Nữ GĐPT, để tán thán và cảm niệm ân đức sâu dày của Ngài “bố thí pháp vô úy cho chúng sanh”, không ǵ quí hơn là anh chị em chúng ta quyết tâm vâng theo lời khuyên của Ngài, tu tập nghe cái tánh nghe; hăy xoay cái nghe vào bên trong như ngài Ca-diếp đă dạy ngài A-nan như vậy. Chúng ta hăy dừng lại, đừng chạy theo ngoại cảnh mà hăy tự nghe cái tánh nghe của ḿnh. Khi một căn của chúng ta đă thực hành được th́ các căn c̣n lại cũng đều sẽ được như vậy.

Thân kính chúc ngành Nữ GĐPT nói riêng, và tất cả Lam viên nói chung, một mùa vía Quán Thế Âm - Mùa Hạnh - an lạc, giải thoát để hoàn thành mọi Phật sự được giao phó.

 

Trân trọng,

 

Tâm Minh

 

 

________________________

 

THƯ ĐÍNH CHÍNH

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quư đạo hữu,

 

Đầu tháng 10 vừa qua, chúng tôi có nhận được “Thư Ngỏ Kêu Gọi về việc cúng dường tịnh tài xây dựng khu di tích Thánh tử đạo Thích Nguyên Hương” gửi từ Thượng tọa Thích Huệ Trí, Trưởng ban Xây Dựng Khu Di Tích, Chùa Hải Hội, Tuy Phong, B́nh Thuận. Trong thư, TT. Thích Huệ Trí cho biết là được “Văn Pḥng Ban Xây Dựng báo cáo, Quư Phật tử Tâm Minh đă có liên lạc thư điện tử (E-mail) về, thông báo đă nhận được thư kêu gọi của Thầy, phát tâm cúng dường theo khả năng và đồng thời sẽ vận động bạn bè, thân hữu ở Việt Nam đóng góp, hỗ trợ cho công tŕnh...” (trích nguyên văn). TT. Thích Huệ Trí cũng kêu gọi Phật tử nào ở Hoa Kỳ phát tâm cúng dường th́ “xin liên hệ với Phật tử Tâm Minh, địa chỉ...” (ghi rơ địa chỉ và số điện thoại của chúng tôi). Có lẽ Văn Pḥng Ban Xây Dựng đă nhầm lẫn việc phát tâm trước đây của chúng tôi đối với Chùa Diên Khánh hải đảo, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, v́ đại đức trụ tŕ ở đây cũng mang đạo hiệu Thích Huệ Trí. Vậy, xin xác nhận là chúng tôi chưa từng viết thư đến Văn Pḥng Ban Xây Dựng, cũng chưa từng kêu gọi ủng hộ công tŕnh xây dựng của TT. Thích Huệ Trí tại Chùa Hải Hội, Tuy Phong, B́nh Thuận. Các Phật sự xây dựng ngôi Tam Bảo, yểm trợ giáo dục - hoằng pháp đều là việc mà Phật tử nên làm, nhưng chúng tôi chưa đủ thuận duyên để tiếp lo cho công tŕnh của Chùa Hải Hội, B́nh Thuận. Vậy quư Phật tử nào nhận được thư kêu gọi của Chùa Hải Hội mà phát tâm cúng dường, xin đừng liên lạc chúng tôi mà hăy liên lạc thẳng với TT. Thích Huệ Trí, Chùa Hải Hội, 04 Quang Trung, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh B́nh Thuận. Điện thoại: (062) 3855399.

Kính thông báo,

Texas ngày 19 tháng 10 năm 2009

Tâm Minh – Vương Thúy Nga

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/24/09