Thư ṭa soạn số 143

 

(tháng 10.2023)

 

 

 

BẮT ĐẦU TỪ BƯỚC CHÂN

 

 

 

Bao thu rồi, bước chân đă dẫn đi đâu, đến đâu, hay vẫn loanh quanh lẩn quẩn nơi ao tù nước đọng? Phương trời siêu tuyệt ngày đêm sáng ngời với hai vầng nhật-nguyệt, không ngừng dọi con đường sỏi đá lô nhô. Lối ṃn ai người đi trước, không dẫm theo đó mà đi. Loay hoay một đời, trán nhăn tóc bạc, cuối cùng vẫn dậm chân tại chỗ. Ở nơi cao tọa, thụ hưởng những phù phiếm lợi-danh. Ngày qua tháng lại, quên mất chí nguyện ban đầu. Tâm thần hoảng loạn khi gió thu về cuốn đi từng đợt lá vàng. Rồi mai đây, khi cơn vô thường ập đến, danh với lợi, quyền với thế, c̣n mỏng hơn sương mai; có mang theo được ǵ vào chốn mịt mùng u minh. Uổng tiếc một thời trí c̣n sáng láng, thân c̣n kiện khang, đă không thuận duyên theo người hiền minh, cứ khư khư bám giữ vào sở kiến lầm lạc, vô minh chạy theo tà đảng, ác nhân. Người ác phán ǵ nghe cũng phải. Người hiền nói ǵ nghe cũng trái. Tâm địa thuần lương ngày xưa, nay mờ đục những phiền năo, trí trá. Vậy mà ngày đêm cứ huênh hoang rao giảng đạo lư diệu huyền, khuyên người học đạo tu thân. Có biết đâu trong mắt người hiền trí, bản thân ḿnh dù trong áo măo rực rỡ, vẫn chỉ là một h́nh nộm biết đi. Pháp học thô thiển, lệch lạc; pháp hành cạn cợt, lơ mơ, th́ lấy đâu chánh pháp mà hoằng dương.

 

Không muộn màng cho sự quay về. Không muộn màng để cất bước chân. Thệ nguyện năm xưa đă từng thiết tha cất lên, từng rúng động ở tận cùng tâm can tinh anh thuần khiết, nay chỉ cần lắng ḷng, nghiệm lại, nhớ lại: nhớ chúng sinh thống khổ vô tận, nhớ phương trời kỳ tuyệt vô biên; từng bước chân, cất lại từ đầu, cứ như vậy, từng bước đi lên th́ đường dài vạn dặm rồi cũng vượt qua (*).

 

 

___________

 

(*) “Thiên lư chi hành, thủy ư túc hạ” ( ): hành tŕnh ngàn dặm bắt đầu từ bước chân (Lăo Tử - Đạo Đức Kinh, Chương 64, Thủ Vi).

 

 

 

 

 

 

 

TRỞ LẠI TRANG HỘP THƯ T̉A SOẠN

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 09/30/23