Thư ṭa soạn số 126

 

(tháng 5.2022)

 

 

 

QUÁN NIỆM MÙA PHẬT ĐẢN

 

 

 

Quán niệm về sự mong manh vô thường của thế gian, nh́n ra thân và tâm, lẫn ngoại giới, không có chủ thế nhất định, không có sự thực hữu của một cái ngă cùng những thuộc tính của nó. Nhưng chính v́ vô minh, nhận lầm có một tự ngă chân thật mà tạo nên biết bao khổ lụy cho ḿnh, cho người. (1)

Quán niệm về nỗi thống khổ của chúng sinh, nhận chân tất cả đều bắt nguồn từ tham lam, sân hận, si mê (2). Quán niệm về những hệ quả chiến tranh, thù hận, kỳ thị (tôn giáo, sắc tộc, giai cấp), cho đến khủng hoảng kinh tế, chính trị, xă hội... đều từ vô minh và ḷng tham vô độ của con người.

Quán niệm sâu xa về thực trạng và nguyên nhân của cuộc đời (3), để thấy rằng cần nỗ lực thoát ly khổ năo, đạt đến niềm an lạc hạnh phúc chân thật cho ḿnh và tha nhân bằng sự thực hành các phương pháp hữu hiệu và hợp lư nhất (4).

Một cách cụ thể, mỗi người cần tỉnh thức trước những ảo mộng cuộc đời, giảm thiểu ḷng tham muốn, biết bằng ḷng với những ǵ hiện có th́ cuộc đời sẽ bớt khổ năo, âu lo. Giảm thiểu ḷng tham là bước đầu để tiến đến dứt bỏ hoàn toàn tham vọng chiếm hữu, cưỡng đoạt—vốn là đầu mối của chiến tranh, thù hận cuồng si vọng ảo.

Thực hành đạo lư từ bi giác ngộ, người con Phật nếu im lặng không lên án tham-sân-si th́ cũng không cổ vơ ủng hộ ḷng tham, hận thù và vọng tưởng độc tài, độc tôn; không lên án chiến tranh, chiếm đoạt th́ cũng không ca tụng ngợi khen sự khích động chiến tranh, giết người, tổn hại sinh mệnh và tài sản của kẻ khác.

Người con Phật suy nghĩ, nói năng và hành động cho lẽ thật, v́ sự thật và v́ lợi ích cho thế gian; không v́ lợi dưỡng, danh vị cá nhân mà nói và hành động trái ngược đạo lư như thật; không v́ niềm tin và lư tưởng của ḿnh mà làm thương tổn kẻ khác, cũng không v́ kẻ khác làm tổn thương ḿnh mà khởi tâm hận thù, đố kỵ, gây chiến. Sống trong chánh pháp là sống trong tỉnh thức, an nhiên, bất bạo động. Người con Phật đi đến đâu mang lại phúc lạc ḥa b́nh cho nơi ấy, không gieo rắc hận thù, không khơi mào mâu thuẫn, xung đột. Người con Phật phải như cam lộ thanh lương, tưới mát những tâm hồn trầm thống, giải thoát những mệnh đời khổ đau.

 

Tưởng niệm bậc Đại giác Thế Tôn nhân mùa Khánh Đản, người con Phật khắp nơi trên thế giới hân hoan xưng tán và tri ân sự giáng trần của ngài, đồng thời không quên hướng về tự tâm, suy nghiệm lời Phật, phát triển trí tuệ, khởi ḷng đại bi; sao cho sự hiện diện của ḿnh trong cuộc đời xứng đáng là những người thừa tự chánh pháp (5). Được vậy th́, đức Phật luôn đản sinh và ngự trị trong mỗi chúng ta.

 

Mùa Phật Đản năm 2022

Vĩnh Hảo

 

 

___________

 

(1)  Theo kinh Tám Điều Giác Ngộ của bậc Đại nhân (Bát Đại Nhân Giác); điều giác ngộ thứ nhất.

(2)  Điều giác ngộ thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu (kinh dẫn thượng).

(3)  Khổ và tập đế.

(4)  Diệt và đạo đế.

(5)  Này các Tỷ-kheo, hăy là người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Cũng trong kinh này, Tôn giả Xá-lợi-phất thay Phật thuyết giảng cho các vị tỳ-kheo, nói về tham, sân và phương cách dứt trừ: “Ở đây, này chư Hiền, tham là ác pháp, và sân cũng là ác pháp, có một con đường Trung đạo diệt trừ tham và diệt trừ sân, khiến (tịnh) nhăn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Và này chư Hiền, con đường Trung đạo ấy là ǵ - (con đường) khiến (tịnh) nhăn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định...” (Trung Bộ Kinh, Kinh Thừa Tự Pháp, HT. Thích Minh Châu dịch)

 

 

 

 

 

 

TRỞ LẠI TRANG HỘP THƯ T̉A SOẠN

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 04/28/22