Thư ṭa soạn số 124

 

(tháng 3.2022)

 

 

 

PHÙNG XUÂN

 

  

 

Nói thật nhiều rồi im lặng

Làm thật nhiều rồi ngồi yên

Nói hay im: ư vô tận

Làm, không làm: tâm như nhiên

 

Ngôn ngữ trần gian vay mượn hết

Như mây: trùm khắp trời đông tây

Ngồi đó, trăm năm như núi vững

Cất chân, nhàn hạ giữa trần ai

 

Tài hoa ngọn bút vang văn giới

Phong nhiêu ư tứ động đàn thi

Nụ cười ẩn mật lưu thiền tích

Ánh mắt sâu thẳm hiện từ bi

Mây trôi, nước chảy nhập ḍng biếc

Ngoài trời, trong nước, tỏa tuệ tri.

 

Một sớm hoa cải rợp vườn đông

Vàng tỏa nương rau, hương nội đồng

Bụi hồng rũ nhẹ ngày xanh mới

Thong dong cánh bướm bay qua sông.

 

Lồng lộng gió đưa lời kinh nguyện

Chập chùng sóng đẩy tiếng chuông ngân

Sinh-diệt nào chia phương nhất hạnh

Khứ-lai đă tỏ hướng phùng xuân.


 

 

 

 

 

 

TRỞ LẠI TRANG HỘP THƯ T̉A SOẠN

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/01/22