Thư ṭa soạn số 97

 

(tháng 12.2019)

 

 

 

BẤT ĐỘNG TRÍ QUANG

 

 

Trí bất hữu-vô, bi nguyện rộng

Quang phi sinh-diệt, trùm thái-không

Hành vô-hành hạnh tâm vô-trước

TRÍ HẢI thậm thâm chiếu vô cùng.

 

Thị-hiện ta-bà khua trống Pháp

Phụ-chánh tồi-tà gióng chuông Tâm

Bạt vía ma quân lừng thiên cổ

Văn bút nhà thiền rạng viên-âm.

 

Một thoáng canh tàn nơi liêu vắng

Nghiên mực gác lại bên thư-song

Cười vỡ trăm năm cơn đại mộng

Bạch hạc bay về chốn vô tung.

 

Trí Quang đạt giả vô danh tướng

Tiêu sái cơi ngoài bước thong dong

Bất động như như tâm kiên cố

Vô vi tịch lặng không hoàn không.

 

 

 

TRỞ LẠI TRANG HỘP THƯ T̉A SOẠN

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 11/21/19