Thư ṭa soạn số 96

 

(tháng 11.2019)

 

 

 

PHƯƠNG TRỜI SIÊU TUYỆT

 

 

Làm người quét lá dễ không? – Không dễ.

Nếu dễ th́ thiên hạ tranh nhau xuất gia, vào chùa hết rồi.

Thiên hạ đă không làm như thế, bởi thú vui, dục lạc ở đời hấp dẫn hơn nhiều so với đời sống chay tịnh, lặng lẽ ở thiền môn.

Những ǵ người thế tục đam mê theo đuổi th́ người xuất gia tự nguyện từ bỏ. Nào là tiền bạc của cải, nào là sắc đẹp, danh thơm… nào là ăn ngon mặc đẹp, nào là ngủ nghỉ ngon giấc với nệm ấm chăn êm. Người đời chạy theo, người tu từ bỏ.

 

Người xuất gia từ bỏ đời sống thế tục là để cất bước hướng về một “phương trời siêu tuyệt” (1). Phương trời ấy, lư tưởng ấy, là giải thoát, giác ngộ; là mục tiêu tối hậu cuối con đường đầy khổ nhọc, gian truân.

Thức sớm từ canh năm (2), gióng tiếng hồng chung gửi nhân gian yên ngủ; tọa thiền bái sám, chuông mơ gội ḷng chốn không môn.

B́nh minh quét lá, hương đăng (3); hoàng hôn tưới cây, cúng cháo (4); ḷng từ chan rưới khắp nhân gian.

Ngày đêm nghiên tầm giáo điển, thiền tọa công phu; mặc đơn sơ, ăn đạm bạc, ngủ giấc ngắn trên thiền sàng đơn chiếc; mộng phù sinh giũ sạch ngoài song.

 

Quét lá dễ không? – Không dễ.

Quét từ sân ngoài tới vườn tâm. Sân ngoài sạch lá th́ người người vui mắt. Vườn tâm thanh tịnh th́ trí tuệ siêu nhiên.

Này tham, này sân, này si… từng giây từng phút điểm mặt, quét, hốt.

Giữ tâm b́nh lặng khi tám gió (5) thổi qua.

Nhẫn nại quét, gom, rác về một mối. Rác đổ đi rồi, tâm địa làu làu suốt trong.

Đất sạch già-lam, tâm hạnh quét lá,

Được mấy người giữa cuộc thế đảo điên.

Căn lành đă gieo từ đời kiếp

Đến chùa gặp Phật mở thiện duyên.

Cảm mộ Pháp sâu ḷng tha thiết,

Cạo tóc xa nhà vui nếp thiền (6)

Áo cơm chẳng bận ḷng Thích-tử (7)

Chí lớn độ người mới ưu tiên (6)

 

Một ḿnh một bóng đường xa hút

Phương trời lồng lộng ánh triêu dương

Chó nhà ai sủa người thiên lư

Bước chân độc hành hướng viễn phương.

 

 

_______________

 

(1)  “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương…” (Cảnh Sách Văn, của Thiền sư Quy Sơn Linh Hựu, hiệu Đại Viên [771 – 853], soạn viết để khuyến tấn người xuất gia).

(2)  Canh 5, giờ Dần, theo cách tính của người xưa: từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

(3)  Lau chùi, quét dọn nơi chánh điện và các bàn thờ trong chùa.

(4)  Cúng cháo cho cô hồn ngạ quỷ trong thời công phu chiều.

(5)  8 ngọn gió (gồm 4 cặp đối đăi) thường khuấy động tâm người: được/mất, nhục/vinh, khen/chê, khổ/vui (lợi/suy, hủy/dự, xưng/cơ, và khổ/lạc)

(6)  “Kinh Phước điền nói, sa di phải biết năm đức tính: một là phát tâm xuất gia, v́ cảm bội Phật pháp; hai là hủy bỏ h́nh đẹp, v́ thích ứng pháp y; ba là cát ái từ thân, v́ không c̣n thân sơ; bốn là không kể thân mạng, v́ tôn sùng Phật pháp; năm là chí cầu đại thừa, v́ hóa độ mọi người.” (Sa di ưng cụ Ngũ Đức, Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu – HT. Thích Trí Quang dịch giải)

(7)  Chữ dùng để gọi chung người xuất gia đệ tử Phật, lấy họ của Phật (Sakya – Thích) làm họ của ḿnh.

 

 

 

TRỞ LẠI TRANG HỘP THƯ T̉A SOẠN

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/26/19