Thư ṭa soạn số 42

 

(tháng 05.2015)

 

 

 

HẠNH PHÚC ĐƯỢC LÀM CON PHẬT

 

 

 

Được làm con Phật là điều vừa đơn giản, vừa hy hữu.

Đơn giản, v́ sinh ra trong một gia đ́nh Phật giáo th́ tự động theo cha mẹ đi chùa, lễ Phật, tin Phật ngay từ bé. Hy hữu, v́ biết lấy Phật giáo làm lư tưởng đời ḿnh và chọn sự thực hành Phật Pháp như là sinh hoạt nền tảng hàng ngày—không phải ai sinh ra trong gia đ́nh đó cũng đều tin Phật từ nhỏ đến lớn, và nếu tin  Phật, cũng không ǵ bảo đảm là hiểu Phật, thực hành đúng đắn con đường của Phật để gọi là con Phật chân chính.

Điều hy hữu ấy có thể áp dụng cho bất cứ ai thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác: hầu như tín đồ tôn giáo nào cũng cho rằng ḿnh may mắn được thần linh tuyển chọn và ban thưởng nên mới sinh vào gia đ́nh ấy, xă hội nọ, quốc gia kia để rồi tin và làm theo những điều răn dạy đă được mặc khải.

Người con Phật không tin ḿnh được Phật tuyển chọn, mà tin vào nhân duyên. Người con Phật cũng không xem Pháp Phật là những tín lư, giáo điều, học thuyết bắt buộc phải tin theo, mà tin nơi sự tác động của nhân quả và vận hành của nhân duyên; đặc biệt, tin vào sự chứng thực của ḿnh đối với thực tại sau khi suy nghiệm, quán sát và nhận thức được nó, dựa trên chính nguyên lư nhân duyên và nguyên tắc nhân quả ấy.

Đức Phật cho phép và khích lệ môn đồ tự do dùng trí tuệ để phán xét và tri nhận sự thực; cũng hàm nghĩa rằng họ được quyền t́m hiểu, phán xét, thảo luận, phát biểu về Đức Phật và giáo lư của ngài trước khi tin theo và thực hành. Đây là điều hạnh phúc nhất mà người con Phật được hưởng từ hơn 25 thế kỷ trước: tự do tư tưởng và ngôn luận. Trong khi đó, nhân loại phải chờ 23 thế kỷ sau—từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20, mới chính thức đón nhận ư niệm tự do này qua Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ 1776, Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Pháp 1789, và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948; nhưng quyền tự do trên các văn bản này cũng chỉ áp dụng cho mục tiêu b́nh đẳng xă hội; c̣n mỗi cá nhân, đứng trước các thần linh mà họ tôn thờ, vẫn chưa được hưởng cái quyền thiêng liêng ấy.

Chỉ có người con Phật mới thực sự là những con người tự do; bởi v́ tự do là nhân của giải thoát, cũng là nhân của trí tuệ giác ngộ. Con người tự do là con người trí tuệ; con người trí tuệ th́ phải tư tưởng tự do. Điều mà người con Phật từ ngàn xưa mặc nhiên thừa hưởng và công nhận th́ măi đến năm 1722, Benjamin Franklin (một trong những “cha già” thành lập Mỹ quốc) mới nói “Without freedom of thought there can be no such thing as wisdom…” Không có tự do tư tưởng th́ chẳng có ǵ gọi là trí tuệ cả.

Đức Phật và Phật Pháp không cần được vinh danh, ca tụng. Đức Phật chỉ cần chúng ta quán sát, lắng nghe, tư duy và thực hành những ǵ đă được trí tuệ sàng lọc, tri nhận; v́ chỉ có sự thực hành chánh pháp mới đưa chúng ta đến giải thoát, giác ngộ.

Nhưng khởi nguyên của con đường dẫn đến giải thoát giác ngộ ấy, chính là tự do tư tưởng. Không phải chỉ là thoát khỏi sự lệ thuộc tư tưởng nơi Đức Phật, mà c̣n phải vượt thoát các tri kiến, kiến giải mà chúng ta nghĩ là đă đạt được qua tư duy và thiền định. Nghĩa là phải bước đi bằng những bước chân tự do, vượt qua tất cả các chướng ngại kiên cố hay mềm dẻo, thô sơ hay vi tế, hữu h́nh hay vô h́nh, của con người, xă hội, thế giới bên ngoài và của tâm thức.

 

Làm con Phật, là điều đơn giản hay hy hữu cũng không quan trọng ǵ. Quan trọng là được làm người tự do; và hạnh phúc thay, được làm con Phật.

 

 

 

 

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/02/15