Thư ṭa soạn số 21

 

(tháng 8.2013)

 

 

 

NH̀N CHÚNG SANH VỚI L̉NG TỪ BI

 

 

Trong một đoạn diễn tả công hạnh của Bồ-tát Quán Thế Âm, phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa nói “từ nhăn thị chúng sanh,” nghĩa là nh́n chúng sanh bằng đôi mắt từ bi. Thiền sư Nhất Hạnh dịch rất thơ, là “mắt thương nh́n cuộc đời.”

Nh́n ở đây là quán tưởng, là thể nhập, là “thấy” ḿnh với chúng sanh, với cuộc đời, chỉ là một. Để có cái “nh́n” và “thấy” như thế ắt phải kinh qua một quá tŕnh tu tập, thiền quán liên tục và sâu xa về ḷng từ bi, về nhân duyên, về tánh không, về vô ngă… Không thực chứng các nguyên lư này, thật khó mà khởi được ḷng thương và đức kham nhẫn đối với những con người xấu-ác, những chúng sanh vọng động, vô minh, ế độ, đầy dẫy trong cuộc đời.

Cụ thể hóa ḷng từ bi và đức kham nhẫn này, kinh Phật dùng h́nh ảnh của bậc cha mẹ. Cha mẹ nh́n con cái thế nào th́ Phật và bồ-tát nh́n chúng sanh, nh́n cuộc đời như thế ấy. Cái nh́n đầy thương yêu, không điều kiện.

Hơn 25 thế kỷ qua, người con Phật khắp các quốc gia, tùy theo mức độ nhận thức và thành quả tu tập của ḿnh, đă biểu hiện ḷng từ bi và đức kham nhẫn đối với cuộc đời và tha nhân, bao hàm những người hăm hại, đàn áp, tiêu diệt ḿnh. Nhờ vậy, trong khi những người khác đạo say máu mở ra những cuộc “thánh chiến” với gươm giáo ngày xưa; rồi những vụ ruồng bố, áp bức cải đạo, thủ tiêu và bỏ tù phật-tử vào thế kỷ trước; cho đến những vụ đánh bom khủng bố, phá hủy Phật tượng và thánh tích ngày nay, người con Phật vẫn giữ được mắt thương để nh́n cuộc đời. Người con Phật không có đạo quân chiến tranh, dù chiến tranh nhân danh bất cứ ư nghĩa, mục đích hay biểu tượng thần linh nào. Có chăng một tập thể hay tổ chức Phật giáo lớn mạnh, th́ đó là tập thể của những người yêu chuộng ḥa b́nh, có cùng mục đích duy nhất trong việc truyền đạo là mang lại hạnh phúc an vui cho con người và cuộc đời.

Bạo lực của thế gian có thể hủy diệt sinh mệnh người theo Phật, có thể san bằng những ngôi chùa và thiền viện, có thể phá sập các Phật tượng và những thánh tích xa xưa, nhưng không thể phá hủy được sự thật. Sự thật ấy là, có một đạo Phật ḥa b́nh, có một đạo Phật từ bi, có những người phật-tử từ bi trên cuộc đời. Ḷng từ bi ấy là vốn liếng, là nguồn cội sinh ra muôn vàn đức hạnh cao đẹp của nhân sinh trong mọi thời đại.

 

Nếu có thể làm được những cha mẹ tốt đối với con cái, hăy cố gắng bước xa hơn nữa: làm người con Phật đầy ḷng từ bi và kham nhẫn, luôn thương yêu, tha thứ cuộc đời.

 

 

 

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/01/22