Thư ṭa soạn số 5

 

(tháng 4.2012) 

 

 

HẠNH PHÚC TO LỚN CỦA NGƯỜI CON PHẬT

 

 

 

Khát vọng kỳ cùng của con người, của chúng sanh, là bất tử. Nhưng bao nhiêu ngàn năm trôi qua, chẳng thấy ai được bất tử, dù kẻ ấy là quân vương nhiều quyền lực, lắm tiền của. Từng cá nhân, từng mệnh đời nằm xuống. Từng chính thể, từng chế độ suy tàn, rồi diệt vong. Bất quá, người ta có thể dùng tiền bạc hay công sức để mua được sự trường sinh bằng y dược, hay các phương thức thể dục, dưỡng sinh. Nhưng trường sinh cũng không thắng nổi nghiệp báo, không vượt qua được cửa ngơ vô thường; nói chi điều viển vông là bất tử.

Đức Phật đản sinh ở cơi này, không phải để ban phát cho chúng ta một đời sống vĩnh hằng nơi thế giới nào đó. Ngài luôn nhắc chúng ta về sự bất định, chuyển biến không ngừng của mọi sự mọi vật. Tất cả các pháp hữu vi, những ǵ có h́nh thể, sắc tướng, cho đến những ǵ thuộc về tâm thức nhưng do duyên hợp mà sinh, th́ đều vô thường, biến hoại. Nghĩa là không có một thân xác hay linh hồn trường sanh, bất tử nào cả.

Chỉ cái ǵ bất sinh, cái đó mới bất diệt.

Kỳ diệu thay! Đó lại là cái mà tất cả chúng sanh đều có, b́nh đẳng như nhau: Phật tánh.

Phật tánh đă sẵn có nơi chúng ta, dù sinh ra ở giới tính nào, chủng tộc nào, quốc gia nào, cũng đồng đẳng, không hơn không kém; và dù trôi lăn trong ṿng lục đạo bao nhiêu đời kiếp luân hồi, cũng không giảm thiểu hay mất đi.

Đức Phật thị hiện nơi đời là để nhắc nhở chúng ta điều ấy. Rằng với Phật tánh sẵn có, chúng ta có khả năng giác ngộ, trở thành bậc đại giác như đức Phật. Tất nhiên việc thành Phật không đơn giản chỉ là tri ngộ về bản thể chân tánh của ḿnh, mà phải qua sự chứng nghiệm toàn vẹn của một tiến tŕnh tu tập, tích tạo công đức, đăi lọc các phiền năo và sở chướng, vượt qua các sở kiến sở chấp… Nhưng ít nhất, trong ư chí vươn lên, trong khát vọng giải thoát, th́ tri kiến ban sơ của người học Phật, rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chính là nền tảng để từ đó cất những bước chân hướng về chánh quả.

Đây là niềm hạnh phúc to lớn nhất của người con Phật. Hạnh phúc v́ đức Phật ra đời, mở bày cho chúng ta về kho tàng mà chúng ta sẵn có. Hạnh phúc v́ sau khi Ngài nhập Niết-bàn, đă để lại giáo pháp vi diệu để chúng ta học hỏi, suy nghiệm. Hạnh phúc v́ hàng xuất gia đệ tử Phật, thừa tiếp con đường cao rộng của Ngài, trực tiếp hướng dẫn chúng ta tu tập hành tŕ, cùng hướng về giải thoát giác ngộ.

Như vậy, thay v́ t́m cầu một đời sống bất tử không thể có trong thế giới sinh diệt huyễn mộng, chúng ta hăy tu tập theo chánh pháp để đạt đến cảnh giới bất sinh bất diệt. Cảnh giới ấy, chẳng ở đâu xa. Chính là Phật tánh sẵn có nơi tất cả chúng ta.

Cúng dường Phật Đản không ǵ quí hơn là mỗi người trở về với bản tâm của ḿnh, vận dụng ḷng đại bi, hiển hiện tánh Phật trong đời sống hàng ngày, để con người thương yêu nhau, xă hội b́nh đẳng không tranh chấp, và thế giới thực sự ḥa b́nh an lạc.

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/01/22