Chánh Pháp Số 129

(tháng 8.2022)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

CHÁNH PHÁP Số 129, tháng 8.2022

 

H́nh b́a của  Đặng Thị Quế Phượng

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

 • THƯ T̉A SOẠN, trang 2

 • TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

 • THÔNG BẠCH VU LAN PL. 2566 (HĐGP – GHPGVNTNHK), trang 6

 • NGHIÊN CỨU THỨC THỨ TÁM, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 7

 • AN CƯ KIẾT HẠ NHÂM DẦN – 2022 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 9

 • VU LAN, MÙA MỞ NHỮNG SỢI DÂY TREO NGƯỢC (Thích Thái Ḥa), trang 10

 • CON ĐƯỜNG CỦA TỰ DO (Nguyễn Thế Đăng), trang 12

 • NGẮM TRỜI CHIỀU, THIỀN MÔN TỊCH TĨNH (thơ TN Thích Chúc Hiền), trang 13

 • MẸ TÔI (Nguyên Siêu), trang 14

 • TRONG CA DAO ĐỜI MẸ, KHÚC GIAO MÙA… (thơ Tôn Nữ Mỹ Hạnh), trang 16

 • THUYẾT PHÁP CHO CHA MẸ (Quảng Tánh), trang 17

 • RẰM THÁNG BẢY, NGÀY HỘI HIẾU (thơ Đồng Thiện), trang 18

 • ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU: HT THÍCH NHƯ MINH VIÊN TỊCH (GHPGVNTNHK), trang 19

 • CHIẾN TRANH VÀ BẤT BẠO ĐỘNG, t.t. (HT. Thích Quảng Độ dịch), trang 19

 • TRẦN GIAN LÀ QUÁN TRỌ (TN Hằng Như), trang 22

 • CHỜ MẸ VỀ CHỢ, CŨNG BẤY NHIÊU THÔI (thơ QT Trần Cầm), trang 24

 • CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ĐĂ KHUẤT THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (TN Huệ Quang), trang 25

 • VU LAN NHỚ MẸ, THIẾU MẸ, MẸ… (thơ Minh Đạo), trang 29

 • PHÁP CỦA BẬC THIỆN NHÂN – Phật Pháp Thứ Năm (Nhóm Áo Lam), trang 30

 • CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN GIÁC NGỘ / TRỜI VÀO THU (TM Ngô Tằng Giao), trang 31

 • ÂN ĐỨC THẾ ĐỘ PHÚ PHÁP TÔN SƯ (Thích Thông Đạo), trang 32

 • KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ (HT Thích Tuệ Uy), trang 34

 • CÔNG VIÊN, CHIỀU NGHI NGẠI… (Nguyễn Ngọc Tư), trang 39

 • L̀A TẤT CẢ, ĐỂ SỐNG MỘT M̀NH (Nguyên Giác), trang 40

 • THÁNG TÁM, TRĂNG THU HIỆN… (thơ Huệ Trân), trang 41

 • CHĂM SÓC CHA MẸ LÚ LẪN (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 42

 • PHẬT PHÁP CON ĐƯỜNG ĐÓ, THIỀN VÀ THƠ (thơ Diệu Viên), trang 43

 • TẢN MẠN MÙA VU LAN (Tiểu Lục Thần Phong), trang 44

 • NGÀY BÁO HIẾU, CHÚC VỀ PHƯƠNG MẸ (thơ Lưu Lăng Khách), trang 45

 • HIẾU HẠNH CHÂN THÀNH (Tâm Không Vĩnh Hữu), trang 46

 • MONG VỀ CỐ QUẬN (thơ TN Giới Định), trang 47

 • RONG BIỂN CUỘN TÀU HŨ KY KHO TIÊU (G. Phượng), trang 48

 • TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49

 • HĂY SỐNG HIẾU THẢO VỚI MẸ CHA (TL Đào Mạnh Xuân), trang 51

 • MẸ ƠI THÁNG BẢY LẠI VỀ, VẪN C̉N (thơ Giác Nhẫn TT), trang 52

 • THE STORY OF THEIR KHEMA (Daw Tin), trang 53

 • TIN ẢNH KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ 2022 TẠI TV PHÁP VƯƠNG (Hoa Vô Ưu), trang 54

 • LUYẾN ÁI VÀ HẬN THÙ… (Phạm Huê dịch), trang 56

 • MƯA THÁNG BẢY, VỀ LẠI CÁNH ĐỒNG… (thơ Tịnh B́nh), trang 57

 • ẤM TRÀ PHÚC ĐỨC (Truyện cổ Phật giáo), trang 57

 • CHÂN TÂM TĨNH LẶNG (thơ Hoàng Thục Uyên), trang 60

 • NGƠ THOÁT – chương 14, t.t. (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 61

 •  

   

   

   

   

  MỜI XEM TẤT CẢ BÁO ĐĂ IN

   

   

   

   


   
  Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
  Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
  Last modified: 08/04/22