Chánh Pháp Số 112

(tháng 03.2021)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

CHÁNH PHÁP Số 112, tháng 03.2021

 

H́nh b́a của  12019 (pixabay.com)

 

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

 

THƯ T̉A SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4

VUỐT RÂU – thơ HT. Thích Quảng Độ (ĐNT Tín Nghĩa kính họa), trang 8

BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9

THƯỞNG TRÀ THIỀN (thơ xướng-họa Thích Chúc Hiền), trang 11

LÁ THƯ NGÀY TẾT (Thiện Thệ tử Thích Tuệ Sỹ), trang 12

ĐỊNH H̀NH CON ĐƯỜNG TU CHỨNG TRONG KINH PHÁP HOA (Thích Nguyên Siêu), trang 13

Ư XUÂN, VỠ TIẾNG CƯỜI (thơ Mặc Phương Tử), trang 16

TRANG NGHIÊM TỊNH Đ (Ns. Thích N Trí Hải) trang 17

MỘT MẢNH KHÔNG GIAN (thơ Hoang Phong), trang 18

THIỀN SƯ TRẦN NHÂN TÔNG ĐĂ NHẮC NHỞ G̀… (Thích Phước An) trang 19

TINH THẦN ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC ĐẠI TỪ BI… (Gs. Nguyễn Ngọc Huy), trang 21

BẠT & TIỂU SỬ (thơ Nguyễn Lương Vỵ), trang 22

D̉NG THƠ TIỄN BẠN (thơ Nguyên Giác) trang 24

PHẬT GIÁO VÀ VẤN ĐỀ KỲ THỊ CHỦNG TỘC, GIAI CẤP, GIỚI TÍNH (Huỳnh Kim Quang), trang 25

THƠ XUÂN (Nguyễn Thị Khánh Minh), trang 30

CHÁNH TƯ DUY (Toại Khanh), trang 32

CHÙA QUÁN SỨ Ở BẮC VIỆT, VNPG Sử Luận, Chương 33, t.t. (Nguyễn Lang), trang 33

TỨ CÚ LỤC BÁT ĐÓN TÂN XUÂN (thơ TK Vĩnh Hữu), trang 36

TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHĂ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 37

NĂM HẠNH – Câu Chuyện Cuối Tuần (Nhóm Áo Lam), trang 38

ĐÔI THOẠI ĐÁ, HOÀNG HÔN NÚI (thơ Trần Hoàng Vy), trang 41

GIĂ GẠO CHÀY ĐÔI (thơ Hồ Thanh Nhă), trang 42

CON TRÂU CỦA TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (TM Ngô Tằng Giao), trang 47

BÂY GIỜ - NOWADAYS (thơ song ngữ Lê Mai & Thanh Thanh), trang 49

ĐỌC “PHẬT ĐIỂN PHỔ THÔNG: DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT” (Nguyên Giác), trang 50

CẢM THẤY KHOẺ HOẶC YẾU (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 54

HOA VÔ THƯỜNG (thơ TT Lê Đ́nh Cát), trang 55

THE STORY OF THE DISCIPLES OF NON-BUDDHIST ASCETICS (Daw Tin), trang 56

NẤU CHAY: M̀ XÀO CHAY (Ni Giới Việt Nam) trang 57

BÊN KIA SÔNG (Huệ Trân), trang 58

TUYẾT SƠN, THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN (thơ Chánh Năng), trang 60

QUÂN TỬ CẦM VÀ ÔNG LĂO VƯỜN ĐÀO (Trần Hoàng Vy), trang 61

CHÂN NHƯ (thơ Dương Hồng Anh), trang 63

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 64

THỜI GIAN KHÔNG CHỜ ĐỢI AI (TN. Hằng Như), trang 66

XUÂN VÀ THƠ, XUÂN DI LẶC (thơ Diệu Viên), trang 71

NATALIA PETRUNINA - MỘT NGƯỜI PHẬT TỬ NGƯỜI NGA (Tiểu Lục Thần Phong), trang 72

CẶP MẮT THÁI TỬ CÂU NA LA (Truyện cổ Phật giáo), trang 74

NGƯỜI ĐÂU (thơ Vĩnh Hảo), trang 75

NGƠ THOÁT – chương 4, t.t. (Vĩnh Hảo), trang 80

 

 

 

 

MỜI XEM TẤT CẢ BÁO ĐĂ IN

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 03/01/21