Chánh Pháp Số 69

(tháng 08.2017)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF. Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

CHÁNH PHÁP Số 69, tháng 08.2017

H́nh b́a của MartyNZ (Pixabay.com)

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ ƯỚC MƠ (thơ Hoang Phong), trang 7

¨ Ư NGHĨA LỄ VU LAN (HT. Thích Minh Châu), trang 8

¨ NGHIỆP DĨ (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 9

¨ SỰ HIỂU LẦM VỀ VÔ NGĂ CỦA PHẬT GIÁO (HT. Thích Thắng Hoan), trang 11

¨ VẤN ĐỀ PHỤC VỤ (NS. Thích Nữ Trí Hải), trang 15

¨ LỄ ĐỘNG THỔ XÂY CẤT TAM QUAN CHÙA BÁT NHĂ (B́nh Sa), trang 16

¨ TÂM THƯ VẬN ĐỘNG MUA CƠ SỞ MỚI LÀM CHÙA BÁT NHĂ (HT. Thích Nguyên Trí) 17

¨ VĂN TẾ SIÊU ĐỘ ÂM LINH (thơ TNT Mặc Giang), trang 18

¨ TRANH LUẬN VỀ HIẾU GIỮA PHẬT GIÁO VÀ KHỔNG GIÁO (Nguyên Hiệp dịch), trang 20

¨ HOÀN TỤC (thơ Tánh Thiện), trang 23

¨ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ RỰC SÁNG VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ (Thích Nguyên Siêu), trang 24

¨ ANANDA METTEYYA (HT. Thích Trí Chơn), trang 27

¨ GIEO TRỒNG DUYÊN LÀNH (thơ Chúc Hiền), trang 30

¨ CẢM ƠN GIA Đ̀NH PHẬT TỬ (Vĩnh Hảoi), trang 31

¨ HIẾU KÍNH VỚI CHA MẸ – Câu chuyện dưới cờ (Thị Nguyên Nguyễn Đ́nh Khôi), trang 32

¨ NGHIỆP, NGHIỆP BÁO – CHÁNH BÁO, Y BÁO - Phật Pháp Thứ Năm (GĐPTVN Trên Thế Giới), trang 33

¨ SỨC SÁNG TẠO CỦA GIỚI PHẬT TỬ ĐẠI CHÚNG, t.t. (Nguyễn Lang), trang 35

¨ LỜI MẸ KHUYÊN (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 37

¨ ĐẠO PHẬT, KHOA HỌC, LƯ TRÍ VÀ T̀NH CẢM (Tâm Cảnh Nguyễn Ngọc Cảnh), trang 38

¨ VU LAN ĐẶC BIỆT (Nguyễn Văn Sâm), trang 41

¨ MẸ ĐỪNG BỎ CON (Bùi Thanh Xuân), trang 42

¨ THIỀN TẬP KHI MANG THAI (Nguyên Giác), trang 47

¨ NHỚ MẸ (thơ Bạch Xuân Khỏe), trang 49

¨ RẰM THÁNG BẢY – NGÀY CHA MẸ (Chân Minh), trang 50

¨ MẸ CHO CON MÙA XUÂN (thơ Mặc Phương Tử), trang 51

¨ VƯỜN ĐÊM (Hạnh Chi), trang 52

¨ DINH DƯỠNG VỚI VIÊM KHỚP XƯƠNG (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 54

¨ GĂM, CHẢY TRÔI, NHỚ THƯƠNG, ĐỂ DÀNH (thơ Măn Đường Hồng), trang 55

¨ TRUYỆN NGẮN TRĂM LINH TÁM CHỮ (Steven N.), trang 56

¨ NẤU CHAY: BÁNH KHOAI TÂY CHAY (Hồng Hương), trang 57

¨ CHA LÀ NGỌN NẾN (Diệu Thanh), trang 58

¨ MẸ KỂ, MƯA DẦM, NHƯ, THỞ CÙNG TÔI (thơ Quảng Tánh Trần Cầm), trang 59

¨ MỘT GIỌT MÁU ĐÀO (Lam Khê), trang 60

¨ STORY OF TISSA (Daw Mya Tin), trang 63

¨ H̀NH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN 7 (Vơ Văn Tường), trang 72

¨ HÀNH TR̀NH CỦA MỘT CHIẾC LÁ (Chơn Hạnh), trang 66

¨ THÁNG CHÍN VÀO THU NHỚ MẸ HIỀN, ĐẤT NƯỚC TÔI (III) (thơ Du Tâm Lăng Tử), trang 67

¨ L̉NG MẸ (Thích Nữ Như Thủy), trang 68

¨ AN CƯ KIẾT HẠ CHÙA HUỆ QUANG (Việt Báo), trang 69

¨ QUÊ HƯƠNG (thơ TN Giới Định), trang 70

¨ TƯỞNG NIỆM ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG ĐLHT THÍCH HUYỀN QUANG (Việt Báo), trang 71

¨ BA MANG MÙA THƯƠNG NHỚ ĐI XA (thơ Nguyễn Phan Thùy Chi), trang 73

¨ KHẾ CƠ (Đồng Thiện), trang 74

¨ VU LAN BUỒN (thơ Lưu Lăng Khách), trang 75

¨ BỤI ĐƯỜNG – chương 1, t.t. (Vĩnh Hảo), trang 76

¨ HOÀNG TỬ HIẾU THẢO (Thích Minh Chiếu sưu tầm), trang 79

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 07/28/17