Chánh Pháp Số 67

(tháng 06.2017)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF. Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

CHÁNH PHÁP Số 67, tháng 06.2017

H́nh b́a của HT. Thích Thiện Long

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4

¨ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA Đ̀NH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 8

¨ THÁNG TƯ HẰNG NĂM (thơ ĐNT. Tín Nghĩa), trang 9

¨ KAPPA (Thiền sư Bankei – NS Trí Hải dịch), trang 11

¨ TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO (Nguyên Hạnh dịch), trang 12

¨ SỬ XANH, NGH̀N TRÙNG, HUỐNG CHI (thơ Phù Du), trang 16

¨ TÂM THƯ VẬN ĐỘNG MUA CƠ SỞ MỚI LÀM CHÙA BÁT NHĂ (HT. Thích Nguyên Trí) 17

¨ TỪ NGỌN ĐUỐC TUỆ 1963 ĐẾN T̀NH YÊU THƯƠNG (Nguyễn Văn Sâm), trang 18

¨ THIỀN TẬP VÀ CẢNH SÁT (Nguyên Giác), trang 21

¨ THI KỆ “BỐN NÚI” CỦA TRẦN THÁI TÔNG (Nguyễn Lương Vỵ dịch), trang 23

¨ THÁI ĐỘ SAI LẦM CỦA PHẬT TỬ VIỆT NAM HIỆN TẠI (TS. Thích Thanh Từ), trang 25

¨ NGỌN LỬA TỪ BI (thơ Tánh Thiện), trang 26

¨ BIKKHU SILACARA (HT. Thích Trí Chơn), trang 29

¨ TỊNH (thơ Diêu Linh), trang 30

¨ THIỀN SƯ LIỄU QUÁN - Phật Pháp thứ Năm (GĐPTVN Trên Thế Giới), trang 31

¨ DẠI KHÔN – Câu chuyện dưới cờ (Thị Nguyên Nguyễn Đ́nh Khôi), trang 32

¨ TU SĨ VÀ LUẬT DI TRÚ TẠI HOA KỲ - KHAI BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC (Huỳnh Tấn Lê biên soạn), trang 33

¨ SỨC SÁNG TẠO CỦA GIỚI PHẬT TỬ ĐẠI CHÚNG (Nguyễn Lang), trang 34

¨ BÀI HỌC TỪ CHIẾC BẪY MỒI (TN Liên Trí - Hằng Như), trang 36

¨ MƯA VÀ HOA BƯỞI (thơ Huệ Trân), trang 39

¨ THÔNG BẠCH SỐ 2 - VỀ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ (Thích Nữ Nguyên Thiện), tr. 40

¨ PHIẾU GHI DANH THAM DỰ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ, tr. 44

¨ PHIẾU BẢO TRỢ QUỸ CHUYỂN PHÁP LUÂN - YỂM TRỢ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ, tr. 45

¨ TẠM BIỆT, ANH THẢO (Nguyễn Thị Minh Thủy), trang 47

¨ VÔ ƯU (thơ Xuyên Trà), trang 48

¨ NHỮNG CÁNH HOA TRÔI (Lam Khê), trang 49

¨ TRÔI THEO D̉NG ĐỜI (thơ Tâm Không Vĩnh Hữu), trang 51

¨ HUYẾT ÁP THẤP (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 52

¨ CẢM NHẬN SAU KHI COI PHIM BUDDHA 54 TẬP (Chân Huyền), trang 54

¨ NỬA KHUYA THỨC GIẤC (thơ Mặc Phương Tử), trang 56

¨ NẤU CHAY: ĐẠM KHO CHAY (Kim), trang 57

¨ QUỶ LA SÁT (Thích Minh Chiếu soạn), trang 58

¨ TRUYỆN NGẮN TRĂM LINH TÁM CHỮ (Steven N.), trang 59

¨ ANH CHÀNG BỐN VỢ (truyện thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao), trang 60

¨ TẠI SAO SỰ VIỆC XẢY ĐẾN CHO CHÚNG TA (Nguyễn Thanh Khiết), trang 61

¨ SỨC MẠNH CỦA BÓNG TỐI (Vân Anh Wemdler), trang 64

¨ STORY OF CULASARI (Daw Mya Tin), trang 65

¨ HAI NHÀ XUẤT BẢN PHẬT HỌC VỚI NHIỀU SÁCH GIÁ TRỊ… (Việt Báo), trang 66

¨ THÁNG NĂM HOA VÀNG NỞ, EM VỀ PHỐ HẠ (thơ Du Tâm Lăng Tử), trang 68

¨ CHÙA BÁT NHĂ TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (B́nh Sa), trang 70

¨ H̀NH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỦA CHÙA BÁT NHĂ, SANTA ANA, CALIFORNIA (Dzũng Nguyễn), trang 72

¨ PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG – chương 15, t.t. và hết (Vĩnh Hảo), trang 74

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/29/17