Chánh Pháp Số 66

(tháng 05.2017)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF. Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 66, tháng 05.2017

H́nh b́a của Ed Jones / AFP

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2561 - 2017 (HT. Thích Thắng Hoan), trang 8

¨ LỜI CHÚC MỪNG PHẬT ĐẢN (HT. Thích Tín Nghĩa), trang 9

¨ Ư NGHĨA ĐẢN SANH QUA CÁI NH̀N LỤC CĂN (Thích Phước Mỹ), trang 10

¨ HOA CƯỜI MỪNG ĐÓN ĐẢN SANH (thơ ĐNT. Tín Nghĩa), trang 11

¨ LẠC CẢNH, GIỌT TUỆ, HÔN TRẦM (thơ Phù Du), trang 14

¨ KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN ĐÚNG NGHĨA (Thích Viên Thành), trang 15

¨ TRỞ LẠI CON ĐƯỜNG, HƯƠNG L̉NG MÙA PHẬT ĐẢN (thơ Tánh Thiện), trang 16

¨ TÂM THƯ VẬN ĐỘNG MUA CƠ SỞ MỚI LÀM CHÙA BÁT NHĂ (HT. Thích Nguyên Trí) 17

¨ VUI THAY MỘNG ĐẸP, RẰM THÁNG TƯ PHẬT RA ĐỜI (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 18

¨ TỪ HIỆN SINH ĐẾN ĐẢN SINH (Huỳnh Kim Quang), trang 19

¨ TẠM BIỆT SÔNG HẰNG (thơ Trần Trung Đạo), trang 21

¨ THÔNG BẠCH SỐ 2 - VỀ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ (Thích Nữ Nguyên Thiện), tr. 22

¨ SỨC MẠNH CỦA SỰ THA THỨ (Diệu Liên Lư Thu Linh dịch), trang 24

¨ AN VỊ PHẬT, AN VỊ TA… (Uyên Nguyên), trang 25

¨ NHỮNG NĂM ANH ĐI, MỘT BÓNG TRĂNG GẦY (thơ Tuệ Sỹ), trang 27

¨ EDWARD JOSEPH THOMAS (HT. Thích Trí Chơn), trang 28

¨ MẸ, BA, CHÙA, THỜI GIAN, NÓN BÀI THƠ (thơ Phan Văn Quân), trang 29

¨ CẢM NGHĨ NGÀY PHẬT ĐẢN (Tuệ Như), trang 30

¨ MỪNG PHẬT ĐẢN (thơ Vũ Hoàng Chương), trang 31

¨ KẺ ÁC HẠI NGƯỜI HIỀN, QUƯ LỜI NÓI PHẢI – Câu chuyện dưới cờ (Thị Ngô Nguyễn Đ́nh Khôi), trang 32

¨ VUA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ TRÚC LÂM YÊN TỬ - Lá thư đầu tuần (GĐPTVN Trên Thế Giới), trang 33

¨ NẮNG VÀ HOA SEN (thơ Huệ Trân), trang 34

¨ ĐẠO PHẬT TRONG ĐỜI NHO HỌC ĐỘC TÔN, t.t. (Nguyễn Lang), trang 35

¨ NGẮN NGỦI (thơ Lê Ngọc Huế), trang 38

¨ THIỀN VÀ NHAN SẮC (Nguyên Giác), trang 39

¨ THÁNG TƯ MỪNG PHẬT ĐẢN SINH (thơ Đồng Thiện), trang 41

¨ PHIẾU GHI DANH THAM DỰ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ, tr. 44

¨ PHIẾU BẢO TRỢ QUỸ CHUYỂN PHÁP LUÂN - YỂM TRỢ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ, tr. 45

¨ CÁI TÔI LÀ G̀? (Tâm Cảnh Nguyễn Ngọc Cảnh), trang 47

¨ C̉N VẠN KHỐI T̀NH (thơ Mặc Phương Tử), trang 49

¨ CÂU CHUYỆN VỀ TẮM PHẬT (Thích Quảng An), trang 50

¨ TRÓI BUỘC TỪ ĐÂU? (Huệ Trân), trang 52

¨ GÓA PHỤ (thơ Tô Thùy Yên), trang 53

¨ ĐƯỜNG VÀ CHẤT NGỌT (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 54

¨ NGƯỜI ĐI, CON ĐƯỜNG, SÁM HỐI (thơ Lê Minh Hiền), trang 55

¨ TRUYỆN NGẮN TRĂM LINH TÁM CHỮ (Steven N.), trang 56

¨ NẤU CHAY: CANH SEN DƯỠNG SINH (Xinh Xinh), trang 57

¨ HOA VÔ ƯU, HOA ƯU ĐÀM (thơ Trần Kim Chi), trang 58

¨ VỊ “ANH HÙNG ẨN DANH” ĐẰNG SAU CÔNG CUỘC CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THẾ GIỚI (Jo Confino – Làng Mai dịch), trang 59

¨ CHƠN TÂM, VỌNG NIỆM, ĐỌC TỤNG KINH VĂN (thơ Chúc Hiền), trang 61

¨ TRUYỆN CON CHÓ ĐÓI (Thích Minh Chiếu soạn), trang 62

¨ NỖI L̉NG VÀ HẠNH NGUYỆN CỦA DI MẪU (TN Hạnh Tâm), trang 64

¨ STORY OF a Man Whose Wife Committed Adultery (Daw Mya Tin), trang 67

¨ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN: ĐÔNG, TRANG NGHIÊM, RỰC RỠ (Việt Báo), trang 69

¨ H̀NH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỦA CỘNG ĐỒNG PGVN NAM CALIFORNIA (Dzũng Nguyễn), trang 72

¨ PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG – chương 15 (Vĩnh Hảo), trang 74

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 04/26/17