Chánh Pháp Số 64

(tháng 03.2017)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF. Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 64, tháng 03.2017

H́nh b́a của LuidmilaKot (Pixabay.com)

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA Đ̀NH tt. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 8

¨ ĐẦU XUÂN NGỒI TÍNH SỔ ĐỜI (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 9

¨ SINH DIỆT VÔ H̀NH, BƯỚC VỀ NHÀ… (thơ Kha Nguyệt), trang 12

¨ NHẤT ĐẾ (Ns. Thích Nữ Trí Hải), trang 13

¨ RỘNG LƯỢNG (thơ Thích Viên Thành), trang 15

¨ KHÔNG THỂ ĐƯỢC (Quảng Tánh), trang 16

¨ CÔNG HẠNH CỦA MỘT BẬC CAO TĂNG (Tuệ Sỹ), trang 17

¨ IN KINH, TỤNG KINH (thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao), trang 19

¨ GIẢI THOÁT NẰM GIỮA HAI TƯ TƯỞNG (Nguyễn Thế Đăng), trang 20

¨ V NẺO PHẬT, XUÂN VỀ TRÊN XỨ LẠ (thơ Huỳnh Sơn), trang 22

¨ THÔNG BẠCH SỐ 1 - VỀ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ (Thích Nữ Nguyên Thiện), tr. 23

¨ TRỞ VỀ VỚI TÂM (Ngọc Bảo), trang 24

¨ THƯ CẢM TẠ TANG LỄ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆN (TN Nhật Nhan, TN Như Tín), trang 26

¨ C.A.F. RHYS DAVIDS (HT. Thích Trí Chơn), trang 28

¨ GỌI EM (thơ Mặc Phương Tử), trang 30

¨ NĂM UẨN – Phật Pháp thứ Năm (Nhóm Áo Lam), trang 31

¨ LỄ KÍNH – Câu chuyện dưới cờ (Thị Ngô Nguyễn Đ́nh Khôi), trang 32

¨ LƯ LUÂN HỒI – Lá thư đầu tuần (GĐPTVN Trên Thế Giới), trang 33

¨ TĨNH TỌA, TÂM NGUYỀN… (thơ Chúc Hiền), trang 34

¨ SINH HOẠT CỦA TĂNG ĐỒ VÀ CƯ SĨ, t.t. (Nguyễn Lang), trang 35

¨ CỘI NGUỒN XUÂN, ÁO LỤA XÊNH XANG (thơ Du Tâm Lăng Tử), trang 39

¨ PHẬT TỬ VIỆT NAM ĐẦU TIÊN (Nguyên Giác dịch), trang 40

¨ SẦU RIÊNG GIỌT NẶNG, NỖI BUỒN NHẢY MÚA… (thơ Phù Du), trang 42

¨ PHIẾU BẢO TRỢ QUỸ CHUYỂN PHÁP LUÂN - YỂM TRỢ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ (Thích Diệu Tánh), tr. 43

¨ PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA VÀ NHÂN QUYỀN (Nguyên Hiệp dịch), trang 47

¨ TỪ ĐÂU ĐẾN, BÓNG THỜI GIAN… (thơ Hoa Cát Phan Văn), trang 50

¨ NGƯỜI GIAO HÀNG CẦN MẪN (Huệ Trân), trang 51

¨ GỬI, SAU TRẬN LŨ QUÊ NHÀ (Tuệ Như), trang 52

¨ VỀ VÙNG NẮNG ẤM (Nguyễn Văn Sâm), trang 53

¨ NGHỄNH NGĂNG (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 56

¨ NẤU CHAY: BÁNH ÍT TRẦN LÁ GAI (G. Phượng), trang 57

¨ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TĂNG QUAN (Chúc Phú), trang 58

¨ TUỔI THƠ SÀI-G̉N… (thơ Diêu Linh), trang 63

¨ TỨ TẤT ĐÀN - MỘT PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO (Tâm Thường Định), trang 64

¨ TRUYỆN NGẮN TRĂM CHỮ (Steven N.), trang 66

¨ L̉NG NGƯỠNG MỘ PHẬT PHÁP CỦA VUA A DỤC (Thích Minh Chiếu soạn), trang 67

¨ ĐIỀU KỲ DIỆU ĐĂ XẢY RA (Tiểu Lục Thần Phong), trang 68

¨ STORY OF A GROUP OF SIX BHIKKHUS (Daw Mya Tin), trang 69

¨ NGHE 10 BÀI ĐẠO CA DO CA SĨ BÍCH LIÊN HÁT… (Huỳnh Kim Quang), trang 70

¨ H̀NH NHƯ (Toại Khanh), trang 72

¨ NỤ LỬA (Tạ Kư), trang 73

¨ PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG – chương 14 (Vĩnh Hảo), trang 74

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 03/03/17