Chánh Pháp Số 60

(tháng 11.2016)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF. Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 60, tháng 11.2016

H́nh b́a của AFP

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ SẦU TƯ LỰ (thơ ĐNT Tín Nghĩa) trang 8

¨ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA Đ̀NH, t.t. (Thích Thắng Hoan), trang 9

¨ THÔNG CÁO CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG (HT. Thích Thông Hải), trang 11

¨ TRUNG ĐẠO LÀ HẠNH TU THÙ THẮNG NHẤT (Quảng Tánh), trang 12

¨ STORY OF THE QUESTION RAISED BY THERA MAHA MOGGALLANA  (Daw Mya Tin), trang 13

¨ CẢM ỨNG THƠ TRẦN NHÂN TÔNG (thơ Nguyễn Lương Vỵ), trang 14

¨ TÂM THƯ VỀ VIỆC MUA LẠI CƠ SỞ RECENT WEST LÀM CHÙA BÁT NHĂ MỚI (HT. Thích Nguyên Trí), trang 15

¨ MỪNG VỀ NGUỒN 10 - HIỆP K CHƯ VỊ TỔ SƯ (thơ Thích Viên Thành), trang 16

¨ NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN CỦA CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC, t.t. (HT. Thích Trí Chơn), trang 17

¨ NHỮNG TẤM L̉NG (thơ TN. Giới Định), trang 20

¨ CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP TẠI HẢI NGOẠI (Thích Tâm Ḥa) trang 21

¨ DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI HOẰNG PHÁP VÀ GIÁO DỤC (HT. Thích Thái Siêu), trang 24

¨ LỜI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HOẰNG PHÁP VÀ GIÁO DỤC (HT. Thích Bổn Đạt), trang 25

¨ VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TẠI HẢI NGOẠI (HT. Thích Trường Sanh), trang 26

¨ QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI HOẰNG PHÁP VÀ GIÁO DỤC (GHPGVNTN Liên Châu), trang 28

¨ ĐẠO TỪ NGÀY VỀ NGUỒN 10 (HT. Thích Thắng Hoan), trang 30

¨ LỜI CHÀO MỪNG CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI THAM DỰ NGÀY VỀ NGUỒN (HT. Thích Bổn Đạt), trang 31

¨ SỐNG H̉A ÁI AN VUI– Câu chuyện dưới cờ (Nhóm Áo Lam), trang 32

¨ TỨ ÂN – Phật Pháp Thứ 5 (Nhóm Áo Lam), trang 33

¨ NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG ĐỐI VỚI ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC – Lá Thư Đầu Tuần (GĐPTVN Trên Thế Giới), trang 34

¨ GIỮA ĐỜI (thơ Bạch Xuân Phẻ), trang 35

¨ THIỀN SƯ HUYỀN QUANG, t.t. (Nguyễn Lang), trang 36

¨ ĐỜI (thơ Nguyễn P. Thúy), TRĂM NĂM (thơ Kiều Mộng Hà), trang 39

¨ LỜI DẠY VỀ PHÁP HÀNH NHẪN NHỤC (Nguyên Hạnh dịch), trang 40

¨ NGUỒN HẠNH PHÚC (thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao), trang 42

¨ KHIẾN CHO TÂM M̀NH VÀ TÂM BỒ TÁT ẤN CHỨNG NHAU (Lâm Thanh Huyền – Minh Chi dịch), trang 47

¨ GIỜ PHÚT THIỀN MẦU NHIỆM (thơ Chúc Hiền), trang 48

¨ NHÂN QUẢ - ĐỊNH LUẬT CĂN BẢN CỦA ĐỜI SỐNG (Nguyễn Thế Đăng), trang 49

¨ SAU CUỘC BỂ DÂU (thơ Xuyên Trà), trang 51

¨ CÁI CHẾT LÀ MỘT THỨ BỆNH UNG THƯ (Hoang Phong dịch và giới thiệu), trang 52

¨ NHƯ CUỘC RONG CHƠI (thơ Mặc Phương Tử), trang 55

¨ TRUYỆN NGẮN TRĂM CHỮ (Steven N.) trang 56

¨ NẤU CHAY: HỦ TIẾU LỨC XÀO (Hoa Đỗ), trang 57

¨ BỘT NGỌT - MSG (by Hạnh Hiền – Cát Tường dịch), trang 58

¨ TỨ CÚ LỤC BÁT VỚI NGHIỆP BÚT (thơ TK Vĩnh Hữu), trang 61

¨ BÊN KIA SÔNG (Huệ Trân), trang 62

¨ H̀NH ẢNH NGÀY VỀ NGUỒN - HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ LẦN THỨ 10 (Thích Tâm Hải & Giác Nghĩa), trang 64

¨ UNG THƯ DA - SỮA B̉ (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 66

¨ RUNG CẢM (thơ Tánh Thiện), trang 67

¨ VIẾT TRÊN CÁT (Hạnh Chi), trang 68

¨ BÀI KỆ NHẬT TỤNG: GIÁO PHÁP (thơ Tâm Cảnh Nguyễn Ngọc Cảnh), trang 69

¨ CHIẾC LÁ VỀ NGUỒN (Lam Khê), trang 70

¨ H̀NH ẢNH ĐẠI HỘI HOẰNG PHÁP VÀ GIÁO DỤC (Thích Tâm Hải & Giác Nghĩa), trang 72

¨ NHỚ LỜI THẦY (thơ Trí Bảo), trang 73

¨ ĐỨC PHẬT VỚI CON VOI DỮ (Thích Minh Chiếu), trang 74

¨ PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG – chương 12 (Vĩnh Hảo), trang 75

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 11/01/16