Chánh Pháp Số 59

(tháng 10.2016)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF. Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 59, tháng 10.2016

H́nh b́a của  Nhật Giang

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ SUY GẪM (thơ ĐNT Tín Nghĩa) trang 8

¨ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA Đ̀NH, t.t. (Thích Thắng Hoan), trang 9

¨ Ư NGHĨA ĐỀ KINH KIM CANG (Tuệ Sỹ), trang 12

¨ CHÙM THƠ NGŨ NGÔN (thơ Mặc Phương Tử), trang 14

¨ TÂM THƯ VỀ VIỆC MUA LẠI CƠ SỞ RECENT WEST LÀM CHÙA BÁT NHĂ MỚI (HT. Thích Nguyên Trí), trang 15

¨ NĂM SỰ HAM MUỐN (thơ Thích Viên Thành), trang 16

¨ NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN CỦA CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC… (HT. Thích Trí Chơn), trang 17

¨ NHAN SẮC NHỮNG MÙA TRĂNG (thơ Lư Thừa Nghiệp), trang 19

¨ THƯ MỜI THAM DỰ LỄ CẦU AN HT. THÍCH KHÔNG TÁNH VÀ CHÙA LIÊN TR̀ (GHPGVNTNHK) trang 20

¨ THÔNG BẠCH ĐẠI HỘI HOẰNG PHÁP VÀ GIÁO DỤC (HT. Thích Thái Siêu, HT. Thích Bổn Đạt), trang 21

¨ SANH KỲ TÂM - TRIẾT LƯ HÀNH ĐỘNG CỦA LỤC TỔ (TN. Trí Hải), trang 22

¨ TRƯỜNG CA LARUNG GAR (thơ Sakya Như Bảo), trang 24

¨ ĐỘNG TĨNH, CHÂN TU, ĐẠO VỐN KHÔNG LỜI… (thơ Hạnh Chi), trang 26

¨ NGHĨA A-HÀM (TN. Giới Hương), trang 27

¨ YÊU VÀ THÍCH (thơ Hàn Long Ẩn), trang 31

¨ BỐ THÍ– Câu chuyện dưới cờ (Nhóm Áo Lam), trang 32

¨ T NHIẾP PHÁP – Phật Pháp Thứ 5 (Nhóm Áo Lam), trang 33

¨ ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI ĐỘI CHÚNG TRƯỞNG – Lá Thư Đầu Tuần (GĐPTVN Trên Thế Giới), trang 34

¨ LỠ HẸN, KIẾP PHONG TRẦN (thơ Bạch Xuân Phẻ), trang 35

¨ THIỀN SƯ HUYỀN QUANG (Nguyễn Lang), trang 36

¨ KHÔNG (Huệ Trân), trang 39

¨ TIỄN BẠN (thơ TN. Giới Định), trang 41

¨ MÙA NƯỚC TRONG XƯA (Thu Nguyệt), trang 42

¨ STORY OF Uttara the Lay-Disciple  (Daw Mya Tin), trang 46

¨ NĂM GIỌT MẬT (thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao), trang 47

¨ THỊ KÍNH (TN. Như Thủy), trang 48

¨ BĂO TAN (thơ Hồ Bích Hợp), trang 49

¨ VÔ THANH SẮC TƯỚNG (Lê Huy Trứ), trang 50

¨ ĐƯỜNG VỀ CƠI TÂY PHƯƠNG (thơ Trần Công Danh), trang 54

¨ TRUYỆN NGẮN TRĂM CHỮ (Steven N.) trang 55

¨ HỎI SÔNG, ĐÊM QUA, XIN LỖI… (thơ NT Khánh Minh – Phan Tấn Hải dịch), trang 56

¨ NẤU CHAY: BÚN HUẾ CHAY (Hồng Hương), trang 57

¨ TRĂNG VÀ CHỊ (Biện Thị Thanh Liêm), trang 58

¨ HAI MẶT TRẦN GIAN (thơ Diệu Viên), trang 59

¨ VÀI Ư NGHĨ RỜI VỀ HOẰNG PHÁP (Nguyên Giác), trang 60

¨ PHÁP HỘI ĐỊA TẠNG LẦN THỨ 5 TẠI QUẬN CAM (B́nh Sa), trang 64

¨ THÁNG TÁM MIỀN ÔN ĐỚI… (thơ Du Tâm Lăng Tử), trang 67

¨ TỪ BI RỘNG MỞ CƠI L̉NG (Tuệ Uyển dịch), trang 68

¨ GƯƠNG BỐ THÍ (Thích Minh Chiếu), trang 71

¨ LỌC MÁU NHÂN TẠO (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 72

¨ GHÉ VÀO TỊNH THẤT, HƯƠNG CHÙA… (thơ Phù Du), trang 73

¨ PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG – chương 11, t.t. (Vĩnh Hảo), trang 74

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 09/27/16