Chánh Pháp Số 31 - Bộ Mới

(tháng 06.2014)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF. Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 31, tháng 06.2014

H́nh b́a của Nhiên An

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ TA NGHĨ VỀ ĐẤT NƯỚC TA (thơ Mặc Phương Tử), trang 8

¨ ĐẠO PHẬT VIỆT TK THỨ I VÀ THỜI KỲ BẮC THUỘC (HT. Thích Đức Nhuận), trang 9

¨ BẢN LÊN TIẾNG V/V TRUNG QUỐC XÂM PHẠM LĂNH HẢI VIỆT NAM… (VP Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu), trang 13

¨ PHÁP TỪ PHẬT ĐẢN PL. 2558 (HT. Thích Tín Nghĩa), trang 15

¨ V̀ H̉A B̀NH VÀ AN LẠC CHO THẾ GIỚI (HT. Thích Minh Tuyên), trang 16

¨ HUẤN TỪ AN CƯ (TK. Thích Huyền Quang), trang 18

¨ TÔI T̀M PHẬT (thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh), trang 20

¨ TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ BẠN (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 22

¨ H̀NH ẢNH LỄ HỘI PHẬT ĐẢN NAM CALIF. (Hộ Pháp & Dzũng Nguyễn), trang 24

¨ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC, NGỌN LỬA TỪ BI & TRÁI TIM BẤT DIỆT (Thích Nguyên Siêu), trang 26

¨ T̀M PHẬT (thơ Mặc Không Tử), trang 28

¨ TỪ BI LÀ MỘT PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ VÔ SONG (Hoang Phong dịch), trang 29

¨ DẤU CHÂN XƯA… (thơ Huệ Trân), trang 31

¨ PHẬT PHÁP, THỰC TẬP VÀ GIẢNG DẠY – Câu chuyện dưới cờ (Nhóm Áo Lam), trang 32

¨ PHÁP PHẬT NHƯ BÈ QUA SÔNG – Phật Pháp thứ Năm (Nhóm Áo Lam), trang 33

¨ TIẾP THỌ GIÁO PHÁP CẦN TÂM THANH THẢN – Lá thư đầu tuần (GĐPTVN Trên Thế Giới), trang 34

¨ TU SĨ VÀ LUẬT DI TRÚ TẠI HOA KỲ (Huỳnh Tấn Lê), trang 35

¨ NHÀN NHĂ (thơ Trịnh Gia Mỹ), trang 36

¨ VẤN ĐỀ GIẢI THOÁT TRONG PHÁP MÔN NIỆM PHẬT (Thích Đức Trí), trang 37

¨ MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN (thơ Trần Ư Thu), trang 40

¨ H̀NH ẢNH MẸ TRONG PHẬT GIÁO (Gs. Trần Thủy Tiên), trang 41

¨ NGƯỜI CON GÁI CỦA NƯỚC (Nguyễn Văn Sâm), trang 47

¨ AM MÂY NGÀN (Huỳnh Trung Chánh), trang 52

¨ TRONG SƯƠNG KHUYA (thơ Vĩnh Hảo), trang 55

¨ NẤU CHAY: B̉ BÍA CHAY (Chân Thiện Mỹ), trang 57

¨ PHÂN BIỆT CƠN ĐAU TIM VÀ ĐỘT QUỴ (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 58

¨ QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ (TN Giới Định), trang 60

¨ TRUYỆN NGẮN TRĂM CHỮ (Steven N.), trang 62

¨ MỘT THOÁNG SÂN TÂM BUÔNG ÁC NGỮ… (Tịnh Minh dịch), trang 65

¨ THE STORY OF VITATUBHA (Daw Mia Tin), trang 68

¨ LANG THANG ‘TRONG NHỮNG THOÁNG CHỐC’ VỚI NHÀ VĂN VĨNH HẢO (Huỳnh Kim Quang), trang 71

¨ LỤC BA LA MẬT (thơ Minh Lương), trang 72

¨ H̀NH ẢNH LỄ HỘI PHẬT ĐẢN NAM CALIF. (B́nh Sa), trang 73

¨ GHPGVNTN HOA KỲ & CỘNG ĐỒNG PGVN NAM CALI LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ HỘI PHẬT ĐẢN (B́nh Sa), trang 74

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12