Chánh Pháp Số 30 - Bộ Mới

(tháng 05.2014)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF. Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 30, tháng 05.2014

H́nh b́a của Khuyết danh (Google Images)

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2558 (HT. Thích Thắng Hoan), trang 8

¨ PHẬT ĐẢN QUA CÁI NH̀N LỤC PHƯƠNG (Tuệ Như), trang 9

¨ MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN (thơ ĐNT. Tín Nghĩa), trang 11

¨ BIỂN CẢ (Nguyên Siêu), trang 12

¨ TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ BẠN - tiếp theo (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 13

¨ CHUỖI THƠ THIỀN (thơ Kiều Mộng Hà), trang 15

¨ THÔNG BẠCH NGÀY VỀ NGUỒN - LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ LẦN 8 (HT. Thích Bảo Lạc), trang 16

¨ KÍNH MỪNG VESAK (thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh), trang 17

¨ PHƯƠNG CÁCH TẮM PHẬT (Quảng Tánh), trang 18

¨ CỘI (thơ Diêu Linh), trang 18

¨ RÈN LUYỆN TÂM (Tuệ Uyển dịch), trang 19

¨ NGÀN DẶM TRỜI XANH (thơ Lư Thừa Nghiệp) trang 20

¨ CHƯ PHẬT ĐẢN SANH – LIÊN HỆ GIỮA KINH A HÀM VÀ THIỀN TÔNG (Chân Hiền Tâm), trang 21

¨ TA BÀ THỊ HIỆN CỨU ĐỘ CHÚNG SANH (Huệ Trân), trang 23

¨ NGUYỆT PHAI (thơ Yên Chi), trang 24

¨ NIỆM PHẬT VÀ HÀNH THIỀN TRONG THỰC TIỄN TU HỌC (Thích Đức Trí), trang 25

¨ KHUYÊN NHỦ, BỎ LẠI ĐÀNG SAU… (thơ Phù Du), trang 31

¨ CHỈ QUÁN – Câu chuyện dưới cờ (Nhóm Áo Lam), trang 32

¨ CHỈ TRONG HƠI THỞ – Phật Pháp thứ Năm (Nhóm Áo Lam), trang 33

¨ THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC – Lá thư đầu tuần (GĐPTVN Trên Thế Giới), trang 34

¨ ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG VỀ SỰ ĐAU ĐỚN (Hoang Phong dịch), trang 35

¨ PHẬT TÁNH, BẢN NGĂ… (thơ Viên Thành - Hạnh Trung), trang 40

¨ NHÚ SEN HỒNG MÙA PHẬT ĐẢN (Trần Kiêm Đoàn), trang 41

¨ ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO NỞ HOA (Đào Văn B́nh), trang 42

¨ THÔNG BÁO KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN 4 (2014) (Thích Nguyên Siêu), trang 43

¨ CHƯƠNG TR̀NH HỌC PHẬT (Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần IV), trang 47

¨ Ư NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN (Thích Quảng B́nh), trang 49

¨ KHI LỜI KINH KỆ (thơ Mặc Phương Tử), trang 50

¨ MỘT THẾ GIỚI (thơ Nguyễn thị Khánh Minh), trang 51

¨ TAM THẾ PHẬT OAN, BIẾT SAO BÂY GIỜ? (Uyên Nguyên), trang 51

¨ HƯƠNG SEN ĐẤT VIỆT (Lam Khê), trang 53

¨ NẤU CHAY: B̀ CHAY (Chân Thiện Mỹ), trang 57

¨ ĐÀM HOA NGÁT HƯƠNG (TN. Giới Định), trang 58

¨ MÙA PHẬT ĐẢN NHỚ THẾ TÔN… (thơ Đồng Thiện), trang 59

¨ ĐỌC THƠ CAO TẦN (Vĩnh Hảo), trang 60

¨ CÂU CHUYỆN THÁNG TƯ (Biện thị Thanh Liêm), trang 63

¨ ĂN BƯỞI NHIỀU CÓ TỐT KHÔNG? (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 64

¨ PHÓNG TÂM THEO DỤC LẠC… (Tịnh Minh dịch), trang 66

¨ THE STORY OF A CERTAIN PERSON (Daw Mia Tin), trang 68

¨ VƯỜN THƠ VỜI VỢI NGHĨA ÂN CỦA BẠCH XUÂN PHẺ (Huỳnh Kim Quang), trang 69

¨ BẬC CHÂN TU (thơ Trần Minh Châu), trang 50

¨ H̀NH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM 30 NĂM HT. THÍCH TRÍ THỦ VIÊN TỊCH (Dzũng Nguyễn), trang 72

¨ TRUYỆN NGẮN TRĂM CHỮ (Steven N.), trang 73

 

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12