Chánh Pháp Số 29 - Bộ Mới

(tháng 04.2014)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF. Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 29, tháng 04.2014

H́nh b́a của Đặng Thị Quế Phượng

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ THÔNG TƯ VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM HT. THÍCH HUYỀN DUNG (HT. Thích Tín Nghĩa), trang 7

¨ ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU: ĐLHT THÍCH TRÍ TỊNH VIÊN TỊCH (HT. Thích Tín Nghĩa), trang 8

¨ CÁO BẠCH: HT THÍCH HUYỀN DUNG VIÊN TỊCH (HT. Thích Nguyên Trí), trang 9

¨ SANH DIỆT (thơ HT. Thích Thắng Hoan), trang 10

¨ GIÁO LƯ VỀ NGHIỆP, CƠ SỞ ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ LUẬT HỌC (HT. Thích Trí Thủ), trang 11

¨ ÂN ĐỨC GIÁO DỤC CỦA ÔN GIÀ LAM (Tâm Huy Huỳnh Kim Quang), trang 15

¨ XUÂN, TỰ T̀NH, THỜI GIAN (thơ Mặc Phương Tử), trang 18

¨ TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ BẠN (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 19

¨ ĐÔI CHÂN CHÚNG SINH, THIỀN HÀNH, HOẰNG PHÁP (thơ Minh Lương Trương Minh Sung), trang 20

¨ NGƯU VÔ GIÁC VÀ NGỰA CÓ SỪNG (ĐNT Tín Nghĩa), trang 21

¨ BẠCH HẠC, SINH TRỤ HOẠI DIỆT VÀ HỒI SINH (thơ Lư Thừa Nghiệp), trang 22

¨ THÔNG BẠCH NGÀY VỀ NGUỒN - LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ LẦN 8 (HT. Thích Bảo Lạc), trang 23

¨ H̀NH ẢNH TANG LỄ HT. THÍCH HUYỀN DUNG (Hoa Vô Ưu) trang 24

¨ THÔNG BÁO VỀ LỄ HỘI PHẬT ĐẢN PL 2558 (2014) (HT. Thích Minh Tuyên), trang 25

¨ LỤC BÁT NGẮN (thơ Huệ Trân), trang 26

¨ NGUỒN SINH LỰC ĐẠO PHẬT QUA TRUNG BỘ KINH (Ns. Thích Nữ Trí Hải), trang 27

¨ TU SĨ VÀ LUẬT DI TRÚ TẠI HOA KỲ (Huỳnh Tấn Lê), trang 31

¨ MÂY BAY QUA TRỜI (thơ TN Giới Định), trang 31

¨ CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC – Câu chuyện dưới cờ (Nhóm Áo Lam), trang 32

¨ VÔ MINH – Phật Pháp thứ Năm (Nhóm Áo Lam), trang 33

¨ CHĂN TRÂU – Lá thư đầu tuần (GĐPTVN Trên Thế Giới), trang 34

¨ BÍ ẨN ĐƯỜNG BAY (thơ Hàn Long Ẩn), trang 35

¨ ĐẠO ĐỨC HỌC PHẬT GIÁO VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG (Thích Nguyên Hiệp), trang 36

¨ LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN VỚI PHẬT (Đào Văn B́nh), trang 39

¨ HÓA THÂN DUY MA CẬT (thơ Bạch Xuân Phẻ), trang 40

¨ THÔNG ĐIỆP TỪ BIỂN LỚN (Vĩnh Hảo), trang 41

¨ NẰM NGHE LÁ THỞ, KHÔNG ĐỀ (thơ Nguyễn Tư Phương), trang 42

¨ THÔNG BÁO KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN 4 (2014) (Thích Nguyên Siêu), trang 43

¨ CHƯƠNG TR̀NH HỌC PHẬT (Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần IV), trang 47

¨ NIẾT BÀN (Tuệ Uyển dịch), trang 49

¨ CUỘC CHƠI, MÂY TRẮNG, SINH TỬ… (thơ Đồng Thiện), trang 50

¨ RIÊNG MỘT CƠI THƠM (Hạnh Chi), trang 51

¨ HẠT NƯỚC TỪ TRỜI (thơ Kiều Mộng Hà), trang 52

¨ CƠN SÂN HẬN (Tâm Minh Ngô Tằng Giao), trang 53

¨ TÔI LÀ AI (thơ Quảng Khánh Trần Mỹ Xuân), trang 56

¨ NẤU CHAY: BẮP CẢI CUỐN NHÂN CHAY SỐT CÀ (Chân Thiện Mỹ), trang 57

¨ NHỮNG BÔNG HOA MÙA HẠ (Lam Khê), trang 59

¨ CÂY (thơ Diệu Đức), trang 60

¨ MÙA MỚI (Biện thị Thanh Liêm), trang 61

¨ THẮP HƯƠNG LẠY PHẬT (thơ & nhạc Trịnh Gia Mỹ), trang 62

¨ HÀNH TR̀NH CỦA T̀NH YÊU (thơ Nguyên Hậu), trang 63

¨ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 64

¨ TƯỞNG RẰNG TRÍ TUỆ VÔ BIÊN… (Tịnh Minh dịch), trang 67

¨ THE STORY OF TWO PICK-POCKETS (Daw Mia Tin), trang 68

¨ H̀NH ẢNH LỄ KỴ HT. THÍCH ĐỨC NIỆM VÀ THÍCH TRÍ CHƠN (Hoa Vô Ưu), trang 72

¨ TANG LỄ HT. THÍCH HUYỀN DUNG (B́nh Sa), trang 73

 

 

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12