Chánh Pháp Số 28 - Bộ Mới

(tháng 03.2014)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF. Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 28, tháng 03.2014

H́nh b́a của Nguyễn Hữu Anh Tuấn

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ NGHỆ THUẬT SỐNG CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ (Nguyên Siêu), trang 8

¨ ĐÓN GIAO THỪA GIÁP NGỌ (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 9

¨ VAI TR̉ CỦA NGƯỜI THẦY VÀ TR̉ TRONG PHẬT GIÁO (Hoang Phong dịch và giới thiệu), trang 10

¨ HÁI MÙA XUÂN (thơ Lư Thừa Nghiệp), trang 11

¨ HỒI SINH, T̀M (thơ Diêu Linh), trang 15

¨ TỰ THIÊU VÀ GIỚI SÁT (Nguyên Giác), trang 16

¨ LÊN THĂM CHÙA NÚI, NÉT XUÂN PHAI… (thơ Phù Du), trang 17

¨ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÂN HẠNH PHÚC tiếp theo (Thích Trí Chơn dịch), trang 18

¨ TRONG KHUNG CỬA NHỎ (thơ Nguyễn Thị Minh Thủy), trang 19

¨ PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC (Bs. Trần Xuân Ninh), trang 22

¨ TỪ “ĐỘNG HOA VÀNG” ĐẾN NHỮNG TRANG “KINH NGỌC” (Huệ Trân), trang 24

¨ QUÁN NIỆM THÂN TÂM (thơ Chân Minh Trí) trang 26

¨ NGƯỜI G̀N GIỮ QUÁ KHỨ (Nguyễn Văn Sâm), trang 27

¨ BỐN MÙA HOA THƠ, CÓ MỘT MÙA XUÂN (thơ Mặc Phương Tử), trang 29

¨ THÔNG BẠCH KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CHÙA PHÁP VŨ, trang 30

¨ TU SĨ VÀ LUẬT DI TRÚ TẠI HOA KỲ (Huỳnh Tấn Lê), trang 31

¨ VÔ T̀NH KHÁCH (thơ Đồng Thiện), trang 31

¨ TẮM RỬA CHO TÂM – Câu chuyện dưới cờ (Nhóm Áo Lam), trang 32

¨ HẠNH BỐ THÍ – Phật Pháp thứ Năm (Nhóm Áo Lam), trang 33

¨ BỐ THÍ VÀ BỐ THÍ BA LA MẬT – Lá thư đầu tuần (GĐPTVN Trên Thế Giới), trang 34

¨ ĐẠO PHẬT HẤP DẪN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY (Tuệ Uyển dịch), trang 37

¨ TA VỀ THĂM NÀNG (thơ Hồ Hương Lộc), trang 39

¨ SONG HỒ HƯ ẢNH TRĂNG CÀI SẮC-KHÔNG (Tâm Nguyên), trang 40

¨ MẸ XẢ TÓC - TRỌN ĐỜI THƯƠNG MẸ (thơ Tâm Thường Định), trang 41

¨ THOÁNG BÓNG CHA HIỀN (thơ Thích Đồng Trí), trang 42

¨ THÔNG BÁO KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN 4 (2014) (Thích Nguyên Siêu), trang 43

¨ CHƯƠNG TR̀NH HỌC PHẬT (Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần IV), trang 47

¨ NGÀY XƯA (Vơ Doăn Nhẫn), trang 49

¨ VƯƠNG QUỐC THÀNH THẬT (Đào Văn B́nh), trang 52

¨ VÔ THƯỜNG (thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao), trang 53

¨ TRUYỆN NGẮN TRĂM CHỮ (Steven N.), trang 56

¨ CƠI RIÊNG (thơ Quỳnh Dao), trang 56

¨ NẤU CHAY: BÁNH CANH CHAY (Chân Thiện Mỹ), trang 57

¨ Ư THỨC MỚI (Nguyễn Tiên Yên dịch), trang 58

¨ CHÂN LƯ PHẬT GIÁO (thơ Minh Lương TMS), trang 60

¨ RONG CHƠI (thơ Đặng thị Quế Phượng), trang 61

¨ ĐỌC BÀI “KƯ THANH PHONG AM TĂNG ĐỨC SƠN” (Lam Nguyên), trang 63

¨ DƯỢC THẢO (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 64

¨ DINH DƯỠNG CHAY NGĂN NGỪA BỆNH TẬT (Tâm Diệu), trang 66

¨ B̀NH YÊN (thơ Trịnh Gia Mỹ), trang 67

¨ CHO DÙ BIỀN BIỆT SƠN KHÊ… (Tuệ Như), trang 72

¨ THE STORY OF PATIPUJIKA KUMARI (Daw Mia Tin), trang 73

 

 

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12