Chánh Pháp Số 27 - Bộ Mới

(tháng 02.2014)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF. Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 27, tháng 02.2014

H́nh b́a của Nhiên An

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ NHÂN QUẢ (Thích Đức Thắng), trang 8

¨ NỖI L̉NG XA QUÊ (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 9

¨ TỪ DUYÊN KIỀU ĐẾN DUYÊN PHẬT (Huỳnh Kim Quang), trang 12

¨ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÂN HẠNH PHÚC tiếp theo (Thích Trí Chơn dịch), trang 14

¨ XUÂN LY HƯƠNG (thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao), trang 15

¨ XUÂN VÀ TÂM LỰC BỒ ĐỀ (Thích Thái Ḥa), trang 16

¨ TÂM KHÔNG (thơ Mặc Không Tử), trang 17

¨ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VÀ GIỚI LUẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA (Thị Giới dịch), trang 18

¨ TỔ Đ̀NH MINH ĐĂNG QUANG KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC (B́nh Sa), trang 24

¨ THÔNG BẠCH CẦU NGUYỆN VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP GHPGVNTN (VP Điều Hợp Liên Châu), trang 26

¨ TUYÊN BỐ CHUNG NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY CÔNG BỐ HIẾN CHƯƠNG GHPGVNTN, trang 27

¨ MỘT TIẾNG NÓI CHUNG OAI HÙNG SƯ TỬ (thơ Nhật Trí), trang 31

¨ SƯ TỬ TRÙNG (Nhóm Áo Lam), trang 32

¨ HẠNH HIỆN THÂN - Phật Pháp thứ Năm (Nhóm Áo Lam), trang 33

¨ CHO VÀ NHẬN – Lá thư đầu tuần (GĐPTVN Trên Thế Giới), trang 34

¨ TU SĨ VÀ LUẬT DI TRÚ TẠI HOA KỲ (Huỳnh Tấn Lê), trang 35

¨ MẪU H̀NH NGƯỜI CƯ SĨ LƯ TƯỞNG (Chúc Phú), trang 36

¨ KHÁI NIỆM TÁNH KHÔNG LÀ MỘT NGHỊCH LƯ (Chúc Thanh dịch), trang 39

¨ PHÍA SAU BÓNG MẶT TRỜI (Lam Khê), trang 41

¨ V̉NG XOAY TRẦN THẾ (Biện Thị Thanh Liêm), trang 42

¨ CHỜ NĂM MỚI (thơ Lư Thừa Nghiệp), trang 42

¨ THÔNG BÁO KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN 4 (2014) (Thích Nguyên Siêu), trang 43

¨ CHƯƠNG TR̀NH HỌC PHẬT (Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần IV), trang 47

¨ BÀI THƠ “CƯ TRẦN LẠC ĐẠO”… (Tâm Thường Định), trang 49

¨ CHỮ VẠN TRONG PHẬT GIÁO (Tâm Minh Ngô Tằng Giao), trang 50

¨ CHIÊU QUÂN (Huệ Trân), trang 53

¨ BÀI THƠ CHO CON (thơ Lê Bích Sơn), trang 54

¨ KHÔNG NÓI ƠN NGHĨA (Tâm Không Vĩnh Hữu), trang 55

¨ BẬP BÙNG ÁNH LỬA ĐÊM ĐÔNG (thơ Hàn Long Ẩn), trang 56

¨ NẤU CHAY: BÁNH BAO CHAY (Chân Thiện Mỹ), trang 57

¨ RƯỢU XUÂN (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 58

¨ NGẮM CÂY, NHỚ VỀ ĐẤT PHÚ (thơ Diệu Đức), trang 59

¨ THE STORY OF AGGIDATTA (Daw Mia Tin), trang 60

¨ HIỆN TƯỚNG CHÁNH PHÁP (Tuệ Như), trang 64

¨ DANH SÁCH CỨU TRỢ NẠN NHÂN BĂO HAIYAN - tiếp theo (Thích Diệu Tánh), trang 66

¨ LỄ CUNG NGHINH PHẬT NGỌC V̀ H̉A B̀NH THẾ GIỚI TẠI NHƯ LAI THIỀN TỰ, trang 72 

 

 

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12