Chánh Pháp Số 16 - Bộ Mới

(tháng 3.2013)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 16, tháng 3.2013

H́nh b́a của Oxford Alumni's Photostream

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

(Mời bấm vào h́nh b́a ở trên, vào trang đầu "Nội Dung Số Này", t́m đọc bài quư vị thích trong dạng PDF [máy của quư vị cần có Adobe Reader]. Mục lục sau đây chỉ là tổng quát, không có đường dẫn. Xin cáo lỗi về sự bất tiện này.)

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ THỜI GIAN TRÔI MAU (ĐNT Tín Nghĩa), trang 8

¨ THIỀN TRÀ (thơ Thắng Hoan), trang 9

¨ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÂN HẠNH PHÚC - Đức Phật, song ngữ (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 10

¨ CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG RA ĐI (Thích Chúc Đại), trang 14

¨ T̀NH XUÂN (thơ Tuệ Nguyên Thích Thái Ḥa), trang 15

¨ KIÊU MẠN (Phạm Công Thiện) trang 16

¨ THAY LỜI DẪN CHO THƠ CỦA PHẠM CÔNG THIỆN (Tuệ Sỹ), trang 17

¨ ĐỨC PHẬT VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI TRONG KINH TRUNG A HÀM (Thích Phước An), trang 18

¨ HUÂN TẬP (thơ Phù Du), trang 21

¨ ĐOẠN GHI TỪ BIỆT GAGA, thắp cây hương cho Phạm Công Thiện (thơ Đinh Cường), trang 23

¨ H̀NH ẢNH LỄ GIỖ TỔ HÀNG NĂM TẠI CHÙA BÁT NHĂ, trang 24

¨ NGÀY SINH CỦA RẮN (thơ Phạm Công Thiện), trang 26

¨ TRÊN NHỮNG ĐỈNH CAO (Vĩnh Hảo), trang 29

¨ LỐI CŨ, ÂN T̀NH XƯA (Tuệ Như), trang 31

¨ CHÚC TẾT, Ư XUÂN (thơ Trúc Nguyên), trang 32

¨ PHẠM CÔNG THIỆN, MỘT THI SĨ KỲ TUYỆT THIÊN TÀI (Tâm Nhiên), trang 33

¨ T̀NH NGHĨA THẦY-TR̉ (Tâm Minh Vương Thúy Nga), trang 37

¨ TÂM PHỤNG SỰ và các bài thơ họa (thơ Chúc Hiếu, Phước Quang, Phước Mỹ, Diệu Đức), trang 39

¨ TU SĨ VÀ LUẬT DI TRÚ TẠI HOA KỲ - bài 2 (Huỳnh Tấn Lê), trang 40

¨ TÂM XUÂN (thơ Thích Minh Tuệ), trang 41

¨ RỖNG RANG CHẲNG MỘT VỌNG ÂM (thơ Nguyễn Tôn Nhan), trang 47

¨ HỎI HAY ĐÁP ĐÚNG – song ngữ, chương 2 (Thích Nguyên Tạng dịch), trang 48

¨ CHỨNG ĐẮC THA TÂM THÔNG… (Tịnh Minh soạn dịch), trang 54

¨ MỘT NGÀY ĐI QUA (thơ Bạch Xuân Phẻ), trang 56

¨ NẤU CHAY: TÀU HỦ CHIÊN HÀNH (Diệu An), trang 57

¨ MÙA XUÂN THEO MÁY THỜI GIAN (Hoàng Mai Đạt), trang 58

¨ MỪNG XUÂN QUƯ TỴ 2013 (thơ Bảo Thông), trang 60

¨ T̀M NƠI KHUẤT GIÓ (Nguyễn Phước Nguyên), trang 61

¨ CẢM ƠN LƯ TƯỞNG (thơ Tâm Tường Lê-đ́nh Cát), trang 63

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 5. CHUYỆN PHẬT GIÁO & 6. VẬT TƯỢNG TRƯNG TRONG ĐẠO PHẬT (Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch), trang 64

¨ RỒI MÙA CÚM TRÀN LAN… (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 66

¨ XUÂN VỀ (thơ Lê Bích Sơn), trang 70

¨ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG GIỚI TRẺ PGVN (B́nh Sa), trang 71

¨ ĐÊM THƠ NHẠC “MÙA XUÂN TUỆ GIÁC” (VB), trang 72

¨ TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHĂ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 80

 

 

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12