Chánh Pháp Số 14 - Bộ Mới

(tháng 01.2013)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 14, tháng 01.2013

H́nh b́a của Đinh Cường

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

(Mời bấm vào h́nh b́a ở trên, vào trang đầu "Nội Dung Số Này", t́m đọc bài quư vị thích trong dạng PDF [máy của quư vị cần có Adobe Reader]. Mục lục sau đây chỉ là tổng quát, không có đường dẫn. Xin cáo lỗi về sự bất tiện này.)

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ MỪNG NGÀY VỀ NGUỒN VI (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 7

¨ HÀNH GIẢ NIỆM PHẬT (Thích Đức Trí), trang 8

¨ QUÁN NHƯ MỘNG (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 10

¨ ĐỜI GIẢ TẠO / VỀ ĐI THÔI / ĐÊM CẦU NGUYỆN (thơ Thắng Hoan, Cát Tường, Trúc Nguyên), trang 13

¨ CÚNG PHẬT (TN Trí Hải), trang 14

¨ THÂN PHẬN NHỮNG CON CỜ (Lê Bích Sơn) trang 14

¨ NẾN VÀ HOA (thơ Mặc Không Tử), trang 14

¨ TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ (thơ Thích Minh Tuệ), trang 15

¨ H̀NH ẢNH PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN GHPGVNTNHK PHÚNG VIẾNG ĐLHT THÍCH HỘ GIÁC, trang 16

¨ ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU VÀ CẢM NIỆM ĐLHT THÍCH HỘ GIÁC (Sa môn Thích Tín Nghĩa), trang 17

¨ BẢN-THỂ-CỦA-PHẬT (Hoang Phong dịch), trang 18

¨ SÁNG & CHÁY… / CHỚM ĐÔNG / THÂN NẮNG ÚA (thơ Nguyễn Nguyên An, Hàn Long Ẩn, Phù Du), trang 21

¨ BƯỚC THIỀN IN DẤU NON THIÊNG (Huệ Trân), trang 22

¨ CHIỀU (thơ Hoàng Xuân Sơn), trang 23

¨ H̀NH ẢNH CỨU TRỢ NẠN NHÂN BĂO SANDY, trang 24

¨ TƯ TƯỞNG THIỀN HỌC TRONG KINH KIM CANG (TN Khánh Năng), trang 26

¨ ĐỌC BÀI THƠ “TẢO PHÁT BẠCH ĐẾ THÀNH” (Lam Nguyên), trang 29

¨ ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ (Tuệ Như), trang 30

¨ CƠN MƯA, TIẾNG THỜI GIAN (thơ Vơ Quỳnh Uyển), trang 31

¨ ĐI T̀M MỘT PHẬT GIÁO MỸ (Trí Tánh dịch & giới thiệu), trang 32

¨ TIẾNG HÁT NGƯỜI TÍN NỮ NI SƯ (Nguyễn văn Sâm), trang 37

¨ KHÔNG ĐỀ (thơ Biểu Ư), trang 40

¨ CHĂM SÓC NGỌN ĐÈN (Tâm Quang), trang 41

¨ MÙA ĐÔNG… TỊNH (Biện thị Thanh Liêm), trang 47

¨ HỎI HAY ĐÁP ĐÚNG – song ngữ, chương 2 (Thích Nguyên Tạng dịch), trang 48

¨ HOA ÁNH SÁNG (thơ Mặc Phương Tử), trang 51

¨ Ư NGHĨA MÀU LAM (GĐPTVN tại Hoa Kỳ), trang 52

¨ MƯA THỦY TINH (thơ Bạch Xuân Phẻ), trang 53

¨ NƯƠNG LỜI PHẬT TỔ THÁNH TĂNG… (Tịnh Minh soạn dịch), trang 54

¨ THIỀN SƯ VÀ CÔ LÁI Đ̉ (Nguyên Giác), trang 55

¨ LỜI CẢM TẠ CỦA T̉A SOẠN CHÁNH PHÁP, trang 56

¨ NẤU CHAY: DƯA MUỐI KHO TƯƠNG (Diệu An), trang 57

¨ ĐỂ KHỎE NHƯ VUA CÀN LONG (Bs. Lương Mạnh Hà), trang 59

¨ CHUYẾN ĐI CỨU TRỢ NẠN NHÂN BĂO SANDY TẠI NEW JERSEY (Thích Nhựt Huệ), trang 60

¨ TỰ TƯ (thơ Yên Chi), trang 62

¨ BẦY VOI CHỞ NƯỚC CỨU SỐNG ĐÀN CÁ – song ngữ (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 63

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 5. BUDDHIST STORY / CHUYỆN PHẬT GIÁO (Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch), trang 64

¨ LUCKY CHÙA BÁT NHĂ (TN Giới Định), trang 66

¨ TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC (thơ Nguyên Đằng), trang 71

¨ HỘI LUẬN: PHẬT GIÁO VN TẠI MỸ (Tâm Tĩnh Lặng), trang 72

¨ CÁI NGĂ (Vĩnh Hiền), trang 77

¨ TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHĂ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 88

 

 

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12